Εισάγοντας την εγγύτητα στη θεωρία των Stakeholders

Του Nicolai Peitersen, Ιδρυτή Ethical Economy,

Οι ηθικές προκλήσεις, που ολοένα και αυξάνονται στο πρόσφατα διαμορφωμένο οικονομικό κλίμα, αντανακλούν την ηθική των επιχειρήσεων και το πνεύμα της θεωρίας τoυ management.

Μάλιστα, σε τέτοιο βαθμό, που αρκετοί συναινούν πως πολλά θα μπορούσαν να γίνουν για να αποσαφηνιστεί η αβεβαιότητα ή το χάσμα που υπάρχει στην υπάρχουσα θεωρία ή ακόμη και να προσθέσουν μια καινούργια θεωρία. Αυτές οι θεωρίες περικλείονται υπό την έννοια-θεσμό της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελώντας τη ρυθμιστική αρχή στην πρακτική των Shareholder/ Stockholder, Stakeholder και της θεωρίας Κοινωνικού Συμβολαίου.

Παρακάτω επισυνάπτεται ολόκληρο το άρθρο του κ. Nicolai Peitersen, το οποίο φιλοξένησε το μηνιαίο περιοδικό «CSR REVIEW» που αφορά στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (τεύχος Μαΐου 2010).

 <BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ