Η Microsoft Ελλάς και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» διοργανώνουν συζήτηση στρογγυλής τραπέζης

«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ»

Η πρωτοβουλία αυτή τελεί υπό την αιγίδα του «Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης παιδιά» (International Centre for Missing and Exploited Children) και της Interpol. Η συζήτηση θα εστιάσει στην υλοποίηση σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά των παιδιών με τη χρήση της τεχνολογίας και της διακίνησης παιδικής πορνογραφίας. Παράλληλα, θα αναζητηθούν από διεπιστημονική επιτροπή λύσεις μέσω του ισχύοντος νομοθετικού και κοινωνικού πλαισίου που θα συμβάλουν στην καλύτερη περιφρούρηση των δικαιωμάτων των θυμάτων.


Η συζήτηση αυτή πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση 4ήμερης εκπαίδευσης Αστυνομικών και Εισαγγελέων από 9μελή ομάδα εξειδικευμένων επιστημόνων του Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά, την Interpol και «Το Χαμόγελο του Παιδιού», με την υποστήριξη της Microsoft, με θέμα «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ». Η εκπαίδευση αυτή είναι η 30η κατά σειρά που πραγματοποιείται παγκοσμίως, ωστόσο για πρώτη φορά πραγματοποιείται σε επίπεδο χώρας, σε αυτήν την περίπτωση της Ελλάδας και όχι μιας ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας.


Τα συμπεράσματα αλλά και οι εμπειρίες, η τεχνογνωσία και οι καλές πρακτικές που αποκομίζουν όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την πρωτοβουλία θα συμβάλουν στη βελτίωση του χειρισμού των υποθέσεων εκμετάλλευσης/κακοποίησης με την χρήση της τεχνολογίας στην χώρα μας, ενώ παράλληλα θα επιταχύνουν την υλοποίηση του Βαλκανικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα, Θύματα Εκμετάλλευσης και Παράνομης Διακίνησης Παιδιά στην Ελλάδα με έδρα την Αθήνα.


Για περισσότερες πληροφορίες:
κ. Νίνα Τρυφωνοπούλου
Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Microsoft Ελλάς
Τηλ.: 211 120 6000
E-mail: ninatrifmicrosoft.com


κ. Μάχη Λαζαρίδου
Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Θύματα Εκμετάλλευσης Παιδιά
«Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Τηλ.: 210 330 6140
Κιν.: 693 652 3062
E-mail: infohamogelo.gr
URL: www.hamogelo.gr


 

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ