Βραβείο Καλύτερου Κοινωνικού Απολογισμού Εργασιακών Συνθηκών και Πρακτικών στην INTERAMERICAN από τα Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης του QualityNet Foundation

Σε εκδήλωση στο περιστύλιο του Ζαππείου, που οργάνωσε το QualityNet Foundation – Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών για τη βράβευση των καλύτερων Απολογισμών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στην Ελλάδα, η INTERAMERICAN απέσπασε το Βραβείο Καλύτερου Κοινωνικού Απολογισμού στα θέματα Εργασιακών Συνθηκών και Πρακτικών. Ακόμη, ο Απολογισμός της Εταιρείας επελέγη και στην κατηγορία Νέων (πρωτοεμφανιζομένων) Απολογισμών μεταξύ των 6 καλυτέρων.

Το Βραβείο για την INTERAMERICAN επισφραγίζει τη στρατηγική σημασία που αποδίδει η Εταιρεία στην κοινωνική υπευθυνότητα και λογοδοσία. Επισημαίνεται ότι στον υπό έκδοση Απολογισμό (για το 2009) τελούν υπό πιστοποίηση από την Ernst & Young τα κεφάλαια της Εταιρικής Διακυβέρνησης και του Ανθρώπινου Δυναμικού. Όπως επεσήμανε κατά την απονομή ο κ. Γιάννης Ρούντος, Διευθυντής Δημοσίων Σχέσεων και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της INTERAMERICAN, «η βράβευση αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερη ευαισθησία της εταιρείας σε ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού, καθώς η αρτιότητα του κεφαλαίου για τους εργαζόμενους στον Απολογισμό καταδεικνύει πως αποτελούν τον σημαντικότερο κοινωνικό εταίρο της INTERAMERICAN».

Τα Βραβεία Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ετήσιος θεσμός αναγνωρισμένου κύρους του QualityNet Foundation. Οι Απολογισμοί ΕΚΕ που πληρούν τα κριτήρια της διαδικασίας -φέτος ήταν 33 συνολικά- εξετάζονται από Επιτροπές εγκρίτων εκπροσώπων της ακαδημαϊκής κοινότητας, επιχειρηματικών και θεσμικών φορέων, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. Συμμετέχουν 120 αξιολογητές, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης βασίζεται στα διεθνώς αποδεκτά κριτήρια των δεικτών του προτύπου αναφοράς GRI και είναι πιστοποιημένη από τρεις ανεξάρτητους ελεγκτικούς φορείς.

Οι κατηγορίες βράβευσης ήταν οι εξής εννέα:

  • Προσέγγιση ουσιωδών θεμάτων (materiality)
  • Προσέγγιση συμμετόχων (stakeholder inclusiveness)
  • Θέματα περιβαλλοντικής επίδοσης
  • Θέματα εργασιακών συνθηκών και πρακτικών
  • Θέματα αγοράς
  • Ισόρροπη προσέγγιση στο τρίπτυχο: Οικονομία – Κοινωνία – Περιβάλλον
  • Προσέγγιση στην εφαρμογή προτύπων Απολογισμού
  • Καλύτερος Απολογισμός συνολικά
  • Καλύτερος πρωτοεμφανιζόμενος Απολογισμός.

 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ