Μυτιληναίος: Άλμα κερδών το 2014

Τετραπλασιασμό των καθαρών κερδών, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, στα 64,9 εκατ. ευρώ, από 15,9 εκατ. ευρώ που ήταν ένα χρόνο νωρίτερα, ανακοίνωσε ο όμιλος Μυτιληναίος ΜΥΤΙΛ-4,95% για το 2014.

Παράλληλα, τα κέρδη EBITDA ανήλθαν στο ρεκόρ των 253,9 εκατ. ευρώ από 225,3 εκατ. ευρώ το 2013, ενώ καθαρός δανεισμός μειώθηκε περαιτέρω στα 373,4 εκατ. ευρώ από 509,7 εκατ. ευρώ το 2013.

Ο όμιλος κατέγραψε ενοποιημένο κύκλο εργασιών 1.233 εκατ. ευρώ το 2014, έναντι των 1.403 εκατ. ευρώ το 2013, μείωση που οφείλεται αποκλειστικά στις ρυθμιστικές αλλαγές της λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς.

Ο Τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων παρουσίασε τη σημαντικότερη βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, κατέγραψε κύκλο εργασιών 470,8 εκατ. ευρώ, έναντι 435,9 εκατ. ευρώ το 2013, και κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) 87,0 εκατ. ευρώ, έναντι 41,6 εκατ. ευρώ το 2013.

Για ένα ακόμα έτος συνεχίστηκε και η θετική πορεία του Τομέα Έργων EPC. Η ΜΕΤΚΑ ΜΕΤΚ-4,52% κατέγραψε κύκλο εργασιών 609,3 εκατ. ευρώ έναντι 606,5 εκατ. ευρώ το 2013. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 103,9 εκατ. ευρώ από 101,9 εκατ. ευρώ το 2013. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 90,2 εκατ. ευρώ έναντι 91,7 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Πηγή: naftemporiki

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ