Υψηλή η αποτελεσματικότητα του συστήματος OnE

Η Software Improvement Group (SIG), διεθνής εταιρεία παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών αξιολόγησης και βελτίωσης της ποιότητας συστημάτων λογισμικού, ολοκλήρωσε πρόσφατα με επιτυχία την αξιολόγηση της αποτελεσματικής επίδοσης (Performance Efficiency) της ψηφιακής πλατφόρμας OnE (Operations ‘n’ Excellence) της INTERAMERICAN.
Το OnE αποτελεί το ενιαίο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης του Κλάδου Γενικών Ασφαλίσεων της εταιρείας. Η SIG προχώρησε στην αξιολόγηση της αρτιότητας σχεδιασμού και υλοποίησης του συστήματος -με τη χρήση του προτύπου ποιότητας ISO 25010- ώστε να διασφαλίζει την αποδοτικότερη λειτουργία του, με εξοικονόμηση χρόνου και οικονομικών πόρων. Η ΙΝΤERAMERICAN έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων πληροφορικής, προσβλέποντας στην αξιοποίησή τους για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης της στην ασφαλιστική αγορά, στο γενικότερο πλαίσιο της εταιρικής στρατηγικής για την ψηφιακή ολοκλήρωση των λειτουργιών σε κάθε επίπεδο.
Ο Ξενοφών Λιαπάκης, Γενικός Διευθυντής ΙΤ & Services της INTERAMERICAN, δήλωσε σχετικά: «Η SIG, ως στρατηγικός συνεργάτης μας σε θέματα ποιότητας συστημάτων λογισμικού, συμβάλλει στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου συντηρησιμότητας (maintainability) των συστημάτων. Έχει υποστηρίξει ιδιαίτερα την ευκολότερη προσαρμογή των λειτουργιών μας στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς».
Η SIG, που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 20 χώρες, έχει διαγράψει μια αξιόλογη πορεία και στην Ελλάδα κατά την τελευταία τριετία, εφαρμόζοντας στην πράξη την αρχή «Getting Software Right» και βοηθώντας μεγάλους οργανισμούς/επιχειρήσεις-πελάτες να βελτιστοποιούν τη χρήση των συστημάτων λογισμικού σε όρους ταχύτητας, ασφάλειας και οικονομίας.Η SIG δημιουργήθηκε το έτος 2000 ως spin-off του Πανεπιστημίου του Άμστερνταμ και του Κέντρου Επιστήμης Υπολογιστών CWI και αποτελεί μία από τις 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ολλανδίας.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ