Δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας νηπίων από την «Ανοιχτή Αγκαλιά» με την υποστήριξη της INTERAMERICAN

Στo πλαίσιο πρόληψης των μαθησιακών δυσκολιών από την προσχολική ηλικία και με χορηγό την INTERAMERICAN, η «Ανοιχτή Αγκαλιά» ξεκίνησε πιλοτικά πρόγραμμα προληπτικού προακαδημαϊκού ελέγχου των παιδιών που φοιτούν στα νηπιαγωγεία. Ο έλεγχος αυτός υλοποιείται με εκστρατεία προληπτικής ιατρικής φροντίδας που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα ακριτικά νησιά, με το τεστ σχολικής ετοιμότητας Α ΤΕΣΤ.

Πρόκειται για μια δοκιμασία ελέγχου της σχολικής ετοιμότητας και ωριμότητας των νηπίων εν όψει της έναρξης του Δημοτικού Σχολείου και εφαρμόστηκε φέτος για πρώτη φορά πιλοτικά στα νήπια που φοιτούσαν στα νηπιαγωγεία της Νισύρου, της Κάσου και της Χάλκης. Τα τεστ στη Νίσυρο και στην Κάσο έγιναν τον Μάιο 2010, ενώ στη Χάλκη τον Ιούνιο 2010.

Εξετάστηκαν 20 νήπια και ενημερώθηκαν οι γονείς τους για τη σχολική ωριμότητα των παιδιών τους πριν την είσοδο στην Α’ Δημοτικού. Το τεστ ελέγχει στο νήπιο τις γλωσσικές αναλογίες, την αφαιρετική του σκέψη, τον οπτικοκινητικό συντονισμό και άλλες δεξιότητες της ψυχοκινητικής του ανάπτυξης καθώς επίσης και στοιχεία υπερκινητικότητας και διάσπασης προσοχής.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη έκταση, σε περισσότερα νηπιαγωγεία των Δωδεκανήσων, τον Μάρτιο-Ιούνιο 2011. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 χρονών και ενδείκνυται να εφαρμόζεται την άνοιξη, πριν την έναρξη του Σχολείου.

Η INTERAMERICAN ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Πράξεις Ζωής» και της μακροχρόνιας συνεργασίας με τους Φίλους Κοινωνικής Παιδιατρικής και Ιατρικής «Ανοιχτή Αγκαλιά».


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ