Με την Ηλεκτρονική Τραπεζική βοηθάμε το Περιβάλλον

Όταν κάνουμε τραπεζικές συναλλαγές καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες χαρτιού. Για να παραχθεί το χαρτί αυτό χρειάζονται αφενός, η πρώτη ύλη, δηλαδή τα δέντρα, και αφετέρου, μεγάλες ποσότητες νερού και ηλεκτρικού ρεύματος. Κατά συνέπεια προκαλούνται σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

'Όμως, με την ηλεκτρονική τραπεζική και τη χρήση του δικτύου ηλεκτρονικών καναλιών εξυπηρέτησης της Τράπεζας αποφεύγουμε τη χρήση χαρτιού και με τον τρόπο αυτό μειώνουμε τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καταγράφεται στον «πράσινο μετρητή winbank» που απεικονίζει τα δέντρα που γλιτώνουμε, καθώς και το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό που εξοικονομούμε με τις ηλεκτρονικές μας συναλλαγές.

Με τις 20.000.000 ηλεκτρονικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο κάθε χρόνο από όλους μας, εξοικονομούμε στην Τράπεζα Πειραιώς 90.000 κιλά χαρτιού. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύγουμε την κοπή 2.000 δέντρων και ότι εξοικονομούμε 3.500.000 λίτρα νερού και 450.000 κιλοβατώρες (kWh) ηλεκτρικού ρεύματος που θα απαιτούνταν για την παραγωγή του χαρτιού. Επιπλέον, με την εξοικονόμηση της ενέργειας αποφεύγουμε την εκπομπή 90.000 κιλών διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Έτσι, με απλές καθημερινές πρακτικές, όπως πραγματοποιώντας όλο και περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω των ATM, των μηχανημάτων easypay, της ηλεκτρονικής τραπεζικής winbank, του www.easypay.gr και των υπηρεσιών phone banking, μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην προστασία του περιβάλλοντος.

 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ