Ευρωπαϊκή Πίστη: Κερδοφόρος ανάπτυξη το Α’ Τρίμηνο 2013

Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ το πρώτο τρίμηνο του 2013 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2012, υπό τις συνθήκες γενικότερης ύφεσης αλλά και ειδικότερα του ασφαλιστικού κλάδου.

Πιο συγκεκριμένα η παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε οριακά σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2012 και διαμορφώθηκε στα 41 εκ. ευρώ με τον Κλάδο Ζωής να παρουσιάζει αύξηση κατά 19,9% και τους Γενικούς Κλάδους να παρουσιάζουν μείωση κατά 5,3%.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 0,8 εκ. ευρώ έναντι 0,7 εκ. ευρώ την περσινή περίοδο.

Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα 294,5 εκ. ευρώ έναντι 269,3 εκ. ευρώ το Μάρτιο του 2012, αυξημένο κατά 9%.

Η καθαρή θέση της εταιρίας διαμορφώθηκε στο ποσό των 53 εκ. ευρώ αυξημένη κατά 24% σε σχέση με τον Μάρτιο 2012.

Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 2,8 εκ. ευρώ, έναντι 3 εκ. ευρώ σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2012.

Η εταιρία παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο, ο οποίος την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013, εμφάνισε μείωση παραγωγής κατά 13,2% περίπου, είναι αισιόδοξη ότι θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες στο site της εταιρίας, www.europaikipisti.gr στην ενότητα Επενδυτικές Σχέσεις.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ