Τη σύγχρονη INTERAMERICAN απηχούν τα νέα κεντρικά γραφεία της εταιρείας

 Πρωτοποριακή λειτουργία προτύπου Broker House
Ένας ισχυρός συμβολισμός αλλαγών, που εκφράζουν το σύγχρονο πρόσωπο της INTERAMERICAN, συμπυκνώνεται στα νέα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στα οποία εγκαταστάθηκαν οι διοικητικές υπηρεσίες της. Πρόκειται για το ριζικά ανακαινισμένο κτήριο στη Λεωφ. Συγγρού 124, που υπήρξε και πριν λίγα χρόνια σημείο αναφοράς του διοικητικού «κορμού» της INTERAMERICAN.

Η νέα εγκατάσταση εξυπηρετεί την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου στις διοικητικές λειτουργίες, που συνοψίζεται κυρίως στη μεγιστοποίηση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας, του αυτοματισμού και της τυποποίησης διαδικασιών. Το λειτουργικό μοντέλο σηματοδοτεί σημαντικές οργανωτικές αλλαγές, με την αναβάθμιση της μηχανογράφησης σε γενική διεύθυνση πληροφορικής, τεχνολογίας και υπηρεσιών (information, technology and services) με τρεις διευθύνσεις-πυλώνες: τη μηχανογράφηση, το γραφείο διαχείρισης έργων και την εξυπηρέτηση πελατών.

Η μεταβολή αυτή χαρακτηρίζει ως κομβικό τον ρόλο των τεχνολογικών εφαρμογών όχι μόνο στις διοικητικές λειτουργίες αλλά και στις εμπορικές δραστηριότητες της INTERAMERICAN. Συνοδεύεται από αλλαγές στη διεύθυνση underwriting γενικών ασφαλειών της εταιρείας, με στόχο τη συγκέντρωση των υποστηρικτικών λειτουργιών, τις οικονομίες κλίμακας και τις εσωτερικές συνέργειες με τον διαχωρισμό της διεύθυνσης σε δύο λειτουργικούς τομείς, σύμφωνα με την πελατειακή βάση: στον τομέα των επιχειρηματικών πελατών και στον τομέα των ιδιωτικών πελατών.

Παράλληλα, η διοικητική ενίσχυση της γενικής διεύθυνσης πωλήσεων και μάρκετινγκ αποσκοπεί στη δυναμική, ισορροπημένη για τα δίκτυα ανάπτυξη της πολυκαναλικής διανομής των προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας. Είναι χαρακτηριστικό ότι, πέρα από επενδύσεις της τάξεως των 20 εκατ. ευρώ έως το 2015 στην τεχνολογία, η INTERAMERICAN ενισχύει το δίκτυο agency αποκλειστικών πωλήσεων για την εταιρεία με την είσοδο νέου δυναμικού συνεργατών, ενώ προχωρεί και στην ενίσχυση του δικτύου συνεργαζομένων πρακτόρων-μεσιτών με τη δημιουργία του πρώτου στην ελληνική ασφαλιστική αγορά Broker House, στο οποίο θα στεγαστούν πράκτορες που έχουν τη διάθεση και πληρούν τις προϋποθέσεις συνεργασίας με την εταιρεία. Το Broker House, που θα παρέχει επαγγελματική στέγη, τεχνολογικές υποδομές, συστήματα και γραμματειακή υποστήριξη, θα ελαχιστοποιήσει το κόστος λειτουργίας πρακτόρων που εργάζονται σε επίπεδο ατομικών υπηρεσιών ή διευθύνουν μικρή ομάδα συνεργατών.    


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ