Έρευνα Αποδοχών και Παροχών KPMG: Κλίμα αναμονής και μικρές μισθολογικές μεταβολές

Το 2015 υπήρξε μια ακόμα χρονιά αβεβαιότητας, με κύρια χαρακτηριστικά τις μικρές (θετικές ή αρνητικές) μισθολογικές μεταβολές στον ιδιωτικό τομέα σε σχέση με το 2014 και την έντονη ανάγκη των επιχειρήσεων να προχωρήσουν παρακάτω με το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό με στόχο να επανέλθουν σε ρυθμούς ανάπτυξης.
Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα αποτελέσματα της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών της KPMG που ολοκληρώθηκε για τον Φαρμακευτικό και Αγροχημικό κλάδο,  τον κλάδο των Καταναλωτικών Προϊόντων και του Λιανεμπορίου, καθώς και για τον κλάδο των Ασφαλιστικών εταιρειών (σύντομα αναμένονται και τα αποτελέσματα για τον κλάδο της Υψηλής Τεχνολογίας)
Τα θετικά στοιχεία που παρατηρούνται σε σχέση με το 2014 αφορούν στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, στην εξάλειψη των μειώσεων στις βασικές αποδοχές και στο μεγαλύτερο ποσοστό εταιρειών που προχώρησαν σε μικρές αυξήσεις βασικών αποδοχών, κυρίως σε επιλεγμένα στελέχη. Ωστόσο, και στους 4 κλάδους παρατηρείται μείωση των μεταβλητών αποδοχών που χορηγήθηκαν το 2015 για την απόδοση του 2014, γεγονός που διατηρεί το συνολικό πακέτο αποδοχών κοντά στα περσινά επίπεδα. 
Η αβεβαιότητα που συνεχίζει να υπάρχει στην αγορά αντανακλάται και στη δυσκολία των εταιρειών να προχωρήσουν σε προβλέψεις για τις αυξήσεις του επόμενου έτους, ωστόσο δεν διαφαίνονται μέχρι στιγμής σημάδια μείωσης των βασικών αποδοχών μέσα στο 2016. 
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της έρευνας η κ. Βερώνη Παπατζήμου, Γενική Δευθύντρια στο τμήμα Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG, επισημαίνει:  «Με την έναρξη του 2015 οι επιχειρήσεις  ξεκίνησαν με θετική ψυχολογία  και διάθεση επένδυσης σε θέματα  ανθρώπινου δυναμικού, σε αντιδιαστολή με την συμπεριφορά προηγούμενων ετών. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε  κινητικότητα στον τομέα των προσλήψεων, ένδειξη  ενίσχυσης των δομών σε ανθρώπινο δυναμικό  και παροχή αυξήσεων στις σταθερές αποδοχές εργαζομένων συγκριτικά σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό της προηγούμενης περιόδου. Ωστόσο, από τα μισά του χρόνου το κλίμα αντιστρέφεται, επικρατεί  αβεβαιότητα για την πορεία διαμόρφωσης των δεικτών του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και κατά συνέπεια παρατηρείται αυτοσυγκράτηση στην υλοποίηση ειλημμένων αποφάσεων και σχεδίων δράσης. Οι παρεμβάσεις σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού περιορίζονται στις απολύτως απαραίτητες, γίνονται προσλήψεις κυρίως «χαμηλών θέσεων» με έμφαση στον έλεγχο της μισθολογικής δαπάνης, παλινδρομώντας σε συμπεριφορές προηγούμενων ετών της κρίσης. Ως εκ τούτου, οι ανάγκες και οι επιχειρηματικοί σχεδιασμοί παραμένουν χωρίς όμως, σε πολλές περιπτώσεις,  να υλοποιούνται.».
Αναλυτικότερα τα στοιχεία ανά κλάδο είναι τα ακόλουθα:

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 
Η  έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 132 γενικές και 42 εξειδικευμένες κλαδικές θέσεις εργασίας. Βασίζεται σε δείγμα 30 εταιρειών και περισσότερων από 3 600 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. Στην έρευνα, εκτός από θέσεις φαρμακευτικού κλάδου, περιλαμβάνονται και εξειδικευμένες θέσεις από εταιρείες με αγροχημικά (AGRO), μη συνταγογραφούμενα (ΟTC) προϊόντα καθώς και ιατρικά και διαγνωστικά μηχανήματα (MD).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:
 • Το 87% των εταιρειών του δείγματος έδωσε το 2015 αυξήσεις σε τουλάχιστον μία κατηγορία εργαζομένων και το ποσοστό της αύξησης για το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 1,8% (διάμεσος). 
 • Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2016, το 26% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 17% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (57%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2,0% (διάμεσος). 
 • Καμία εταιρεία από το σύνολο του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών των εργαζομένων τους για το 2015, και επίσης καμία δεν σχεδιάζει να προχωρήσει σε μειώσεις το 2016.
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2015 για τα αποτελέσματα του 2014 ανήλθε στο 21% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε το 2014 για τα αποτελέσματα του 2013. 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ 
Η  έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 127 θέσεις εργασίας και βασίζεται σε δείγμα 17 εταιρειών και 3 040  κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας:
Το 44% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις το 2015 σε όλους τους εργαζομένους, ενώ το υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις στο σύνολο (19%) ή σε ένα μέρος των εργαζομένων (37%). Το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2015 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ανέρχεται σε 1.2%, ενώ η διάμεσος σε 0.1%.
Το 43% των εταιρειών του δείγματος προβλέπει μηδενικές αυξήσεις για το 2016.
Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2015 για τα αποτελέσματα του 2014 ανήλθε στο 7.8% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο κατά μια περίπου μονάδα σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά. 
Μόνο 1 εταιρεία από το σύνολο του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2015 ή σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση θέσεων εργασίας.
ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η  έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 140 θέσεις εργασίας και βασίζεται σε δείγμα 32 εταιρειών και 4 390 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
 • Το 62% των εταιρειών του δείγματος έδωσε μηδενικές αυξήσεις σε όλες τις κατηγορίες των εργαζομένων ενώ το υπόλοιπο δείγμα προχώρησε σε αυξήσεις στο σύνολο (17%) ή σε ένα μέρος των εργαζομένων (21%). Το ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2015 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ήταν 0.5% (μέσος όρος).
 • Καμία από τις εταιρείες του δείγματος δεν προχώρησε σε μειώσεις βασικών αποδοχών το 2015.
 • Αναφορικά με τις προβλέψεις για τo 2016, το 48% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 31% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις, ενώ για το υπόλοιπο δείγμα (21%) τo ποσοστό της αύξησης που αναμένεται να δοθεί είναι 2.0% (διάμεσος).
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2015 για τα αποτελέσματα του 2014 ανήλθε στο 9.4% των ετήσιων βασικών αποδοχών, μειωμένο σε σχέση με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.
 • Μόνο το 14% των εταιρειών του συνόλου του δείγματος προχώρησε μέσα στο 2015 ή σκέφτεται να προχωρήσει σε μείωση θέσεων εργασίας.
ΚΛΑΔΟΣ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η  έρευνα για τον κλάδο του Λιανεμπορίου παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 124 θέσεις εργασίας και βασίζεται σε δείγμα 26 εταιρειών και 14 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
 • Το 45% των εταιρειών του δείγματος έδωσε αυξήσεις σε τουλάχιστον μια από τις κατηγορίες των εργαζομένων, ενώ το μέσο ποσοστό της αύξησης που δόθηκε το 2015 από το σύνολο του δείγματος (συμπεριλαμβανομένων των μηδενικών αυξήσεων) ανέρχεται σε 0.8%.
 • Αναφορικά με τις προβλέψεις για το 2016, το 45% των εταιρειών του δείγματος δεν ήταν σε θέση να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη, το 41% προέβλεψε μηδενικές αυξήσεις για το σύνολο των εργαζομένων, ενώ το υπόλοιπο δείγμα (14%) προέβλεψε ότι θα δοθούν αυξήσεις σε μία τουλάχιστον κατηγορία εργαζομένων, που κατά μέσο όρο θα ανέρχεται σε 1.7%.
 • Το ποσό που πληρώθηκε ως πριμ απόδοσης το 2015 για τα αποτελέσματα του 2014 ανήλθε στο 7% των ετήσιων βασικών αποδοχών, και κυμάνθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτό που πληρώθηκε την προηγούμενη χρονιά.
 • Μόνο δύο εταιρείες από το σύνολο του δείγματος προχώρησαν μέσα στο 2015 σε μείωση θέσεων εργασίας.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ