TÜV AUSTRIA Hellas: O Ιωάννης Καλλιάς επανεκλέχτηκε Πρόεδρος της HELLASCERT

O Ιωάννης Καλλιάς επανεκλέχτηκε Πρόεδρος της HELLASCERT

O Ιωάννης Καλλιάς, Διευθύνων Σύμβουλος της TÜV AUSTRIA Hellas, ανέλαβε για τρίτη φορά τα καθήκοντα του Προέδρου της HELLASCERT. 

Η HELLASCERT ιδρύθηκε το 2004 και αποτελεί την Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Οργανισμών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας στον προαιρετικό και υποχρεωτικό τομέα σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ISO 17020, ISO 17021, ISO 17024 και ISO 17065. Σκοπός της ένωσης είναι η διάδοση των εννοιών «Ποιότητα», «Ασφάλεια», «Επιθεώρηση», «Πιστοποίηση», η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών Επιχειρήσεων με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστιθέμενη αξία, η βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τις διαδικασίες Επιθεώρησης – Πιστοποίησης, καθώς και η διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία των Οργανισμών Επιθεώρησης και Πιστοποίησης. 

Με μακρά επιτυχημένη διαδρομή στον κλάδο της Πιστοποίησης, ο κ. Ιωάννης Καλλιάς, αποτελεί ένα από τα πιο έμπειρα στελέχη του κλάδου, με σημαντικούς σταθμούς στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Από το 2000 μέχρι και το 2010 που ανέλαβε τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, υπηρέτησε τον κλάδο μέσα από θέσεις ευθύνης στον Οργανισμό της TÜV AUSTRIA Hellas, ενώ από το Μάρτιο 2020 έχει αναλάβει και καθήκοντα στο TÜV AUSTRIA Group ως ένας από τους 4 global executive business directors έχοντας υπό την ευθύνη του τις δραστηριότητες της Πιστοποίησης, της Εκπαίδευσης και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης (ως επιχειρηματική δραστηριότητα) για το σύνολο του Group καθώς παράλληλα, είναι και εκτελεστικό μέλος του Executive Committee του TÜV AUSTRIA Group. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, ο κ. Ιωάννης Καλλιάς ανέφερε μεταξύ άλλων: «Το 2020 μας επιφύλαξε μια πρωτόγνωρη συνθήκη πανδημίας που επηρέασε τις προσωπικές και επαγγελματικές μας ζωές, αλλάζοντας σχέδια, ανατρέποντας καθημερινότητες, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα υγειονομικής αλλά και επιχειρηματικής φύσης. Δυστυχώς, η πανδημία εξακολουθεί να εξαπλώνεται και η υγειονομική κρίση δεν εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί (στην καλύτερη των περιπτώσεων) πριν το τέλος του πρώτου μισού του 2021. Η στήριξη του κλάδου των υπηρεσιών ελέγχου, επιθεώρησης και πιστοποίησης αποτελεί μια διαρκή πρόκληση. Όχι με κακώς εννοούμενo, συντεχνιακό τρόπο. 

Στις σημερινές συνθήκες και στις αυξημένες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας, ο ρόλος των αξιόπιστων και διαπιστευμένων υπηρεσιών του κλάδου μας, λειτουργούν πολλαπλασιαστικά για τη διασφάλιση της υγείας, της ασφάλειας των πολιτών και της κοινωνίας μας και υποστηρίζουν ουσιαστικά την υγιή επιχειρηματικότητα της πατρίδας μας για να επιβιώσει και να αναπτυχθεί σε στέρεες βάσεις σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, όπου η ποιότητα και η ανταγωνιστικότητα αποτελούν διαβατήριο επιβίωσης. Θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με επιμονή και πίστη στην κουλτούρα της Πιστοποίησης, ώστε να πετύχουμε ακόμα περισσότερα και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επιχειρηματική συνέχεια και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας». 

TÜV AUSTRIA Hellas: Η πιστοποίηση είναι πολιτισμός

Λίγα λόγια για την TÜV AUSTRIA Hellas
H TÜV AUSTRIA HELLAS είναι ανεξάρτητος οργανισμός παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ελέγχου, εκπαίδευσης, επιθεώρησης και πιστοποίησης για την ασφάλεια, την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση πόρων. Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της εστιάζει στην εξυπηρέτηση των αναγκών των πελατών προς όφελος της ποιότητας αλλά και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, των υπηρεσιών αλλά και του ανθρώπινου δυναμικού τους. Το πελατολόγιο της εταιρείας περιλαμβάνει επιχειρήσεις από όλους τους τομείς της οικονομίας όπως ο αγροδιατροφικός, ο τουριστικός, ο βιομηχανικός, ο τομέας των ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων, της ενέργειας, ο κατασκευαστικός, κ.α. Παράλληλα εστιάζει και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, μέσω του εκπαιδευτικού της κέντρου TÜV AUSTRIA ACADEMY, το οποίο είναι αναγνωρισμένο ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) επιπέδου ΙΙ.
www.tuvaustriahellas.gr
www.tuvaustriaacademy.gr

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ