Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες

Ένα νέο πρόγραμμα Πράσινης Επιχειρηματικότητας από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. και την Τράπεζα Πειραιώς

H Τράπεζα Πειραιώς και η ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε., βασικός διαχειριστής των περισσότερων βιομηχανικών περιοχών της χώρας, ανακοινώνουν την έναρξη υλοποίησης ενός προγράμματος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες.

Το νέο προϊόν «Φωτοβολταϊκά σε Βιομηχανικές Στέγες» παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες βιομηχανικών-βιοτεχνικών επιχειρήσεων.

Το προϊόν αυτό εντάσσεται στους άξονες δράσης που εξήγγειλε πρόσφατα ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς από κοινού με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.) και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠ.ΟΙ.Α.Ν.) και αποσκοπεί στην ενίσχυση της Πράσινης Ανάπτυξης.

Ο ρόλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε.
Συγκεκριμένα, ο ρόλος της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. στο νέο αυτό πρόγραμμα είναι να αξιολογεί το δυναμικό της κάθε βιομηχανικής στέγης και τη δυνατότητά της να φιλοξενήσει φωτοβολταϊκά, να εκπονεί το επιχειρηματικό σχέδιο, να επιλέγει τον καταλληλότερο εξοπλισμό,να φροντίζει για την απρόσκοπτη σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο, καθώς και να πιστοποιεί την ποιοτική εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Ο ρόλος της Τράπεζας
Η Τράπεζα Πειραιώς θα βρίσκεται δίπλα στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις για να διασφαλίζει τη χρηματοδότηση του συστήματος μέσω ενός νέου ανταγωνιστικού τραπεζικού προϊόντος ενώ παράλληλα θα προσφέρει και ένα ειδικό ασφαλιστικό πακέτο.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ