Σημαντική ανάπτυξη για την Global Link

H Global Link έκλεισε το οικονομικό έτος 2014/2015 με άνοδο 34% του κύκλου εργασιών της και βελτίωση της κερδοφορίας της. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε κυρίως από την αυξημένη συνεργασία με υφιστάμενους πελάτες, καθώς και από την απόκτηση τεσσά¬ρων νέων σημαντικών πελατών. Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα ο Κώστας Σιγαλός ανακοίνωσε νέες επενδύσεις σε τεχνολογικό εξοπλισμό τον επόμενο χρόνο και συνεχάρη τα στελέχη για την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν και για την ποιοτική δουλειά τους.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ