Χαμόγελο του Παιδιού: Επιτόπια παρέμβαση για την προστασία παιδιών προσφύγων

Έχουν υλοποιηθεί επιτόπιες παρεμβάσεις για 22 παιδιά πρόσφυγες σε άμεσο κίνδυνο στην Ελλάδα από τον Απρίλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018  με την υποστήριξη της DG ECHO.

Στο πλαίσιο των διαχρονικών δράσεων που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για την προστασία όλων των παιδιών, η επιτόπια παρέμβαση αποτελεί συστατικό στοιχείο όλων των δράσεων του Οργανισμού με στόχο την άμεση κινητοποίηση και ενεργοποίηση όλων των διαδικασιών για όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και χρήζουν άμεσης υποστήριξης και βοήθειας.

Η δράση της επιτόπιας παρέμβασης πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Αστυνομικές και Εισαγγελικές Αρχές. Σε καθημερινή βάση, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο, ο Οργανισμός λαμβάνει εκατοντάδες κλήσεις και καταγγελίες στο τηλεφωνικό του κέντρο για παιδιά σε κίνδυνο και τις οποίες προωθεί άμεσα στις αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές. Στην συνέχεια, σε συνεργασία με αυτές, εξειδικευμένοι Κοινωνικοί Λειτουργοί και Ψυχολόγοι βρίσκονται άμεσα σε όλη τη διαδικασία δίπλα στο παιδί ώστε να το συνοδεύσουν με όχημα του Οργανισμού σε ασφαλές περιβάλλον.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σε προστατευμένο πλαίσιο σημαντική είναι η συμβολή των εθελοντών  και των διερμηνέων του Οργανισμού, οι οποίοι και βρίσκονται δίπλα στο παιδί διασφαλίζοντας την κατάλληλη φροντίδα και δημιουργική του απασχόληση στο νοσοκομείο. Σε ένα δεύτερο στάδιο η επιτόπια παρέμβαση περιλαμβάνει τη συνεργασία με όλους τους κρατικούς φορείς και τις υπηρεσίες ώστε να βρεθεί μια λύση για την φιλοξενία και προστασία του παιδιού.

Με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (DG ECHO), «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμβάλλει μέσα από τις υπηρεσίες της επιτόπιας παρέμβασης στην άμεση προστασία παιδιών προσφύγων στην Ελλάδα που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Στο πλαίσιο του έργου «Άμεση και Ολιστική Ψυχοκοινωνική και Ιατρική Παρέμβαση για Παιδιά Πρόσφυγες και Μετανάστες σε Κίνδυνο στην Ελλάδα» από τον Απρίλιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 το εξειδικευμένο προσωπικό κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων του Οργανισμού έχει υλοποιήσει επιτόπιες παρεμβάσεις για 22 παιδιά πρόσφυγες που βρέθηκαν σε άμεσο κίνδυνο.

Η επιτόπια παρέμβαση υλοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο, όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, με βάση το Επιχειρησιακό Κέντρο Εκτάκτων Αναγκών για Παιδιά σε Κίνδυνο απ’ όπου συντονίζεται σε όλη την Ελλάδα η λειτουργία της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής SOS 1056, της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, της Ευρωπαϊκής Γραμμής για την Υποστήριξη Παιδιών και Εφήβων 116111, όπως και όλων των επιχειρησιακών δράσεων του Οργανισμού στις περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων και κρίσεων.

Μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ