Πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη»

Η Κ.Σ.Δ.Ε.Ο. «ΕΔΡΑ» επιχειρεί να συμβάλλει στην καταπολέμηση του προβλήματος της έλλειψης στέγης, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει λάβει πρωτόγνωρες για την ελληνική κοινωνία  διαστάσεις. Για το λόγο αυτό υλοποιεί σε συνεργασία με τους Δήμους Περιστερίου, Αιγάλεω και την Κοινωφελή Υπηρεσία του Δήμου Φυλής το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη» με Κωδικό Σχεδίου Α-2, με τον διακριτικό τίτλο «ΑΝΩ ΘΡΩΣΚΩ», διάρκειας ενός έτους, το οποίο στοχεύει στην ομαλή μετάβαση 40 αστέγων από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους Κοινωνικούς Ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας. Έτερο στόχο του προγράμματος αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης, μέσω των οποίων μέρος των ωφελούμενων θα μπορέσει να διεκδικήσει ισότιμα μια θέση στην αγορά εργασίας και τελικά να αυτονομηθεί πλήρως.

Οι υπηρεσίες που θα παρασχεθούν στους ωφελούμενους του προγράμματος  κατά  είναι οι παρακάτω:
  • Στέγαση
  • Κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης
  • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
  • Εργασιακή συμβουλευτική
  • Νομική συμβουλευτική
  • Χρηματο – οικονομική διαχείριση
  • Διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. καθοδήγηση για την αξιοποίηση προγραμμάτων, δράσεων ή παροχών στις οποίες θα μπορούσε να ενταχθεί ο ωφελούμενος, ενέργειες για την έκδοση βιβλιαρίου ανασφάλιστου, έδοση ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κτλ)
Προκειμένου δε να επιτευχθεί ο στόχος της Εργασιακής Επανένταξης πρόκειται να παρασχεθεί στους ωφελούμενους του προγράμματος μια δέσμη δράσεων πληροφόρησης και εργασιακής συμβουλευτικής μέσα από την οποία αναμένεται η προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή τη δραστηριοποίησή τους μέσω της αυτο  – απασχόλησης.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ