Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2017 από τον Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού», ως ένας εξωστρεφής οργανισμός που διαπνέεται από το πνεύμα λογοδοσίας και διαφάνειας και με αφορμή τη συμπλήρωση των 23 ετών δράσης του συνέταξε, με την καθοριστική υποστήριξη της ΕΥ Ελλάδος, Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης για το έτος 2017, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Είναι από τις πρώτες εκθέσεις που ακολουθούν τα διεθνή πρότυπα σύνταξης απολογισμών στην Ελλάδα για Οργανισμούς της Κοινωνίας Πολιτών, ενώ, σε παγκόσμιο επίπεδο, για ελάχιστους ανάλογους φορείς έχουν υλοποιηθεί παρόμοιες Εκθέσεις.

Στο ίδιο πνεύμα η Focus Bari διενήργησε αφιλοκερδώς για λογαριασμό του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Πανελλήνια Ποσοτική και Ποιοτική Έρευνα με στόχο την πληροφόρηση σε σχέση με τη γνώση, τη στάση και τις απόψεις της ελληνικής κοινωνίας για το έργο που προσφέρει.

Τα βασικά σημεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού είναι τα παρακάτω:
  • Μεταξύ των βασικών στόχων της Έκθεσης ήταν η δημοσιοποίηση της συνεισφοράς του Οργανισμού σε σημαντικούς στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Agenda 2030 των Ηνωμένων Εθνών.
  • Τα 3 θέματα που αναδείχθηκαν ως πιο ουσιαστικά είναι η ηθική και η ακεραιότητα, η ηθική εύρεση πόρων (fundraising) και η οικονομική σταθερότητα και υπεύθυνη κατανομή και διαχείριση πόρων, γεγονός που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τις προτεραιότητες που θέτει ο Οργανισμός.
  • Ουσιαστικά θέματα αναδείχθηκαν οι δράσεις, η ουσία του έργου, οι υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν σε κάθε παιδί και οικογένεια στην Ελλάδα στους κρίσιμους τομείς της Βίας, της Υγείας, της Εξαφάνισης και της Φτώχειας γεγονός σημαντικό και σύμφωνο με την αντίληψη του οργανισμού.
Διαβάστε ή κατεβάστε ολόκληρη την Έκθεση εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ