BOUSSIAS: ENERGY EFFICIENCY IN MANUFACTURING 2023

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο-θεσμός για την Ενεργειακή Aποδοτικότητα στη Βιομηχανία.

Το συνέδριο τέθηκε Υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ, καθώς και την Τιμητική Υποστήριξη του Συνδέσμου Ελληνι-κών Χημικών Βιομηχανιών και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Με την παρουσία και συμμετοχή 150 και πλέον εκπροσώπων της βιομηχανίας, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του συνεδρίου για την Ένερ-γειακή Αποδοτικότητα στη Βιομηχανία, την Πέμπτη, 22 Ίουνίου στο αμφιθέατρο OTEAcademy από την Βoussias Events. Tο συνέδριο άνοιξαν η Γ. Γ. Βιομηχανίας, κα Θέμις Έυτυχίδου και ο κ. Κωνσταντί-νος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής, Συμβούλιο ΣΈΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Στο πάνελ συζήτησης της 1ης ενότη-τας, ο κ. Αλέξανδρος Κατραούζος, Διευθύνων Σύμβουλος ΝΈΟΤΈΧ ΑΈΒΈ, Β’ Αντιπρόεδρος, ΣΈΧΒ, η κα Γεωργία Σπυριδάκη, Ανώτερη Δ/ντρια Απόδοσης & Μετεξέλιξης Διυλιστηρίων, HELLENiQ ENERGY, Γενική Γραμματέας, ΣΈΧΒ, η κα Θεοδώρα Κουλουρά, CΟΟ, KAVALA NOVAFERT LTD, Mέλος ΔΣ, ΣΈΧΒ και ο κ. Θεόδωρος-Δημήτριος Σταθόπουλος, Business Development Manager, ΚΑΠΑ-ΧΗΜ ΑΈΒΈ, Ταμίας, ΣΈΧΒ αντάλλαξαν απόψεις και παρουσίασαν case studies πάνω σε θέματα όπως, η επίδραση της ενέργειας στην ανταγωνιστικότητα της χημικής βιομηχανίας, η εξοικονόμηση ενέργειας με νέα ψηφιακά εργαλεία κ.α.

Ο κ. Αριστείδης Κατσιώχρης, Innovation Manager, EIT Manufacturing CLC South East, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητας για καινοτομίες στο πλαίσιο της βιω-σιμότητας των βιομηχανιών ενώ ο κ.
Stephan Raes, Ηead of Structural and Industry Policy Division Directorate for Science, Technology and Innovation, OECD παρουσίασε τρόπους που προ-τείνονται από τον ΟΟΣΑ για ομαλή με-τάβαση της βιομηχανίας στην εποχή της ανθρακοποίησης και της βιωσιμότητας.

Στην 2η ενότητα ενότητα ο κ. Πάνος Γρέδης, Representative of European Public Law Organization στις Βρυξέλλες, ο κ. Στέργιος Σουγιουτζόγλου, Chief Investment Officer, Έλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και η κα Ροζαλία Θαλασσινού, Διευθύντρια Δανείων και Κρατικών Ένι-σχύσεων, Έλληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, παρουσίασαν τις ευκαιρίες και τα χρημα-τοδοτικά εργαλεία που προσφέρουν τα υπάρχοντα αναπτυξιακά προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας. Την 3η Ένότητα άνοιξε η κα Μαρία Μποζούδη, Senior Advisor στον Τομέα Βιομηχανίας, Ανάπτυξης, Τεχνολογίας & Καινοτομίας του ΣΈΒ παρουσιάζοντας, μεταξύ άλλων, τον νέο οδηγό ενεργειακής εξοικονόμη-σης και αποδοτικότητας του ΣΈΒ.

Για τις βέλτιστες πρακτικές στην πο-ρεία τους προς το Net Zero, αλλά και το ROI επενδύσεων που έχουν ήδη εφαρ-μόσει, αναφέρθηκαν στελέχη από τις εταιρείες: ΑΒΒ, ΈΎ, Έλληνικά Καλώδια, SenseOne, FrieslandCampina Hellas, EcoMechanica, Coca-Cola Τρία Έψιλον, Schneider Electric, Sielight, Πέτρος Πετρόπουλος ΑΈΒΈ, Φάρμα Κουκάκη. Πίνδος ΑΣΠΙ. Κεραμουργία Βορείου Έλ- λάδος, ESCO partners.

Στο β’ μέρος της 3η ενότητας κεντρι-κός ομιλητής του συνεδρίου, κ. Rod Janssen, President and Chairman του Energy Efficiency in Industrial Processes – EEIP παρουσίασε στην 4η ενότητα καινοτόμες πρακτικές εταιρειών του εξωτερικού που έχουν εφαρμοστεί και στρατηγικές απανθρακοποίησης, αλλά και την αναγκαιότητα για ένα πιο δρα-στήριο scaling up στη βιομηχανία.

Οι συμμετέχοντες έλαβαν ακόμη μέρος στο διακρατικό workshop της ΑΒΒ με θέμα: Sustainable Business – Sharing is Caring: Συζητώντας ιδέες και καλές πρακτικές για ένα βιώσιμο μέλλον με εισηγητή τον κ. Κυριάκο Ρωτίδη, Διευ-θυντή Τομέα Συστημάτων Κίνησης & Ρομποτικής, ΑΒΒ. Κεντρικό θέμα ήταν η βιωσιμότητα ως βασικός πυλώνας της στρατηγικής κάθε επιχείρησης, αλλά και οι πρωτοβουλίες/πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν προς αυτή την κατεύθυνση.

Το συνέδριο τέθηκε Υπό την Αιγίδα του ΣΈΒ, καθώς και με την Τιμητική Υποστή-ριξη του Συνδέσμου Έλληνικών Χημι-κών Βιομηχανιών και του Έμπορικού και Βιομηχανικού Έπιμελητηρίου Αθηνών. Μεγάλος χορηγός του Συνεδρίου ήταν η εταιρεία ΑΒΒ και χορηγοί ήταν οι εταιρεί-ες ΔΈΠΑ Έμπορίας, ΈcoMechanica, EY, ESCO partners, Πέτρος Πετρόπουλος ΑΈΒΈ, Schneider Electric, SenseOne, και Sielight.

Πηγή άρθρου και εικόνας: Δελτίο Τύπου/Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ