ΟΤΕ: Οικονομικά Αποτελέσματα Γ’ Τριμήνου 2019

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ ΓΙΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ Δ.Π.Χ.Α.

  • Αύξηση εσόδων Ομίλου κατά 3,7% και προσαρμοσμένου EBITDA κατά 3,8%, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από υπηρεσίες και της ισχυρής κερδοφορίας στην Ελλάδα
  • Αύξηση εσόδων στην Ελλάδα κατά 2,2%, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην κινητή, στις ευρυζωνικές υπηρεσίες σταθερής και στο ICT:
– Αύξηση 3,0% στα έσοδα από υπηρεσίες κινητής, λόγω αύξησης των εσόδων από δεδομένα κατά 21% και ισχυρό ARPU στην καρτοκινητή
– Αύξηση προσαρμοσμένου EBITDA κατά 5,9%, με το περιθώριο στο 44%, λόγω του εξορθολογισμού του κόστους
  • Ρουμανία: Αύξηση εσόδων κατά 7,4%, λόγω της αύξησης εσόδων από υπηρεσίες χονδρικής – Βελτίωση προσαρμοσμένου EBITDA για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο 
  • Αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ σε “ΒΒΒ-” από την S&P, επιστροφή στην “επενδυτική βαθμίδα” μετά από  8 χρόνια 

Ο ΟΤΕ ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το Γ’ τρίμηνο του 2019, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα του Γ’ τριμήνου του 2019, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Ο Όμιλος ΟΤΕ σημείωσε ένα ακόμη καλό τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις θετικές τάσεις που καταγράφονται από την αρχή του έτους. Στην Ελλάδα, τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής αυξήθηκαν για ακόμα μια φορά, γεγονός που αποτυπώνεται στους περισσότερους λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με την ανάπτυξη των υπηρεσιών οπτικής ίνας και δεδομένων, περιοχές όπου έχουμε δώσει έμφαση και έχουμε επενδύσει δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Στην Ρουμανία, διαφαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα των προσπαθειών μας, με τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής να σταθεροποιούνται σταδιακά και την κερδοφορία να δείχνει σημάδια βελτίωσης. Συνεχίζουμε να επικεντρωνόμαστε στη μείωση του κόστους με διάφορες δράσεις και πρωτοβουλίες, ενώ βελτιώνονται και οι ταμειακές ροές».

Ο κ. Τσαμάζ πρόσθεσε: «Το EBITDA Ομίλου αυξήθηκε σημαντικά, διαμορφώνοντας ένα ισχυρό περιθώριο κερδοφορίας. Επιβεβαιώνουμε τις προβλέψεις μας ως προς τις ταμειακές ροές, οι οποίες θα επωφεληθούν, έστω και προσωρινά, από την ενδεχόμενη χρονική αναβολή διεξαγωγής δημοπρασίας για το φάσμα κινητής. Μετά την έκδοση ομολόγου αξίας €500εκατ. με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, η Standard & Poor’s αναβάθμισε την πιστοληπτική μας ικανότητα, καθιστώντας τον ΟΤΕ τη μοναδική εταιρεία με έδρα την Ελλάδα με αξιολόγηση “επενδυτικής βαθμίδας’’. Για το σύνολο του έτους, πιστεύουμε ότι θα πετύχουμε ισχυρές επιδόσεις στην Ελλάδα και ότι θα δημιουργήσουμε το υπόβαθρο για ανάπτυξη στην Ρουμανία».

Προοπτικές

Στην Ελλάδα, όπου η ανάκαμψη της οικονομίας αναμένεται να συνεχιστεί, ο ΟΤΕ προσβλέπει ότι θα ευνοηθεί περαιτέρω από τις επενδύσεις του σε προηγμένα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και από την πελατοκεντρική στρατηγική, στην οποία οφείλεται η αύξηση των εσόδων του τα προηγούμενα έτη. Οι επιδόσεις στη Ρουμανία δείχνουν να σταθεροποιούνται μετά από τα μέτρα που εφαρμόζονται και έχουν ήδη ξεκινήσει να αποφέρουν καρπούς. Ο Όμιλος συστηματικά αναζητεί τρόπους μείωσης του κόστους ώστε να στηρίξει την ανάπτυξή του και τις απαραίτητες επενδύσεις σε όλες τις δραστηριότητές του. Ο Όμιλος έχει εισάγει μια σειρά πρωτοβουλιών για την ψηφιακοποίηση των δραστηριοτήτων του και της αλληλεπίδρασης με τον πελάτη, οι οποίες θα έχουν μελλοντικά θετική επίδραση. Για το 2019, η Διοίκηση εκτιμά ότι οι προσαρμοσμένες επενδύσεις θα διαμορφωθούν σε €650 εκατ. περίπου. Ως αποτέλεσμα βελτιστοποίησης των επενδύσεων, αλλά και περαιτέρω βελτίωσης των λειτουργικών ταμειακών ροών, ο ΟΤΕ αναμένει ότι το 2019 οι προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές θα ανέλθουν σε €450 εκατ. περίπου, ενώ οι ελεύθερες ταμειακές ροές εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν σε €350 εκατ. περίπου, μη λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη μετάθεση της διεξαγωγής δημοπρασίας για φάσμα κινητής στο επόμενο έτος.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου OTE παρουσίασαν αύξηση 3,7% και διαμορφώθηκαν σε €1.011,3 εκατ., οδηγούμενα από την αύξηση κατά 2,2% στα έσοδα της Ελλάδας και κατά 7,4% στα έσοδα της Ρουμανίας λόγω ισχυρής επίδοσης στον τομέα των υπηρεσιών χονδρικής. 

Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομίλου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απομειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζονται με κόστη αναδιοργάνωσης (κυρίως Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης), διαμορφώθηκαν σε €618,9 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, σημειώνοντας μείωση κατά 3,5% λόγω και της υιοθέτησης των ΔΠΧΑ 16 (Μισθώσεις). Εξαιρώντας τον συγκεκριμένο παράγοντα, τα συνολικά λειτουργικά έξοδα παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA του Ομίλου, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε κατά 3,8% σε €375,7 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 37,2%. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, σημείωσε αύξηση 5,9%, σε €339,6 εκατ., με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 44,0%. 

Ο Όμιλος κατέγραψε λειτουργικά κέρδη προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων (EBIT) ύψους €193,5 εκατ., σε σύγκριση με €172,4 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης κερδοφορίας. Οι αποσβέσεις και απομειώσεις, συνολικού ύψους €202,5 εκατ., αυξήθηκαν κατά 10,5% συγκριτικά με το Γ΄ τρίμηνο του 2018, ως αποτέλεσμα των αποσβέσεων των μισθώσεων μετά την υιοθέτηση του ΔΠΧΑ 16.

Η φορολογία εισοδήματος του Ομίλου ανήλθε σε €34,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με €34,4 εκατ. το Γ΄ τρίμηνο του 2018.  

Τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου, μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας, αυξήθηκαν κατά 16,6% και ανήλθαν σε €125,1 εκατ. στο Γ’ τρίμηνο του 2019, από €107,3 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2018. 

Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία το Γ΄ τρίμηνο του 2019, ανήλθαν σε €133,0 εκατ., μειωμένες κατά 10,1%, με τις επενδύσεις σε Ελλάδα και Ρουμανία να ανέρχονται σε €94,6 εκατ. και €38,4 εκατ., αντίστοιχα. 

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, ο Όμιλος κατέγραψε προσαρμοσμένες ελεύθερες ταμειακές ροές €120,9 εκατ. εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, παρουσιάζοντας μείωση €7,6 εκατ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, λόγω της χαμηλότερης συνεισφοράς από την μεταβολή του κεφαλαίου κίνησης. 

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, ήταν €772,5 εκατ., μειωμένος κατά 4,3% σε σχέση με τις 30 Σεπτεμβρίου 2018. Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου αντιστοιχεί σε 0,6 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση των ΔΠΧΑ 16, ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός του Ομίλου ανέρχεται σε €1.181,5 εκατ. και αντιστοιχεί σε 0,9 φορές το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA.

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, η συνολική αγορά πρόσβασης στην Ελλάδα κατέγραψε καθαρή μείωση 11 χιλιάδων γραμμών, εκ των οποίων 10 χιλιάδες γραμμές αφορούν τη λιανική σταθερή του ΟΤΕ.

Ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα τρίμηνο ανάπτυξης των ευρυζωνικών υπηρεσιών, καταγράφοντας 18 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις από την αρχή του έτους, με το συνολικό αριθμό πελατών ευρυζωνικών υπηρεσιών να ανέρχεται σε 1.969 χιλιάδες. Οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων οπτικής ίνας της εταιρείας συνέχισαν να σημειώνουν πρόοδο, προσελκύοντας 49 χιλιάδες καθαρές νέες συνδέσεις στο τρίμηνο, υποστηριζόμενες από τη συνεχή επέκταση του δικτύου και την αυξανόμενη ζήτηση, δικαιώνοντας έτσι τις επενδύσεις σε σύγχρονες υποδομές. Στο τέλος του τριμήνου, 695 χιλιάδες συνδρομητές είχαν επιλέξει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Με τη διείσδυση των ευρυζωνικών υπηρεσιών στη συνδρομητική βάση λιανικής του ΟΤΕ να ανέρχεται  στο 75%, οι υψηλότερες ταχύτητες είναι το όχημα για την ενίσχυση του ARPU και των εσόδων. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2019, το 81% των πελατών υπηρεσιών οπτικής ίνας του ΟΤΕ απολάμβανε ταχύτητες 50 Mbps ή και μεγαλύτερες, έναντι 47% ένα χρόνο νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, οι ενεργές καμπίνες  VDSL αυξήθηκαν κατά πάνω από 450 και ανήλθαν σε 15,7 χιλιάδες. 

Το Γ’ τρίμηνο του 2019, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών COSMOTE TV αυξήθηκε κατά 5 χιλιάδες και  ανήλθε σε 549 χιλιάδες, ενισχυμένος κατά 2,7% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα της τηλεόρασης αυξήθηκαν κατά 4% περίπου. Η COSMOTE TV ετοιμάζεται να λανσάρει στα μέσα Νοέμβρη μία νέα over the top (ΟΤΤ) πλατφόρμα για προσωποποιημένες υπηρεσίες, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη της τηλεόρασης.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε πρόσφατα την ανάληψη μεγάλων έργων ICT, μεταξύ των οποίων έργο στη Χάγη για το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Office-EPO), αλλά και στο Παρίσι για την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (European Securities and Markets Authority). Τα έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και δικτυακών υποδομών αναμένεται να ενισχύουν περαιτέρω τα έσοδα λιανικής του ΟΤΕ κατά το 4ο τρίμηνο.
 
Στην κινητή, ο ΟΤΕ πέτυχε ένα ακόμα ισχυρό τρίμηνο, με αύξηση εσόδων λιανικής κατά 3,0%, τροφοδοτούμενη από την αύξηση κατά περίπου 12% στην καρτοκινητή, όπου οι δομικές αλλαγές και νέες πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν το τελευταίο διάστημα αποδίδουν θετικά αποτελέσματα και υψηλότερο ARPU. Στα συμβόλαια, η τάση συνεχίζει να βελτιώνεται, ως αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της αξίας του πελάτη καθώς και των όλο και πιο ελκυστικών και ανταγωνιστικών προϊοντικών προτάσεων της εταιρείας.

Αυτή η τάση αναμένεται να συνεχισθεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς θα έχει συμπληρωθεί  ένα έτος από την υιοθέτηση ρυθμιστικών μέτρων σχετικών με την κατάργηση ειδικών χρεώσεων προς τους συνδρομητές.

Για μια ακόμα φορά, τα δεδομένα ήταν ο κύριος μοχλός ανάπτυξης των εσόδων τόσο στην καρτοκινητή όσο και στους πελάτες συμβολαίου. Η ενίσχυση κατά 21% των εσόδων από δεδομένα τροφοδοτήθηκε από αύξηση κατά 12% των ενεργών χρηστών και κατά 57% της κίνησης, σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο 2018.

Ως αποτέλεσμα εποχιακών προσφορών, η μέση κίνηση data ανά ενεργό χρήστη κατέγραψε νέο ρεκόρ κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Στην Ελλάδα, το Γ΄ τρίμηνο του 2019 τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε €771,3 εκατ. αυξημένα κατά 2,2% σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018. Η αύξηση κατά 1,8% των εσόδων από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, οφείλεται στις υπηρεσίες τηλεόρασης και κυρίως στις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 3,0% στο τρίμηνο, χάρη στις ισχυρές επιδόσεις στην καρτοκινητή και στα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων.

Τα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής αυξήθηκαν κατά 2,3% το Γ΄ τρίμηνο του 2019, κυρίως λόγω υιοθέτησης υπηρεσιών οπτικής ίνας από άλλους εναλλακτικούς παρόχους.

Η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA στην Ελλάδα, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, αυξήθηκε στο τρίμηνο κατά 5,9%, στα €339,6 εκατ. με το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται στο 44,0%. Η εν λόγω αύξηση οφείλεται τόσο στα βελτιωμένα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής και χονδρικής, όσο και σε δράσεις εξορθολογισμού εξόδων, ιδιαίτερα στο κόστος προσωπικού.

Τα συνολικά έσοδα από τις δραστηριότητες του Ομίλου στη Ρουμανία αυξήθηκαν κατά 7,4%, σε €243,5 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, καθοδηγούμενα από τις επιδόσεις στις υπηρεσίες χονδρικής.

Οι επιδόσεις τόσο στο κομμάτι της σταθερής όσο και της κινητής παρουσίασαν σημαντική βελτίωση σε σχέση με πρώτο μισό τους έτους, παρά το γεγονός ότι παραμένουν αρνητικές συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής διαμορφώθηκαν σε €56,4 εκατ., μειωμένα κατά 6,0%, σχεδόν σε αντιστοιχία με τις τάσεις του προηγούμενου τριμήνου.

Τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας ανήλθαν σε €79,8 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019, μειωμένα κατά 2,7%, παραμένοντας ωστόσο βελτιωμένα σε σχέση με τις τάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους. Εξαιρώντας κάποια έκτακτα έσοδα, τα έσοδα από υπηρεσίες κινητής κατά τη διάρκεια του τριμήνου παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα. Αυτή η επίδοση τροφοδοτήθηκε κυρίως από τα έσοδα σε υπηρεσίες δεδομένων, σηματοδοτώντας ένα ακόμα τρίμηνο με σταθερή διψήφια ανάπτυξη. Οι προωθητικές ενέργειες που εφαρμόζει η εταιρεία για την παρότρυνση των πελατών καρτοκινητής να μεταβούν σε συμβόλαιο αποφέρουν καρπούς, οδηγώντας σε βελτίωση του ARPU. Νέες συνεργασίες, κυρίως με καταστήματα λιανικής, αλλά και νέες προϊοντικές προτάσεις, θα βοηθήσουν την εταιρεία να ενισχύσει το μερίδιο αγοράς.

Η εταιρεία πέτυχε επίσης ένα τρίμηνο ισχυρής ανάπτυξης της πελατειακής βάσης συνδυαστικών υπηρεσιών κατά 26% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, με το συνολικό αριθμό των πελατών να ανέρχεται σε 823 χιλιάδες, υπογραμμίζοντας την ηγετική θέση της εταιρείας σε αυτό το κομμάτι της αγοράς. Τα έσοδα συνδυαστικών υπηρεσιών από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας αυξήθηκαν κατά 32,4% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2018.   
   
Τα υψηλότερα έσοδα από υπηρεσίες χονδρικής, κατά 67,3% σε σύγκριση με το Γ’ τρίμηνο του 2018, οφείλονται κυρίως στην αύξηση της διεθνούς κίνησης.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, η εταιρεία υλοποίησε μέτρα για τον εξορθολογισμό του κόστους. Το σύνολο των λειτουργικών εξόδων, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, υποχώρησε οριακά σε σχέση με το Γ’ τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας μειώσεις στο κόστος προσωπικού.  

Το προσαρμοσμένο EBITDA στη Ρουμανία, εξαιρουμένης της επίδρασης των ΔΠΧΑ 16, μειώθηκε κατά 12,4% σε €36,1 εκατ. το Γ’ τρίμηνο του 2019. Εξαιρουμένης της επίδρασης από την πώληση ακινήτων, τις ασυνήθιστα υψηλές προβλέψεις για επισφάλειες κατά το Γ’ τρίμηνο 2018 καθώς και τον αντιλογισμό των προβλέψεων στο τρέχον έτος, το προσαρμοσμένο EBITDA το Γ’ τρίμηνο του 2019 είναι οριακά αυξημένο σε σχέση με την περσινή περίοδο, υπογραμμίζοντας τις συνεχιζόμενες λειτουργικές βελτιώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους οδήγησαν σε βελτιωμένες ταμειακές ροές για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.

Για να διαβάσετε ολόκληρη την έκθεση, πατήστε εδώ.

Πηγή εικόνας: Unsplash.com/Frank Busch

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ