Υπεύθυνες επενδύσεις

Tου κ. Μιχάλη Σπανού, Διευθύνοντος Εταίρου της EuroCharity,

Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην πιο σημαντική καμπή της σύγχρονης ιστορίας της. Για την αντιστροφή της πτωτικής πορείας, η λύση ακούει στο όνομα ανάπτυξη. Η ανάπτυξη έρχεται μέσω των επενδύσεων, καθώς οι τελευταίες γεννούν θέσεις εργασίας, αυξάνουν το ΑΕΠ και κάνουν τη χώρα πιο ανταγωνιστική στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.

Χρειάζονται λοιπόν επενδύσεις, κυρίως σε δύο άξονες, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, και να προσελκύσουμε κεφάλαια από το εξωτερικό για άμεσες ή έμμεσες επενδύσεις. Ωστόσο, αν μας ενδιαφέρει η αειφόρος επιχειρηματική δραστηριότητα, το μέλλον που θέλουμε να δημιουργήσουμε για τις επόμενες γενιές και η διαφύλαξη φυσικού περιβάλλοντος και πόρων ελέω και της κλιματικής αλλαγής, πρέπει να στραφούμε όχι απλά στην προσέλκυση και πραγματοποίηση επενδύσεων, αλλά στην προσέλκυση και πραγματοποίηση υπεύθυνων επενδύσεων. Με άλλα λόγια, σε επενδύσεις που λαμβάνουν υπόψη τους εκτός από τις τρεις κλασικές παραμέτρους (απόδοση, κίνδυνος και δυνατότητα ρευστοποίησης), και μια τέταρτη, αυτή του ESG (περιβάλλον, κοινωνία και διακυβέρνηση).

Σύμφωνα με εκτιμήσεις (2010) του European Sustainable Investment Forum (Eurosif), τα επενδυτικά κεφάλαια υπό διαχείριση σε υπεύθυνες επενδύσεις παγκοσμίως, ξεπερνούν τα 7,5 τρισ. ευρώ, ενώ μόνο στην Αμερική σύμφωνα με εκτιμήσεις (2010) του Social Investment Forum Foundation τα αντίστοιχα κεφάλαια ξεπερνούν τα 3 τρισ. δολ.

Οι κατά επάγγελμα «υπεύθυνοι» επενδυτές (ιδιώτες και θεσμικοί) υιοθετούν κριτήρια ESG στις επενδυτικές αποφάσεις και στη σύνθεση του επενδυτικού τους χαρτοφυλακίου, ενώ συνυπολογίζουν και τις αποφάσεις των μετόχων των εταιρειών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης.

Ο βασικότερος λόγος που οι διαχειριστές κεφαλαίων στο εξωτερικό υιοθέτησαν κριτήρια ESG στις αποφάσεις τους ήταν η ανάγκη ανταπόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών τους. Επενδυτικοί βραχίονες τραπεζών και χρηματοοικονομικών ομίλων προχωρούν σε παρόμοιες κινήσεις λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων. Νέα επενδυτικά προϊόντα και προφίλ επενδυτών έχουν οδηγήσει στη δημιουργία εναλλακτικών επενδυτικών επιλογών, όπως κεφάλαια κοινωνικών επιχειρηματικών συμμετοχών και κεφάλαια υπεύθυνης διαχείρισης περιουσίας.

Επιπλέον, η ανάπτυξη της μικροχρηματοδότησης, η επένδυση στην κοινωνία μέσω στοχευόμενων προγραμμάτων κοινωνικής ανάπτυξης έχει τραβήξει την προσοχή διαχειριστών κεφαλαίων και θεσμικών επενδυτών σε όλο τον κόσμο. Το σημαντικό είναι ότι οι «υπεύθυνοι» επενδυτές προσφέρουν καλές αποδόσεις και παράλληλα στηρίζουν το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.

Από τον χώρο των υπεύθυνων επενδύσεων δεν θα μπορούσαν να λείψουν τα χρηματιστήρια και οι… «οίκοι» αξιολόγησης. Σήμερα υπάρχουν χρηματιστηριακοί δείκτες, όπως ο FTSE4Good και ο Dow Jones Sustainability Index (μέλη των οποίων είναι και ελληνικές εταιρείες) σε οργανωμένες κεφαλαιαγορές, καθώς και εταιρείες αξιολόγησης.

Ενα σημαντικά αυξανόμενο ποσοστό επιχειρήσεων, ακόμα και στην Ελλάδα, επενδύει και επιχειρεί συνυπολογίζοντας την κοινωνική και περιβαλλοντική επίδραση. Με στόχο την ανάδειξη των εν λόγω περιπτώσεων και την ενίσχυση και προσέλκυση υπεύθυνων επενδύσεων στην Ελλάδα, η EuroCharity θα αφιερώσει την τέταρτη έκδοση της ετήσιας σειράς EuroCharity Yearbook στο θέμα αυτό.

Πηγή: «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (ΑΠΟΨΗ).


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ