«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο 64ο Ετήσιο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τις ΜΚΟ στη Βόννη της Γερμανίας

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ως οργανισμός με διεθνή αναγνώριση και ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ECOSOC-Economic and Social Council) αλλά και ως συνεργαζόμενος φορέας στο DPI των Ηνωμένων Εθνών, έδωσε δυναμικό παρών στο παγκοσμίου εμβέλειας ετήσιο συνέδριο του UN DPI.

Το 64ο Ετήσιο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για τις ΜΚΟ που συνδέονται με τον οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και πιο συγκεκριμένα με το Τμήμα Δημόσιας Πληροφόρησης (UN 64TH ANNUAL DPI NGO CONFERENCE), έλαβε χώρα στις 3-5 Σεπτεμβρίου, 2011, στη Βόννη της Γερμανίας.

Το συνέδριο είχε τίτλο «Βιώσιμες Κοινωνίες, Ενεργοί Πολίτες» (Sustainable Societies, Responsive Citizens) και επικεντρώθηκε σε αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία και τη διατήρηση βιώσιμων κοινωνιών.

Μεταξύ των ομιλητών συγκαταλέγονταν o κ. Kiyo Akasaka, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Τμήματος Δημόσιας Πληροφόρησης, o κ. H.E. Peter Wittig, Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Γερμανίας στα Ηνωμένα Έθνη, η κ. Donna Keher, επικεφαλής Συνεργασιών και Επικοινωνίας του τμήματος Εθελοντικών Προγραμμάτων του Ο.Η.Ε και ο κ. Felix Dodds, πρόεδρος του 64ου Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών.

Στις εναρκτήριες ομιλίες τους όλοι ανεξαιρέτως οι ομιλητές επισήμαναν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή ένταση της οικολογικής κρίσης αλλά και σε μια αυξανόμενη ευαισθητοποίηση των πολιτών που συνειδητοποιούν την ύπαρξη ελλείμματος στην προστασία του περιβάλλοντος αλλά και στα θέματα των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων και στην λειτουργία της δημοκρατίας.

Κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου υπήρξε ότι οι αλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση μπορούν να επιτευχθούν μόνο με την συνειδητή συμμετοχή ενεργών πολιτών : όλοι μαζί, ως πολίτες, έχουμε την ευθύνη για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνιών μας. Κανένα πρόγραμμα και καμία παρέμβαση δεν μπορούν να έχουν βιώσιμα αποτελέσματα χωρίς τη συμμετοχή και την ενεργό αποδοχή από την πλευρά των πολιτών.

Ένα μεγάλο μέρος των συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης και των ομάδων εργασίας αφιερώθηκε στην κινητήρια δύναμη του εθελοντισμού και στον σημαντικό ρόλο και την ευθύνη των ΜΚΟ που καλλιεργούν εθελοντικές δράσεις.  Ο εθελοντισμός παρουσιάστηκε από όλους τους ομιλητές ως κυρίαρχο μέσο για την αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η μείωση της φτώχειας, η αειφόρος ανάπτυξη, η κλιματική αλλαγή και η παρεμπόδιση καταστροφών στο πλαίσιο που τέθηκε από τη Διακήρυξη της Χιλιετίας και από τους Στόχους Ανάπτυξης της Χιλιετίας του ΟΗΕ. Ακόμη, χαρακτηρίστηκε ως αποτελεσματικός τρόπος αποκατάστασης και άμβλυνσης των μεγάλων κοινωνικών και πολιτισμικών κενών που πλήττουν την ανθρωπότητα στην παρούσα χιλιετία.

Τέλος, το συνέδριο έδωσε έμφαση στην πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, στην εξάλειψη της φτώχειας και στην θεσμική πλαισίωση της βιώσιμης ανάπτυξης, θέματα που θα αναλυθούν πιο διεξοδικά στη λεγόμενη διάσκεψη του «Rio+20».

Το Συνέδριο έκλεισε τις εργασίες του με την ολοκλήρωση της Διακήρυξης του και την παράδοση της σε εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας της Γερμανίας, με την παρότρυνση όλες οι παρευρισκόμενες ΜΚΟ να προωθήσουν τις αρχές της στις τοπικές και περιφερειακές κοινωνίες τους όπως και στην πολιτική ηγεσία των χωρών που εκπροσωπούν, με την στόχο την κινητοποίηση και ενεργή συμμετοχή τους στην διάσκεψη «Rio+20».

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί, παρατίθεται αντίγραφο της επίσημης Διακήρυξης του Συνεδρίου: www.un.org/wcm/content/site/ngoconference/resources/final.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ