Η εταιρική υπευθυνότητα και η αειφορία ως αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας

Σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κοινωνικό ιστό και σε μια περίοδο που διαρκώς προκύπτουν νέες προκλήσεις για τις  επιχειρήσεις και τους οργανισμούς, αναδύονται νέα ερωτήματα για το τρίπτυχο άνθρωπος-κοινωνία-περιβάλλον και τη βιωσιμότητά του. 

Η εταιρική υπευθυνότητα και αειφορία είναι στρατηγικές επιλογές ενός οργανισμού ο οποίος καλείται να αναλάβει τις ευθύνες του απέναντι στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η ενσωμάτωσή τους στην εταιρική ατζέντα περιέχει απαραίτητα συστατικά όπως καινοτομία, δημιουργική σκέψη και συμμετοχικότητα, λαμβάνοντας υπόψη τις προσδοκίες και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών. Αναμφίβολα, οι εταιρίες που ενστερνίζονται την αειφορία και τις αρχές της είναι εταιρίες που δημιουργούν καλές πρακτικές, αναγνωρίζονται κι επιβραβεύονται από κοινό κι επενδυτές, αποτελώντας παραδείγματα αριστείας κι επιχειρηματικότητας.

Η νέα Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά στη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών, ήρθε να πλαισιώσει μια γενική τάση που επικρατεί στο παγκόσμιο επιχειρείν, σύμφωνα με την οποία αναζητούνται τρόποι βελτίωσης των συναλλαγών, της αγοράς και της κοινωνίας εν γένει. Όλο και περισσότερες εταιρίες, σε μια προσπάθεια αυτοβελτίωσης, αντιλαμβανόμενες τις ευκαιρίες αλλά και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο κοινωνικό σύνολο υιοθετούν πολιτικές εταιρικής υπευθυνότητας και αειφορίας. Παράλληλα, η νομοθεσία καθιστά πλέον την επιλογή ως μια δομική ανάγκη, ενσωματώνοντας  τις πολιτικές αυτές στον εταιρικό στρατηγικό σχεδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, η εταιρική υπευθυνότητα και αειφορία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής κουλτούρας, σε συνάρτηση με τα κριτήρια που θέτει η εφοδιαστική αλυσίδα και οι νομικές δεσμεύσεις (εθνικές, διεθνείς), δημιουργώντας πλέον συγκεκριμένο πρότυπο λειτουργίας της αγοράς το οποίο επηρεάζει τις εταιρίες ανεξαρτήτως μεγέθους και δραστηριότητας. Οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με αυτό το νέο πρότυπο, λειτουργώντας σε περιβάλλον ευκαιριών, με αυστηρά κριτήρια και προϋποθέσεις που βελτιώνουν τη λειτουργία τους, την αγορά, αλλά και τους συμμέτοχούς τους. 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στα οφέλη που προκύπτουν από την ενασχόληση με την εταιρική υπευθυνότητα,  οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην εταιρική υπευθυνότητα και την αειφορία αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενισχύουν την εταιρική τους εικόνα και φήμη, «κτίζουν» σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συμμετόχους  τους, μπορούν να διαχειριστούν κρίσεις και κινδύνους, προσελκύουν επενδύσεις και ικανά στελέχη, βελτιώνουν την εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ αυξάνουν την κερδοφορία τους.

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι ο δρόμος προς την αειφορία, το ευ επιχειρείν, καθώς και η προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, είναι μια διαρκής ευκαιρία και κίνητρο βελτίωσης και καινοτομίας. Η μονοδιάστατη επιμονή σε παρωχημένους τρόπους λειτουργίας οι οποίοι έχουν ξεπεραστεί, και μεθόδους που η αγορά και οι κοινωνικοί εταίροι δεν μπορούν πλέον να ενστερνιστούν, αποτελεί ρίσκο. 

Οι νέες απαιτήσεις αλλάζουν το τοπίο της αειφορίας στην Ευρώπη, εναρμονίζοντας και κινητοποιώντας κράτη και οργανισμούς, οι οποίοι θα προχωρήσουν την υπεύθυνη δράση αλλά και τη λογοδοσία ένα βήμα παραπέρα, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή ευαισθησίας, διαφάνειας και ανάπτυξης. Εν μέσω διαρκών εξελίξεων, η διαμόρφωση «υπεύθυνης» ατζέντας είναι πρόκληση για τους οργανισμούς στην οποία μπορούν να ανταπεξέλθουν μόνο μέσα από την ενημέρωση και τη στοχευμένη εκπαίδευση των στελεχών τους. Οι διοικήσεις καλούνται να μυήσουν τους ανθρώπους τους στη νέα πραγματικότητα, «ξεκλειδώνοντας» αναγκαίες ικανότητες και δημιουργώντας κουλτούρα αειφορίας η οποία θα αποτελέσει εφαλτήριο για την περαιτέρω ανάπτυξη των οργανισμών. 


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ