ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ: Απολογισμός 2021

Το Σωματείο Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος παρουσιάζει το έργο του κατά την περίοδο 1.11.2020 – 31.10.2021.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ