Το βραβείο της Pressious Εργασίας της Χρονιάς στην Τράπεζα Πειραιώς

Η «Ετήσια Έκθεση και Έκθεση Εταιρικής Υπευθυνότητας Τράπεζας Πειραιώς 2014» είναι η εκτυπωτική εργασία που οι άνθρωποι της PressiousArvanitidis ψήφισαν ως την «Pressious Εργασία της Χρονιάς» για το 2015.

Πρόκειται για μία εργασία η οποία ήταν πολύ απαιτητική από εκτυπωτική άποψη και η παραγωγή της οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία από την PressiousArvanitidis και σε αρκετά πιεσμένο χρονικό πλαίσιο. Στο βραβευμένο έντυπο, το οποίο είναι ντυμένο με πανί, ενσωματώνονται τόσο τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Τράπεζας, όσο και τα αποτελέσματα του απολογισμού ΕΚΕ. Το έντυπο είναι επίσης πιστοποιημένο κατά FSC®, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η Α’ ύλη χαρτιού που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή του προέρχεται από δάση ορθής διαχείρισης, και ότι έχει τηρηθεί η αλυσίδα πιστοποιημένων προμηθευτών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει το ίδιο το FSC® (Forest Stewardship Council). Με τον τρόπο αυτό η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει έμπρακτα για μία ακόμη φορά τον αειφόρο προσανατολισμό της.

Το έντυπο της Τράπεζας Πειραιώς επελέγη μέσα από μία πρωτοβουλία που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια η PressiousArvanitidis, βάσει της οποίας κάθε μήνα επιλέγεται και βραβεύεται από όλους τους ανθρώπους της εταιρείας η «Εργασία του μήνα». Εκείνη δηλαδή η εκτυπωτική εργασία που ξεχώρισε από το σύνολο των παραγωγών της συγκεκριμένης περιόδου, ενώ στο τέλος του χρόνου συγκρίνεται η βαθμολογία που έχει συγκεντρώσει κάθε «Εργασία του μήνα» και αναδεικνύεται η «Εργασία ης Χρονιάς». Για την επιλογή της «Εργασίας του Χρονιάς» λαμβάνονται υπ’ όψιν παράγοντες που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα του τελικού παραγόμενου προϊόντος, το βαθμό δυσκολίας της παραγωγής του, την ελκυστικότητα και την πρωτοτυπία του εκτυπωτικού έργου.

Το έντυπο της Τράπεζας Πειραιώς ήταν εκείνη η εκτυπωτική εργασία που αρχικά ψηφίστηκε ως η “Εργασία του μήνα” τον Σεπτέμβριο του 2015, και στη συνέχεια έχοντας συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις «Εργασίες του μήνα», διακρίθηκε ως η “Εργασία της Χρονιάς”.

Η βράβευση για την «Pressious Εργασία της Χρονιάς 2015» πραγματοποιήθηκε στο χώρο του δημιουργικού γραφείου Α. & Μ. Δρίλλια Ο.Ε., το οποίο επιμελήθηκε την παραγωγή και σε εκπροσώπους του οποίου παραδόθηκε το βραβείο.
<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ