Δήλωσε συμμετοχή στο Vodafone World of Difference μέσω της ΕΔΡΑΣ!

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» αναζητά ένα άτομο που επιθυμεί να απασχοληθεί μέσω του προγράμματος Vodafone World of Difference για έναν ολόκληρο χρόνο στις δράσεις του φορέα στο Πάρκο Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Α. Τρίτση.

Το πρόγραμμα Vodafone World of Difference προσφέρει σε 5 κατοίκους της χώρας τη δυνατότητα να εργαστούν στο μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής τους για έναν ολόκληρο χρόνο, κάνοντας τη «διαφορά» εκεί που έχει σημασία. Η Vodafone θα καταβάλει το μισθό και τα σχετικά με το έργο έξοδα κάθε υποψηφίου που θα επιλεγεί (έως 26.600 ευρώ και 11.400 ευρώ αντίστοιχα).

Για αποστολή συγκεκριμένης πρότασης μέχρι τις 9 Νοεμβρίου 2011, παρακαλούμε επικοινωνήστε:

Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ»
Δήλου 14, 121 34 Περιστέρι
Τηλ. 210 591 3826. Fax: 210 5762861
E-mail: mko.edra@gmail.com
URL: www.edra-coop.gr
Υπόψιν κας Αριστέας Γκούτσιου, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων & Κοινονικού Μάρκετινγκ

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα: www.vodafone.gr.<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ