Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει ύστατη έκκληση προς 14 κράτη μέλη για την ενεργοποίηση της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας για τα εξαφανισμένα παιδιά 116 000

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απηύθυνε σήμερα ύστατη έκκληση
προς 14 κράτη μέλη της Ε.Ε. για τη θέση σε λειτουργία όσο το δυνατόν συντομότερα της ευρωπαϊκής εμβέλειας
τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας για τα εξαφανισμένα παιδιά 116 000

Χάρη στη συγκεκριμένη τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας, οι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους έναν ενιαίο αριθμό τηλεφώνου για να ζητούν βοήθεια οπουδήποτε στην Ε.Ε. σε σχέση με εξαφανισμένα παιδιά και τους γονείς τους. Η πρόσβαση στην ίδια γραμμή παροχής βοήθειας θα διευκολύνει παιδιά και γονείς που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να εξασφαλίζουν βοήθεια ακόμη και αν βρίσκονται μακριά από τον τόπο διαμονής τους, παραδείγματος χάρη κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών. Σε έκθεση που εξέδωσε σήμερα, η Επιτροπή καταγράφει την κατάσταση που ισχύει εν προκειμένω στα κράτη μέλη, προτείνει κοινές για ολόκληρη την Ε.Ε. ελάχιστες απαιτήσεις ποιότητας για τη συγκεκριμένη υπηρεσία και παρέχει στα κράτη μέλη μια τελευταία ευκαιρία για να θέσουν σε λειτουργία την εν λόγω τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας, πριν από την ενδεχόμενη θέσπιση νομοθετικών μέτρων.

Η Αντιπρόεδρος Viviane Reading, Επίτροπος της Ε.Ε. επιφορτισμένη με θέματα Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, δήλωσε τα εξής: «Η εξαφάνιση ενός παιδιού αποτελεί πάντα ένα τραγικό συμβάν και σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εγκυμονεί κινδύνους ακόμη και για τη ζωή του εξαφανισμένου παιδιού. Ο αριθμός τηλεφώνου 116 000 παρέχει βοήθεια, υποστήριξη και ελπίδα σωτηρίας για τα εξαφανισμένα παιδιά και τους γονείς τους. Κάθε παιδί και κάθε γονιός θα πρέπει να θυμούνται μονάχα έναν αριθμό τηλεφώνου και όχι 27 εθνικούς αριθμούς. Οι πολίτες θα πρέπει επίσης να έχουν τη βεβαιότητα ότι οι αιτήσεις τους για την παροχή βοήθειας θα αντιμετωπίζονται με παρόμοιο τρόπο ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται όταν καλούν την τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας 116. Καλώ τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να θέσουν σε λειτουργία χωρίς χρονοτριβή την τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας, προτάσσοντας την προστασία και την ασφάλεια των παιδιών.»

Η Αντιπρόεδρος Neelie Kroes, Επίτροπος της Ε.Ε. αρμόδια για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, προσέθεσε για το ίδιο θέμα τα εξής: «Η εξαφάνιση ενός παιδιού αποτελεί τραυματική εμπειρία και έχουμε χρέος να παρέχουμε στους πολίτες τον απλούστερο και πιο αποτελεσματικό τρόπο για την παροχή βοήθειας σε γονείς και παιδιά σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του τηλεφωνικού αριθμού 116 000: να υπάρχει ένας και μοναδικός, σύντομος αριθμός τηλεφώνου που να μπορούν να καλούν οι πολίτες σε όποια ευρωπαϊκή χώρα και αν βρίσκονται. Για τον λόγο αυτό, τα κράτη μέλη που δεν είναι ακόμη έτοιμα πρέπει να λάβουν μέτρα για να καλύψουν την υστέρηση που παρουσιάζουν, έτσι ώστε να τεθεί σε λειτουργία ο τηλεφωνικός αριθμός 116 000 σε ολόκληρη την Ε.Ε.»

Ήδη το 2007, η Ε.Ε. θέσπισε κανόνες (απόφαση 2007/116/ΕΚ της Επιτροπής) με σκοπό να διασφαλισθεί ότι ο αριθμός 116 000 θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμος οπουδήποτε στην ΕΕ για τηλεφωνικές γραμμές που χρησιμεύουν για τη δήλωση εξαφανίσεων παιδιών και την παροχή οδηγιών και υποστήριξης στις οικογένειές τους. Μετά τη θέσπιση νέων κανόνων σε επίπεδο Ε.Ε. για τις τηλεπικοινωνίες τον Νοέμβριο του 2009, τα κράτη μέλη της Ε.Ε. οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε η τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας 116 000 να έχει ενεργοποιηθεί έως τις 25 Μαΐου 2011 το αργότερο (MEMO/09/491, IP/09/1812). Σήμερα, η τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας 116 000 λειτουργεί πλήρως σε 12 μόνο κράτη μέλη (η πρώτη χώρα που έθεσε σε λειτουργία τον αριθμό αυτόν ήταν η Πορτογαλία το 2007), ενώ εξακολουθεί να μην έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία στην Αυστρία, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Σλοβενία και τη Σουηδία. Προς το παρόν, ο αριθμός λειτουργεί μόνον εν μέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η σημερινή έκθεση αποτελεί την ύστατη έκκληση της Επιτροπής προς τα κράτη μέλη για την κατά προτεραιότητα θέση σε λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας για τα εξαφανισμένα παιδιά. Στην έκθεση επισημαίνονται επίσης οι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη θέση σε λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας και προτείνονται πρακτικές λύσεις στις κυβερνήσεις που δεν έχουν θέσει ακόμη σε λειτουργία τον συγκεκριμένο αριθμό τηλεφώνου.

Τα δύο κύρια εμπόδια για την πλήρη εφαρμογή τα οποία εντόπισε η Επιτροπή είναι η ελλιπής ενημέρωση του κοινού και των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για την ύπαρξη της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας, καθώς και το κόστος, τόσο της λειτουργίας της γραμμής όσο και της χρήσης του αριθμού τηλεφώνου 116 000. Με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, η Επιτροπή κατέγραψε μια σειρά παραδειγμάτων καλών πρακτικών με βάση την πείρα των χωρών στις οποίες η εν λόγω τηλεφωνική γραμμή λειτουργεί ήδη. Ιδού μερικά παραδείγματα:

  • Πολυγλωσσική εξυπηρέτηση: στη Ρουμανία, η υπηρεσία είναι επίσης διαθέσιμη στα γαλλικά, τα αγγλικά και τα ισπανικά. Στην Ελλάδα, η υπηρεσία είναι επίσης διαθέσιμη στα αγγλικά.
  • Στοχοθετημένη κατάρτιση του προσωπικού οργανώνεται στην Ουγγαρία, την Ισπανία και τη Ρουμανία, όπου οι χειριστές είναι συνήθως κοινωνικοί λειτουργοί και ψυχολόγοι. Οι χειριστές της τηλεφωνικής γραμμής παροχής βοήθειας λαμβάνουν κατάρτιση σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται και το πώς πρέπει να αποκρίνονται στις κλήσεις και να αντιμετωπίζουν τα συναισθήματα των ανθρώπων που καλούν, π.χ. τον θυμό ή τον πανικό τους.
  • Οι συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής της υπηρεσίας και των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου ή/και των δικαστικών αρχών είναι ικανές να καταστήσουν πιο αποτελεσματική τη διεκπεραίωση των υποθέσεων. Τέτοιες συμφωνίες υπάρχουν στο Βέλγιο, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία.

Η Επιτροπή προτείνει να αξιοποιηθούν οι εν λόγω βέλτιστες πρακτικές με στόχο την επεξεργασία ενός συνόλου κοινών ελάχιστων προτύπων που να διασφαλίζουν υψηλής στάθμης εξυπηρέτηση σε ολόκληρη την Ε.Ε., έτσι ώστε γονείς και παιδιά να λαμβάνουν την ίδια συνδρομή ασχέτως του τόπου στον οποίον βρίσκονται.

Η Επιτροπή θα οργανώνει επίσης συσκέψεις υψηλού επιπέδου με όλους τους ενδιαφερόμενους σε ετήσια βάση μέχρι να τεθεί σε λειτουργία η τηλεφωνική γραμμή παροχής βοήθειας και στις 27 χώρες μέλη της Ε.Ε. Οι συσκέψεις αυτές θα συμβάλουν στην ενημέρωση του κοινού και θα επιτρέψουν την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την καταγραφή των πρακτικών μηχανισμών με τους οποίους μπορεί να διασφαλισθεί η λειτουργία της γραμμής και η υψηλής στάθμης εξυπηρέτηση. Οι συσκέψεις αυτές θα πραγματοποιούνται περί την 25η Μαΐου εκάστου έτους έτσι ώστε να συμπίπτουν χρονικά με την Διεθνή Ημέρα για τα Εξαφανισμένα Παιδιά και να διατρανώνουν την αλληλεγγύη με τα εξαφανισμένα παιδιά και τις οικογένειές τους.

        

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ