Ανακάμπτουν οι δημόσιες εγγραφές κατά το δεύτερο τρίμηνο, ωστόσο η πρόοδος θα είναι ανομοιογενής

Αυξημένη η δραστηριότητα δημόσιων εγγραφών σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο, αν και τα συγκριτικά στοιχεία του εξαμήνου είναι απογοητευτικά
Η επιστροφή των μεγάλων συμφωνιών και της δραστηριότητας των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών ενισχύουν σταδιακά την εμπιστοσύνη
Η δραστηριότητα των δημόσιων εγγραφών παγκοσμίως δεν αναμένεται να σταθεροποιηθεί πλήρως πριν τα τέλη του χρόνου

Μία σειρά από παράγοντες προκαλούν αστάθεια στην αγορά των δημόσιων εγγραφών παγκοσμίως το 2016, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της ΕΥ, Global IPO Trends: 2016 2Q. Έπειτα από το πλέον απογοητευτικό πρώτο τρίμηνο, κατά το οποίο η αγορά των δημόσιων εγγραφών κινήθηκε στα χαμηλότερα επίπεδα από την έναρξη της κρίσης το 2009, η εικόνα αντιστράφηκε κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, με μία αξιοσημείωτη αύξηση της τάξης του 120% στα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν, αγγίζοντας τα 29,6 δις δολάρια, μέσω 246 συμφωνιών – αριθμός αυξημένος σχεδόν κατά το ένα τρίτο (29%), σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, τα μεγέθη για το σύνολο του πρώτου εξαμήνου υστερούν σημαντικά σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της περσινής χρονιάς, καθώς ο όγκος των δημόσιων εγγραφών (437) μειώθηκε κατά 38%, ενώ το σύνολο των κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν ήταν μόλις 43 δις δολάρια, σχεδόν δύο τρίτα (61%) λιγότερα από την αντίστοιχη, περσινή περίοδο.

Πολλαπλοί αλληλένδετοι παράγοντες επηρεάζουν την παγκόσμια αγορά δημόσιων εγγραφών
Όλες οι βασικές γεωγραφικές περιοχές σε παγκόσμιο επίπεδο κατέγραψαν σημαντικά κέρδη, ως προς τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2016. Η αύξηση έφθασε το 20% στη ζώνη Ασίας-Ειρηνικού, το 187% στην ΕΜΕΙΑ (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία και Αφρική) και το 755% στις ΗΠΑ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο και η ευρύτερη περιοχή της Κίνας ήταν οι μόνες μεγάλες αγορές δημόσιων εγγραφών που ανέτρεψαν αυτήν την τάση. Παρόλα αυτά, το ιδιαίτερα υποτονικό πρώτο εξάμηνο παρέσυρε και το δεύτερο, με αποτέλεσμα τους έξι πρώτους μήνες του 2016 να καταγραφεί μείωση 50% στην ΕΜΕΙΑ, 55% στη Μέση Ανατολή, 65% στη ζώνη Ασίας-Ειρηνικού και 66% στις ΗΠΑ. 

Η επιστροφή των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών και των μεγάλων συμφωνιών, βελτιώνει το κλίμα
Το δεύτερο τρίμηνο του 2016 καταγράφηκε ανάκαμψη της δραστηριότητας των εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, έπειτα από ένα υποτονικό πρώτο τρίμηνο. 

Σε παγκόσμιο επίπεδο, πραγματοποιήθηκαν 63 δημόσιες εγγραφές με τη στήριξη εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών, οι οποίες συγκέντρωσαν 10,4 δις δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αντιπροσωπεύοντας το 26% των δημόσιων εγγραφών διεθνώς και το 35% των αντληθέντων κεφαλαίων. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με το πρώτο τρίμηνο του 2016, οπότε οι δημόσιες εγγραφές που υποστηρίχθηκαν από κεφάλαια εταιρειών επιχειρηματικών συμμετοχών και καινοτόμων κεφαλαίων αντιπροσώπευαν μόλις το 16% των συναλλαγών.

Το δεύτερο τρίμηνο σημειώθηκε επίσης και η επιστροφή των μεγάλων συμφωνιών (megadeals). Έξι από τις δέκα κορυφαίες δημόσιες εγγραφές του δευτέρου τριμήνου συγκέντρωσαν πάνω από ένα δις δολάρια, με τη μεγαλύτερη δημόσια εγγραφή, αυτή της κρατικής DONG Energy στη Δανία, να συγκεντρώνει πάνω από 2,5 δις δολάρια.
 
Οι δημόσιες εγγραφές στις ΗΠΑ σημείωσαν αποδόσεις υψηλότερες από τις άλλες μετοχές, καθώς η αγορά αρχίζει να κινείται

Στις ΗΠΑ, οι αντικρουόμενες οικονομικές ενδείξεις, τόσο από το εσωτερικό, όσο και από το εξωτερικό, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη πολιτική αβεβαιότητα που περιβάλλει τις προεδρικές εκλογές, οδήγησαν σε υψηλά επίπεδα αστάθειας των αγορών και σε σημαντικές διακυμάνσεις της εμπιστοσύνης των επενδυτών.
Ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών έφθασε τις 37, σημειώνοντας αύξηση κατά 363% στο δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο, ενώ τα αντληθέντα κεφάλαια εκτινάχθηκαν κατά 755%, αγγίζοντας τα 6,2 δις δολάρια. Την ώρα που τα νούμερα του πρώτου εξαμήνου του έτους (45 δημόσιες εγγραφές που συγκέντρωσαν 7 δις δολάρια) συνεχίζουν να αντιπροσωπεύουν μειώσεις της τάξης του 58%, ως προς τον αριθμό συμφωνιών, και του 66%, ως προς τις εισροές, συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, η επίδοση αυτού του τριμήνου αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά δημόσιων εγγραφών αρχίζει να ανακάμπτει. Οι δημόσιες εγγραφές κατά το δεύτερο τρίμηνο πέτυχαν καλές επιδόσεις στην αγορά μετά την αρχική τους εγγραφή, καθώς πάνω από τα δύο τρίτα (68%) των δημόσιων εγγραφών κατέγραψαν τιμές ίσες ή και μεγαλύτερες από την αρχική τιμή διάθεσής τους, στο διάστημα έως τις 17 Ιουνίου. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι δημόσιες εγγραφές σημείωσαν μέση απόδοση πρώτης ημέρας 7,5% και συνολικές αποδόσεις της τάξης του 18,7%, στη διάρκεια του εξαμήνου. Αυτό αποδεικνύει ότι οι αποδόσεις των δημόσιων εγγραφών ξεπέρασαν σημαντικά τις μέχρι σήμερα αποδόσεις των δεικτών Dow Jones Industrial Average και S&P 500.

Αναμένεται άνοδος στη ζώνη Ασίας-Ειρηνικού κατά το δεύτερο εξάμηνο
Με 229 δημόσιες εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν 17 δις δολάρια κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, η ζώνη Ασίας-Ειρηνικού, ήταν η περιοχή με την εντονότερη δραστηριότητα, με βάση των αριθμό των συμφωνιών, και δεύτερη μετά την EMEIA, με βάση τα αντληθέντα κεφάλαια. Παρόλο που τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν μία μείωση του 37% και 65% αντίστοιχα, σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2015, ωστόσο είναι γενικώς ευθυγραμμισμένα με την παγκόσμια τάση.

Για αυτό το τρίμηνο, οι εισροές ανήλθαν στα 9,3 δις δολάρια από 122 δημόσιες εγγραφές, καταγράφοντας αύξηση κατά 20% και 14% αντίστοιχα, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Η ψυχολογία των επενδυτών εμφανίζεται λιγότερο επιφυλακτική σε σχέση με άλλες περιοχές, ενώ η ύπαρξη μίας υγιούς δεξαμενής εταιρειών που προγραμματίζουν δημόσιες εγγραφές στον κατάλληλο χρόνο, προδιαγράφει την αύξησή τους κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Φαίνεται πως, μετά από μία περίοδο αβεβαιότητας, οι προοπτικές για την αγορά των δημόσιων εγγραφών στη ζώνη Ασίας-Ειρηνικού είναι πιο ενθαρρυντικές. Μία σειρά από πολιτικές και οικονομικές αντιξοότητες, συμπεριλαμβανομένων της επιβράδυνσης του ρυθμού ανάπτυξης της Κίνας, των διακυμάνσεων των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και της ενδεχόμενης περαιτέρω αύξησης των επιτοκίων στις ΗΠΑ, εξακολουθεί να επιβαρύνει τις επενδυτικές αποφάσεις. Ωστόσο, μία αίσθηση αισιοδοξίας δείχνει να επιστρέφει, ακόμα και στην ευρύτερη περιοχή της Κίνας, όπου υπάρχουν τώρα πάνω από 800 εταιρείες έτοιμες να εισαχθούν στο Χρηματιστήριο.   

Η ΕΜΕΙΑ ανακάμπτει δυναμικά, καθώς ενισχύεται η αισιοδοξία και υποχωρεί η αστάθεια
Η περιοχή της EMEIA κατέγραψε σημαντικά κέρδη κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2016. Οι εισροές αυξήθηκαν κατά 187%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αγγίζοντας τα 14 δις δολάρια, ενώ ο αριθμός των δημόσιων εγγραφών αυξήθηκε κατά 21%, φτάνοντας τις 85 συμφωνίες. Ως αποτέλεσμα, η περιοχή EMEIA, κατά το δεύτερο τρίμηνο, κατέλαβε την πρώτη θέση ως προς τις εισροές και τη δεύτερη ως προς τον αριθμό των συμφωνιών, μετά τη ζώνη Ασίας-Ειρηνικού. Αντικατοπτρίζοντας το ισχυρό επενδυτικό κλίμα στην περιοχή, έξι από τις δέκα κορυφαίες δημόσιες εγγραφές του τριμήνου πραγματοποιήθηκαν στην ΕΜΕΙΑ, εκτεινόμενες μεταξύ πέντε διαφορετικών χρηματιστηρίων. Ωστόσο, παρά τη βελτιωμένη αυτή απόδοση, τα κεφάλαια που αντλήθηκαν παρέμειναν μειωμένα κατά 50% το πρώτο εξάμηνο του έτους, ενώ ο αριθμός των συμφωνιών έμεινε πίσω κατά 29%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2015.

Παρόλο που η ΕΜΕΙΑ κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, όμως, το δεύτερο εξάμηνο του έτους μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από την παρατεταμένη αβεβαιότητα γύρω από το βρετανικό δημοψήφισμα και τη συνεχιζόμενη αστάθεια των οικονομιών της Νότιας Ευρώπης. 

Καλύτερες προοπτικές;
Οι παγκόσμιες αγορές των δημόσιων εγγραφών το 2016 έχουν επηρεαστεί από μία σειρά από πολύπλοκους και αλληλένδετους παράγοντες, καθώς έχουν βιώσει μία πρωτοφανή πολιτική αβεβαιότητα και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, και μία ασταθή οικονομική επίδοση σε πολλές περιοχές του κόσμου. Καθώς τα χρηματιστήρια αρχίζουν να σταθεροποιούνται προς το τέλος του έτους, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης αναμενόμενης πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας, οι εταιρείες που έχουν αναβάλει τη δραστηριότητά τους είναι πιθανό να επανεκκινήσουν τις διαδικασίες δημόσιων αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Δρ. Martin Steinbach, επικεφαλής Δημόσιων Εγγραφών της ΕΥ για την EMEIA, σημειώνει: «Αναμένουμε ότι το τρίτο τρίμηνο θα είναι, ως συνήθως, υποτονικό, ωστόσο, ενδέχεται να δούμε ένα πολύ ισχυρότερο δεύτερο εξάμηνο το 2016. Σε ένα περιβάλλον όπου οι επενδυτές αποζητούν τη δημιουργία αποδόσεων και όπου οι δημόσιες εγγραφές διεθνώς καταγράφουν υψηλές αποδόσεις στην αγορά μετά την αρχική εγγραφή τους, η ζήτηση για καλές επιχειρήσεις με ισχυρή διοίκηση, σωστή αποτίμηση και με ένα πειστικό επιχειρηματικό σχέδιο, παραμένει ισχυρή. Καθώς η δεξαμενή των εταιρειών που σχεδιάζουν δημόσιες εγγραφές μεγαλώνει, θα αναμέναμε μία πολύ εντονότερη και πιο σταθερή δραστηριότητα στην αγορά των δημόσιων εγγραφών το 2017».


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ