Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

Με ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον Εργοθεραπευτές, Φυσικοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές της ΕΛΕΠΑΠ Αθήνας και Παραρτημάτων, ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους, που αφορούσε τους 3 κύκλους της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης (Sensory Integration). Οι επιστήμονες Υγείας της ΕΛΕΠΑΠ με πλήρη επάρκεια αλλά και πολύ χαρά, είναι έτοιμοι να εφαρμόσουν τη νέα παρέμβαση της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης σε παιδιά με αναπηρία.

Σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με τον πιο κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό θα διεξάγονται οι  συνεδρίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης.

‘’Αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι η νευρολογική διαδικασία που οργανώνει τις αισθήσεις τόσο από το σώμα όσο και από το περιβάλλον ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε το σώμα μας αποτελεσματικά (μέσα στο περιβάλλον). Τα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά (μέσα στο περιβάλλον). Τα χωρικά και χρονικά χαρακτηριστικά των αισθητηριακών ερεθισμάτων ενισχύονται, συγκρίνονται και οργανώνονται. Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι  η επεξεργασία των αισθητηριακών πληροφοριών… ‘’ (p.11) (Ayres, 1989)

Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η αξιολόγηση είναι :  ‘’Στην πορεία συλλογής πληροφοριών, η θεωρεία θα πρέπει να προσφέρει ένα συστηματικό τρόπο ανάλυσης των πληροφοριών.’’
(Kielhofner&Mallinson, 1995, σελ.191)


ΚΛΙΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ- ΈΝΑ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Κλινική Συλλογιστική : Περιγράφει τόσο τη συνειδητή όσο και ασυνείδητη ( ή σιωπηλή) γνώση καθώς και τις στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων που χρησιμοποιούνται από τους κλινικούς θεραπευτές.

Συλλογισμός- Κατά – τη- δράση (reflection-in-action) (Schon, 1983):
  • Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίζει το παιδί & πως μπορεί να συνδέονται με διαταραχή αισθητηριακής επεξεργασίας?
  • Το παιδί αναζητά/αποφεύγει/ δεν εγγράφει ερεθίσματα?
  • Πως συμπεριφέρεται το παιδί σε διαφορετικά περιβάλλοντα?


Η ΤΕΧΝΗ & Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Η θεραπευτική παρέμβαση πρέπει να παραδίδεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αγγίζει το εσωτερικό κίνητρο του παιδιού και να δίνει ευκαιρίες για αυτό- οργάνωση και εξέλιξη. .. << χωρίς τέχνη… η θεραπεία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης θα γίνει η εφαρμογή επιστημονικής γνώσης σε ένα αποστειρωμένο κενό>>.
Peloquin, 1989, σελ 220.


Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
  • Σχετικές έρευνες
  • Γνώση νευροεπιστημών & συμπεριφοράς
  • Αξιολογήσεις  και κλινικές παρατηρήσεις
  • Δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα (evidence based practice)

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ