Η INTERAMERICAN συνεργάζεται με τη FRISS για την αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης

Τη λύση της FRISS επέλεξε η  INTERAMERICAN για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της ασφαλιστικής απάτης. Η εταιρεία θα χρησιμοποιεί τη FRISS για την αξιολόγηση κινδύνου τόσο πριν της σύναψη συμβολαίων όσο και έναντι απαιτήσεων, για τον εντοπισμό ενδεχόμενης απόπειρας εξαπάτησής της. Η χρήση της λύσης FRISS καθιστά διακριτές τις ψευδείς δηλώσεις όποτε εμφανισθούν και αποτρέπει την ανάληψη ανεπιθύμητων κινδύνων στις ασφαλίσεις κατά ζημιών (κλάδοι γενικών ασφαλίσεων) εκ μέρους της εταιρείας.

«Η αυτόματη εκτίμηση κινδύνων πριν τη νομική ανάληψή τους, καθώς και η αποτελεσματική μέθοδος ανίχνευσης πιθανής απάτης κατά την υποβολή απαιτήσεων, αποτελούν βασικά τους λόγους για την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων, στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής στόχευσης της INTERAMERICAN να είναι η πρώτη απόλυτα ψηφιακή ασφαλιστική εταιρεία της αγοράς έως το 2020» τονίζει σχετικά ο Γιάννης Καντώρος, Γενικός Διευθυντής Ασφαλιστικών Εργασιών της εταιρείας.

Η INTERAMERICAN επέλεξε να ενεργοποιήσει την λύση της FRISS με το λογισμικό SaaS (Software as a Solution). Ο Christian van Leeuwen, CTO της FRISS, διαβλέπει μία αντίστοιχη ευρύτερη τάση: «Περί το 85% των πελατών μας επιλέγουν τον τρόπο SaaS. Σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ο τρόπος λειτουργίας SaaS έχει αποδειχθεί μακροχρόνια επιτυχής, όπως για παράδειγμα στις Κάτω Χώρες όπου το 95% των ασφαλιστικών εταιρειών χρησιμοποιούν το μοντέλο, ενώ διεθνώς η χρήση κυμαίνεται περί το 60%. Όλο και περισσότεροι ασφαλιστές μεταβαίνουν από την λύση της Ίδιας Εγκατάστασης (On Premise) στο SaaS και είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό ότι τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου αναγνωρίζονται τώρα και σε άλλες χώρες».

Η INTERAMERICAN αντιμετωπίζει, ήδη, με αξιοσημείωτη επιτυχία τις απόπειρες απάτης, αλλά επιζητεί τη βέλτιστη υποστήριξη του Τομέα διαχείρισης των απαιτήσεων πελατών με σύγχρονα εργαλεία, που θα επιτρέπουν πιο αποδοτικές και καλύτερα εστιασμένες αποφάσεις. Η εκ των προτέρων επισκόπηση όλων των δηλώσεων απαιτήσεων όχι μόνον εντοπίζει αυτομάτως πιθανές ψευδείς δηλώσεις, αλλά επιταχύνει και τις αποζημιωτικές διαδικασίες διακανονισμού και εξόφλησης προς όφελος των εντίμων πελατών, οι οποίοι αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία. Ο συνδυασμός με την αποτίμηση κινδύνων κατά την ανάληψή τους, δηλαδή πριν την έκδοση ατομικού συμβολαίου, θα συνεπιφέρει μία ακόμη καλύτερη ποιότητα χαρτοφυλακίου και θα βελτιώσει τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας.     
 
Η INTERAMERICAN επέλεξε τη FRISS λόγω της προηγμένης τεχνικά λύσης που παρέχει και της ιδιαίτερα αναπτυγμένης γνώσης της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς που τη χαρακτηρίζει.  Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εταιρεία του χώρου της στην Ευρώπη, με άνω των 60 έως σήμερα εφαρμογών στη διαχείριση θεμάτων εντοπισμού απάτης, ανεπιθύμητου κινδύνου και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι η ασφαλιστική απάτη στην Ελλάδα ξεπερνά ετησίως σε κόστος τα 70 εκατ. ευρώ, ενώ μόνον από τα ανασφάλιστα οχήματα η ζημιά υπολογίζεται υψηλότερη των 25 εκατ. ευρώ.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ