Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων: Ο ρόλος του αλφαβητισμού υγείας στην ποιότητα ζωής των ατόμων της τρίτης ηλικίας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, όπως καθιερώθηκε η 1η Οκτωβρίου από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, το Ινστιτούτο Prolepsis κάνει έκκληση για ανάληψη δράσης με σκοπό τη βελτίωση του αλφαβητισμού υγείας, δεδομένης της διαρκούς αύξησης του γηράσκοντος πληθυσμού τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ΕΕ. O αλφαβητισμός υγείας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ρυθμιστικούς παράγοντες για την υγεία των ηλικιωμένων, καθώς αφορά στη δυνατότητα σωστής λήψης, κατανόησης και διαχείρισης της ιατρικής πληροφορίας και κατ’ επέκταση της υγείας και της ασθένειας.

Το Ινστιτούτο Prolepsis έχει αναλάβει μέχρι στιγμής σημαντικές πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά στη σωστή χρήση φαρμάκων και την πρόληψη ατυχημάτων στην τρίτη ηλικία, το Ινστιτούτο Prolepsis διοργανώνει εκδηλώσεις σε ΚΑΠΗ με στόχο να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες με τα συνηθέστερα προβλήματα και τον τρόπο αναγνώρισης των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την ακατάλληλη χρήση των φαρμάκων και να δοθούν πρακτικές συμβουλές για τη σωστή χρήση τους. 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο pdf


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ