Το Χαμόγελο του Παιδιού: Πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου SAFE: Βιώσιμη Συμμαχία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στην Ελλάδα

Η 3η συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου «SAFE: Βιώσιμη Συμμαχία για τα Εξαφανισμένα Παιδιά στην Ελλάδα» πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου 2018, όπου και συζητήθηκε η πορεία εξέλιξης και τα επόμενα βήματα του έργου που συντονίζεται από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τη συνάντηση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΔΣ του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς, αξιοποίησης των εργαλείων αποτελεσματικής διαχείρισης των περιστατικών εξαφανίσεων και δημιουργίας κοινωνικού αντίκτυπου που θα αντικατοπτρίζεται στην προστασία όλων των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο. 

Στη διάρκεια της συνάντησης ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη επικαιροποίησης των σχετικών διαδικασιών και στην κατάρτιση ενός κοινού Συμφώνου και Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, το οποίο και θα παρουσιαστεί στην φυσική ηγεσία των Σωμάτων Ασφαλείας με την ολοκλήρωση του έργου. 

Στο πλαίσιο του SAFE θα οργανωθούν εκπαιδεύσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα με βάση τις ανάγκες που έχει καταγράψει το έργο με στόχο τη βελτίωση της συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και τις αρχές. Το έργο θα συμβάλλει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα στους συμμετέχοντες φορείς και στην ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών, ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116 000.

Στην 3η συνάντηση του SAFE συμμετείχαν εκπρόσωποι από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και συγκεκριμένα επιστημονικό προσωπικό που στελεχώνει το Επιχειρησιακό Κέντρο του Οργανισμού όπου και συντονίζεται η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και η ενεργοποίηση του Amber Alert Hellas, εθελοντές της Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής», εθελοντές Σαμαρείτες, εκπρόσωποι του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας και του Τμήματος Αναζητήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής. 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο μπορείτε να βρείτε εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ