EY: Η ψηφιακή τεχνολογία και οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, μετασχηματίζουν το ελληνικό και παγκόσμιο φορολογικό τοπίο

EY: Η ψηφιακή τεχνολογία και οι πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις, μετασχηματίζουν το ελληνικό και παγκόσμιο φορολογικό τοπίο
Οι πρόσφατες εξελίξεις στο πεδίο της φορολογίας στην Ελλάδα, εμπεδώνουν την εμπιστοσύνη μεταξύ φορολογουμένων και κράτους
H στόχευση στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, πρέπει να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα
Η διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ, δημιουργεί ευκαιρίες ψηφιοποίησης των ελληνικών επιχειρήσεων
Το πλαίσιο BEPS 2.0 του ΟΟΣΑ αναμένεται να εισάγει σημαντικές αλλαγές στο διεθνές φορολογικό περιβάλλον

Τις πρόσφατες φορολογικές εξελίξεις στην Ελλάδα, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, ανέλυσαν στελέχη της ΕΥ, στο πλαίσιο του 7ου Taxation Law Forum που διοργάνωσε η Palladian Conferences, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου. Εκ μέρους της EY Ελλάδος, στο συνέδριο συμμετείχαν ως ομιλητές οι κ.κ. Στέφανος Μήτσιος, Εταίρος και Επικεφαλής του Φορολογικού Τμήματος της EY Ελλάδος, Γιάννης Γουλιάς, Εταίρος στο Φορολογικό Τμήμα της EY Ελλάδος, και Ηλίας Σακελλαρίου, Director στο Φορολογικό Τμήμα της EY Ελλάδος.

Κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ο κος Στέφανος Μήτσιος έκανε μια ανασκόπηση των πρόσφατων νομοθετικών εξελίξεων και μεταρρυθμίσεων στη φορολογία, τόσο των φυσικών προσώπων, όσο και των επιχειρήσεων, όπως η εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, και τα κίνητρα για υπέρ-αποσβέσεις και υπέρ-εκπτώσεις για επιχειρήσεις. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση και εφαρμογή Ευρωπαϊκών Οδηγιών στην εθνική νομοθεσία, και πιο συγκεκριμένα, στους κανόνες κατά των πρακτικών φοροαποφυγής (ATAD I & II) και την Οδηγία DAC6 / MDR για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας. 
Ο ομιλητής παρουσίασε, επίσης, σημαντικές εξελίξεις στο πεδίο της φορολογίας, που προέρχονται από τη νομολογία των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Όπως παρατήρησε: «Με μεγάλη ικανοποίηση διαπιστώνουμε ότι τα δικαστήρια συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν κάποια καίρια θέματα, με τρόπο που εμπεδώνεται η εμπιστοσύνη μεταξύ του κράτους και των φορολογουμένων, ενώ, από την πλευρά της, και η ΑΑΔΕ ανταποκρίνεται άμεσα στις περισσότερες των περιπτώσεων, βοηθώντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο». 

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με τον ομιλητή να τονίζει ότι «καθίσταται πιο επίκαιρος από ποτέ, καθώς η πανδημία του COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, της Φορολογικής Διοίκησης και της Πολιτείας, γενικότερα». 

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κος Μήτσιος έκανε προτάσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα για τη βελτίωση της φορολογίας και τη μείωση της γραφειοκρατίας, με σημαντικότερες: τη μείωση της φορολογίας των μισθωτών, την κατάργηση της αναχρονιστικής εισφοράς 0,6% ετησίως επί των τραπεζικών δανείων (Ν. 128/1975), τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων στα ακίνητα και της γραφειοκρατίας για τη μεταβίβαση ακινήτων, καθώς και τη δυνατότητα μεταφοράς φορολογικών ζημιών σε δέκα χρόνια. Παράλληλα, τόνισε ότι πρέπει η στόχευση στην πάταξη της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής να παραμείνει ψηλά στην ατζέντα.

Ο κος Γιάννης Γουλιάς συμμετείχε στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, με θέμα τη φορολογία στην ψηφιακή εποχή. Κατά την παρουσίασή του, ανέδειξε ότι η διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA (e-βιβλία) δε συνιστά απλά υποχρέωση, αλλά και μια μεγάλη ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτιώσουν, μέσω της τεχνολογίας, την ποιότητα της πληροφορίας για φορολογικούς σκοπούς, μειώνοντας, παράλληλα, τον χρόνο που απαιτείται και, κατ’ επέκταση, το σχετικό κόστος. 

Σε αυτό το πλαίσιο, παρουσίασε παγκόσμια έρευνα που διεξήγαγε η ΕΥ το 2020 σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας και τον μετασχηματισμό των φορολογικών τμημάτων, και εντόπισε ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με το τι ισχύει στην Ελλάδα. Όπως ανέφερε, ένα γενικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η υποχρέωση διαβίβασης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, ανέδειξε, σε όλες τις χώρες όπου εφαρμόστηκε, την ανάγκη βελτίωσης της ποιότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούν τα φορολογικά τμήματα των επιχειρήσεων. 

Ο ομιλητής εξήγησε ότι η ύπαρξη των κατάλληλων δεδομένων και η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάλυσή τους, οδηγεί σε ποιοτικότερη και ταχύτερη πληροφόρηση. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η εξ αποστάσεως εργασία αλλάζει τις προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τη χρήση της τεχνολογίας. Παράλληλα, για να ανταποκριθούν οι επιχειρήσεις στην αυξανόμενη χρήση τους, θα κληθούν να αναζητήσουν ανθρώπους με νέες δεξιότητες ή να αναθέσουν λειτουργίες του φορολογικού τους τμήματος σε εξωτερικούς παρόχους.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κος Γουλιάς σημείωσε ότι, για να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ψηφιοποίηση των φορολογικών λειτουργιών, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εστιάσουν στη βελτίωση της πληροφορίας που θα καταχωρείται στις βάσεις δεδομένων, να αναπτύξουν τεχνολογικά εργαλεία για την επεξεργασία της πληροφορίας, να διασφαλίσουν ότι τα φορολογικά τους τμήματα συμμετέχουν στον σχεδιασμό των συστημάτων και να τα ενισχύσουν με ανθρώπους με τα κατάλληλα τεχνικά προσόντα.

Στην τρίτη ενότητα του συνεδρίου, με θέμα τις διεθνείς εξελίξεις στη φορολογία, ο κος Ηλίας Σακελλαρίου αναφέρθηκε στη διεθνή νομοθεσία, και πιο συγκεκριμένα στις δράσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών, ευρύτερα γνώστες ως BEPS 1.0 και BEPS 2.0. 

Ο ομιλητής έκανε μια ιστορική αναδρομή στις 15 αρχικές δράσεις που συνθέτουν το πλαίσιο BEPS 1.0, οι οποίες στοχεύουν στη συνέπεια, τη διαφάνεια και την ουσιαστική υπόσταση των φορολογικών συστημάτων, εξηγώντας ότι η πλειοψηφία τους ενσωματώθηκε στο ελληνικό φορολογικό δίκαιο, όπως, για παράδειγμα, οι διασυνοριακές επιλύσεις φορολογικών διαφορών και η εναρμόνιση φορολογικών συστημάτων για την αποφυγή υβριδικών μέσων. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα αποτελέσματα των ρυθμίσεων αυτών στην αυξημένη διαφάνεια, την αντιμετώπιση της δυσαρμονίας μεταξύ φορολογικών συστημάτων ως προς τις διακρατικές συναλλαγές, την προληπτική συμμόρφωση των φορολογουμένων και την αποφυγή της διπλής μη φορολόγησης. 

Σχολιάζοντας τις μελλοντικές εξελίξεις, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την εισαγωγή της δέσμης BEPS 2.0, ο κος Σακελλαρίου εξέφρασε τον προβληματισμό μήπως οι προτεινόμενες λύσεις είναι πιο τεχνητές από τις τεχνητές διευθετήσεις που προσπαθούν να επιλύσουν, εξηγώντας ότι η πανδημία και οι παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, θέτουν νέα ερωτήματα σχετικά με την ουσιαστική υπόσταση της φορολογίας των συναλλαγών και των νομικών προσώπων, καθώς και της φορολογικής κατοικίας. 

Πηγή άρθρου και εικόνας: από Δελτίο Τύπου / Newsletter

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ