Μεταστέγαση του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Το Κέντρο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» μεταστέγασε τις δραστηριότητές του στο Δήμο της Ηλιούπολης, επί της οδού Ηρώς Κωνσταντοπούλου 180, όπου λειτουργεί ως Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας.

Η εξεύρεση αποτελεσματικής λύσης για τη στέγαση του Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και κατ’ επέκταση η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα Άτομα με Αναπηρίες, αποτελούσαν στόχο ζωής για το Δ.Σ, τους γονείς και το προσωπικό του Κέντρου.

Η επίτευξη του στόχου αυτού έγινε δυνατή με την έμπρακτη βοήθεια του Δήμου Ηλιούπολης μέσω της παραχώρησης Χώρου, καθώς και με τη Δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» για την κάλυψη των εξόδων ανακαίνισης.

Η κατασκευή του Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας πληροί όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και αποτελεί ένα στολίδι της πόλης μας όπου καθημερινά πανανθρώπινες αξίες όπως ο σεβασμός στη διαφορετικότητα και η ισότητα ευκαιριών στη ζωή υλοποιούνται και αποδεικνύονται καθημερινά.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ