Σε τελική ευθεία το Integrated Reporting

Άρθρο του κ. Μιχάλη Σπανού, Διευθύνοντος Εταίρου της EuroCharity, στο ειδικό ένθετο της εφημερίδας «ΚΕΦΑΛΑΙΟ» για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Σάββατο, 20 Οκτωβρίου 2012)

Ενοποιημένοι απολογισμοί, δείκτες αειφόρων επενδύσεων και νέες ρυθμιστικές τάσεις
 
Ενώπιον των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει τόσο η παγκόσμια οικονομία όσο και το περιβάλλον, επιχειρήσεις αλλά και επενδυτές ένωσαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να κάνουν τη λογοδοσία περισσότερο αξιόπιστη και αποτελεσματική. Οι ενοποιημένοι απολογισμοί (Integrated Reporting) είναι η νέα τάση για την εταιρική λογοδοσία, αντικαθιστώντας τους μονομερείς και εθελοντικούς κοινωνικούς απολογισμούς, γεφυρώνοντας το επιχειρείν με την υπευθυνότητα.

Η υιοθέτηση καινοτομιών στις χρηματαγορές, όπως των εκθέσεων αειφορίας, του ενοποιημένου απολογισμού και δεικτών αειφόρων επενδύσεων από τις χρηματιστηριακές αρχές, προστατεύει τα συμφέροντα των κοινωνικών εταίρων των επιχειρήσεων, προσφέρει περισσότερα εργαλεία διαχείρισης κινδύνων, βγάζει τις αγορές από την αφάνεια και τις τοποθετεί στο επίκεντρο των επενδυτών. Ο ενοποιημένος απολογισμός είναι η ενιαία και μοναδική έκθεση της εταιρείας, απαντώντας στην πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας, βραχυπρόθεσμα αλλά και μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για μια νέα προσέγγιση υποδεικνύοντας τους συσχετισμούς μεταξύ της εταιρικής διακυβέρνησης, οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδοσης της επιχείρησης.

Προς ένα ενιαίο πλαίσιο

Πρόσφατα, το International Integrated Reporting Council (IIRC) δημοσίευσε ένα πρoσχέδιο για το πλαίσιο του Integrated Reporting, στο οποίο περιγράφεται για πρώτη φορά η δομή του. Το πρότυπο πλαίσιο θα δημοσιευτεί μέχρι το τέλος του 2012, ενώ το προσχέδιο θα υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση στις αρχές του 2013.

Το πλαίσιο θα αντικατοπτρίζει την εξέλιξη της εταιρικής λογοδοσίας σε τομείς όπως είναι η οικονομία,  η διακυβέρνηση και η αειφορία. Από τον Οκτώβρη του 2011, 75 επιχειρήσεις από 23 χώρες και 25 θεσμικοί επενδυτές συνέβαλλαν στη δημιουργία αυτού του πλαισίου, δηλώνοντας τη δέσμευσή τους και παραθέτοντας πρακτικές και εμπειρίες. Έτσι, η ίδια η αγορά άνοιξε το δρόμο για την ενδυνάμωση της εταιρικής λογοδοσίας, με βάση τον συγκερασμό χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών στοιχείων. Για περισσότερες πληροφορίες και καλύτερες πρακτικές επιχειρήσεων που ακολουθούν το Integrated Reporting, o ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφθεί την Ιστοσελίδα: www.theiirc.org.

Άλλωστε όπως ανέφερε σχετικά και ο Paul Druckman, CEO του IIRC: «Το Integrated Reporting πηγάζει από την αγορά, από τις επιχειρηματικές και τις επενδυτικές ανάγκες για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τη στρατηγική μίας εταιρείας για τη δημιουργία και τη διατήρηση αξίας βραχυπρόσθεσμα αλλά και μακρυπρόθεσμα».

Κατά τόπους υποχρεωτική

Η τάση κερδίζει συνεχώς έδαφος στο εξωτερικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Τουρκία έχει αυξήσει τις υποχρεώσεις απολογισμού των εισηγμένων εταιρειών σε θέματα κοινωνίας, περιβάλλοντος, διακυβέρνησης, το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ από το 2013 καθιστά υποχρεωτική την έκδοση απολογισμού αειφορίας για τις εισηγμένες, ενώ η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ινδίας (Securities and Exchanges Bureau of India – SEBI) καθιστά υποχρεωτική τη δημοσιοποίηση απολογισμών αειφορίας για τις 100 μεγαλύτερες εισηγμένες επιχειρήσεις. Επίσης στην Κίνα, η Επιτροπή Εποπτείας και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων του Συμβουλίου του Κράτους (State Council’s Assets Supervision and Administration Commission), εξέδωσε οδηγία βάσει της οποίας όλες οι κρατικά ελεγχόμενες εισηγμένες εταιρείες (οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 30% της κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου) θα πρέπει να έχουν εκδώσει απολογισμό αειφορίας μέχρι το τέλος τους 2012.

Σύμφωνα με τον πρόσφατα αναθεωρημένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της Νότιας Αφρικής (King III Corporate Governance Code), μία εταιρεία εφόσον θέλει να εισαχθεί στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ θα πρέπει να προχωρήσει στην υιοθέτηση ενοποιημένου απολογισμού. Το χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ είναι μια από τις αγορές (μαζί με αγορές όπως της Βραζιλίας, του Μεξικό και του Ισραήλ) η οποία έχει μάλιστα αναπτύξει και χρηματιστηριακό δείκτη υπεύθυνων επενδύσεων (sustainability index). Περίπου το ένα τέταρτο των εισηγμένων επιχειρήσεων που συμμετέχουν στον εν λόγω δείκτη εκδίδουν ήδη ενοποιημένους απολογισμούς και ένας σημαντικός αριθμός των εισηγμένων έχει δεσμευθεί ότι θα το κάνει άμεσα προς συμμόρφωση με τον κώδικα.

Όσο για τις ευρωπαϊκές χώρες, νέα δεδομένα στην εταιρική λογοδοσία αναμένεται να φέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο επόμενο διάστημα διαγράφοντας ενιαία κατεύθυνση για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ