Είσοδος νέων στρατηγικών εταίρων στο μετοχικό κεφάλαιο της Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ

Ποσοστό 15% του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε.Γ.Α. Ευρωπαϊκή Πίστη απέκτησε η European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 

Το συγκεκριμένο ποσοστό είναι μέρος του συνολικού ποσοστού που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς από το 2007 και η οποία, βάσει του αναθεωρημένου πλάνου αναδιάρθρωσης, προέβη σε αποεπένδυση ως μη αμιγώς τραπεζική δραστηριότητα. 

Η EBRD είναι μια ΑΑΑ πιστοληπτικής ικανότητας Αναπτυξιακή Τράπεζα η οποία ανήκει σε 65 κράτη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώ από την ίδρυσή της, το 1991, έχει επενδύσει πάνω από 100 δις € σε περισσότερα από 4.500 projects.

Η συμμετοχή της EBRD ενισχύει τις προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη της ΑΕΓΑ Ευρωπαϊκή Πίστη και τη συνέχιση της ανοδικής πορείας που καταγράφει καθ’ όλη τη διάρκεια των 40 χρόνων λειτουργίας της και ειδικότερα τα τελευταία 7 χρόνια, ανοίγοντας νέους ορίζοντες συνεργασίας και τεχνογνωσίας.

Σημειώνεται ότι το υπόλοιπο ποσοστό που κατείχε η Τράπεζα Πειραιώς, απέκτησαν τα επενδυτικά σχήματα Orasis Fund SPC (2,5%), Serengeti Asset Management (2,5%), καθώς και στελέχη Διοίκησης της Εταιρίας (8,6%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Πίστη, από το 2009 έως και σήμερα, έχει πετύχει θεαματική αύξηση της παραγωγής της κατά 50% και διπλασιασμό του μεριδίου αγοράς της. Επιπρόσθετα, διαθέτει υψηλή φερεγγυότητα σε περιβάλλον Solvency ΙΙ, έχει υψηλή ρευστότητα, γεγονός που της επιτρέπει να έχει μηδενικό δανεισμό και σημαντικά ελεύθερα αποθεματικά ενώ συνεργάζεται με πάνω από 5.000 Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές με ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 500.000 συμβολαίων.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας, κύριος Χρήστος Γεωργακόπουλος, δήλωσε σχετικά: 
«Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για την εμπιστοσύνη που έδειξε στην Ευρωπαϊκή Πίστη και την Διοίκηση της όλα αυτά τα χρόνια. Οι προσπάθειες που γίνονται για την αναδιάρθρωση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού Συστήματος, υποχρεώνουν την Τράπεζα Πειραιώς να προβεί στην πώληση του μετοχικού της μεριδίου. Στο πλαίσιο αυτής της συναλλαγής θα θέλαμε να καλωσορίσουμε τους νέους επενδυτές, την EBRD, την Orasis Fund SPC και την Serengeti Asset Management. 

Η συμμετοχή ενός τόσο σημαντικού θεσμικού οργανισμού όπως η EBRD στην Ευρωπαϊκή Πίστη αποτελεί έκφραση εμπιστοσύνης τόσο στις προοπτικές ανάπτυξης όσο και στο Management της Εταιρίας. Το «Όνειρο» της Εταιρίας, όπως ανακοινώθηκε στις 03/11/2015 για την πλήρη και ασφαλή υλοποίηση των προσδοκιών των εργαζομένων, των ασφαλισμένων, των επενδυτών και της διοίκησης έρχεται πιο κοντά».


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ