ΕΥ & Shearman & Sterling – Διεθνείς κεφαλαιαγορές και ελληνικές επιχειρήσεις

Διεθνείς κεφαλαιαγορές και ελληνικές επιχειρήσεις: Προκλήσεις και ευκαιρίες για άντληση χρηματοδότησης 

Εκδήλωση της ΕΥ Ελλάδος και της Shearman & Sterling σχετικά με τη δυνατότητα άντλησης χρηματοδότησης από τις διεθνείς αγορές ομολόγων
Οι ελληνικές επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, ενώ βασική προϋπόθεση μιας επιτυχούς έκδοσης αποτελεί η καλή προετοιμασία για να αδράξουν την ευκαιρία τη στιγμή που οι συνθήκες θα είναι κατάλληλες 
Σημαντικό μέρος της προετοιμασίας είναι η διαμόρφωση ενός κατάλληλα τεκμηριωμένου και ισχυρού στρατηγικού και επιχειρηματικού πλάνου που θα υποστηρίζει τις προοπτικές και τα μελλοντικά οικονομικά μεγέθη της εταιρείας
Η συνέπεια των όσων μια εταιρεία επικοινωνεί δημοσίως και η προσπάθεια τήρησης των υποσχέσεών της απέναντι στους επενδυτές, αλλά και γενικότερα στους stakeholders της, είναι βασικός παράγοντας εδραίωσης εμπιστοσύνης, που είναι απαραίτητο συστατικό τόσο σε μια πρώτη έκδοση, όσο και για την επιτυχία νέων μετέπειτα εκδόσεων

Αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε σχέση με τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων από διαφορετικές πηγές, τόσο για τη λειτουργία, όσο και για την ανάπτυξή τους, η ΕΥ Ελλάδος και η Shearman & Sterling παίρνουν πρωτοβουλία να αναδείξουν τα σημαντικά θέματα των διεθνών αγορών κεφαλαίου, στηρίζοντας ενεργά την ελληνική επιχειρηματικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, διοργανώνουν μία σειρά από συζητήσεις, πιο καίριες από ποτέ για τη χώρα μας, ξεκινώντας από τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες αλλά και τις προϋποθέσεις για επιτυχείς εκδόσεις εταιρικών ομολόγων στις διεθνείς αγορές μέσα στα επόμενα χρόνια. 

Την εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου στο Ζάππειο, παρακολούθησαν επιχειρηματίες, διευθύνοντες σύμβουλοι και ανώτατα στελέχη εταιρειών, οι οποίοι ενδιαφέρονται για διεύρυνση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, με στόχο τη διαμόρφωση μιας καλύτερης και πιο ευέλικτης στρατηγικής χρηματοδότησης και μίας βέλτιστης κεφαλαιακής διάρθρωσης που απαιτείται για την υλοποίηση των αναπτυξιακών τους στρατηγικών και των επιχειρηματικών τους στόχων.  

Χαιρετισμό απηύθυνε ο κ. Απόστολος Γκουτζίνης, Εταίρος, Επικεφαλής Capital Markets στην Ευρώπη της Shearman & Sterling LLP, ο οποίος τόνισε: «Αν μία εταιρεία, έστω μία, θεώρησε ότι η συζήτησή μας σήμερα συνέβαλε στο να διαμορφώσει πιο ξεκάθαρα τη στρατηγική της για τη διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης και να κατανοήσει τις ανάγκες και προϋποθέσεις προετοιμασίας μιας επιτυχημένης έκδοσης διεθνών εταιρικών ομολόγων, τότε οι κόποι μας θα έχουν ανταμειφθεί». 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥ Ελλάδος, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία των επενδύσεων για τη χώρα μας: «Αν θέλουμε η Ελλάδα να μπει ξανά σε τροχιά βιώσιμης ανάπτυξης, πρέπει να βασιστούμε σε ένα νέο, υγιές επιχειρηματικό πνεύμα, το οποίο θα αφήσει πίσω του τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά και θα προωθήσει νέες επενδύσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, προσελκύοντας κεφάλαια από διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης, που είναι διαθέσιμα για καλές επενδύσεις». 

Η κ. Σοφία Καλομενίδου, Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος και επικεφαλής των Κεφαλαιαγορών στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη, άνοιξε τον κύκλο των συζητήσεων, συντονίζοντας ένα πάνελ με θέμα «Διεθνείς Αγορές Ομολόγων: Τάσεις και Ευκαιρίες για τις Ελληνικές Επιχειρήσεις». Ανάμεσα στα βασικότερα συμπεράσματα της συζήτησης ήταν πως το 2017 μπορεί να είναι μία χρονιά με ευκαιρίες για τις ελληνικές εταιρείες ως προς τη δυνατότητα πρόσβασης στις αγορές. Ωστόσο, οι εταιρείες θα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένες μέσω της διαμόρφωσης ενός ισχυρού στρατηγικού και επιχειρηματικού πλάνου που θα παρουσιάζει προς τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, αφενός το όραμα και τους επιχειρηματικούς στόχους, και αφετέρου τη δυνατότητα δημιουργίας ισχυρών και προβλέψιμων χρηματοροών. Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Αλέξανδρος Αργυρός, Διευθύνων Σύμβουλος της AXIA Ventures Group Ltd., Ian Armstrong, Director, Leveraged and Acquisition Finance της HSBC, Dominic Ashcroft, Co-head of EMEA Leveraged Capital Markets της Goldman Sachs & Co., Paul Simpkin, Managing Director, European Leveraged Finance της Citigroup και Δημήτρης Σταυρινός, Διευθυντής στη Deutsche Bank.

Η σημασία της κατάλληλης προετοιμασίας σε όλα τα επίπεδα αρχίζει πολύ πριν μια εταιρεία αποφασίσει να βγει στις αγορές. Μεταξύ άλλων, η προετοιμασία αυτή απαιτεί μία ξεκάθαρη στρατηγική και ένα τεκμηριωμένο επιχειρηματικό σχέδιο, αξιόπιστα οικονομικά στοιχεία, προβλεψιμότητα μελλοντικών οικονομικών μεγεθών και χρηματοροών, αλλά και ικανότητα διαχείρισης των αβεβαιοτήτων σε ένα περιβάλλον που γίνεται ολοένα και πιο σύνθετο παγκοσμίως. Όσο πλησιάζει η στιγμή της εκκίνησης της έκδοσης, τόσο πιο μεγάλη σημασία αποκτά η ικανότητα δημιουργίας κατάλληλων ομάδων που θα διαχειριστούν αποτελεσματικά όλες τις απαιτήσεις μίας σύνθετης και απαιτητικής διαδικασίας που πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε λίγες εβδομάδες. Εξίσου σημαντική είναι και η διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής για την πιστοληπτική αξιολόγηση από διεθνείς οίκους. Αυτά είναι κάποια από τα θέματα που συζητήθηκαν στο δεύτερο πάνελ, με τίτλο «Προετοιμάζοντας το Έδαφος για την Άντληση Κεφαλαίων από τις Διεθνείς Αγορές Ομολόγων για Πρώτη Φορά». Το πάνελ συντόνισε η κ. Ράνια Αικατερινάρη, Εταίρος της ΕΥ Ελλάδος στο Τμήμα Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, ενώ συμμετείχαν οι Edward Eyerman, Managing Director, Head of European Leveraged Finance της Fitch Ratings, Απόστολος Γκουτζίνης, Εταίρος, Επικεφαλής Capital Markets στην Ευρώπη της Shearman & Sterling LLP, Giles Hawthorne, Executive Director, Cross Border Debt Capital Markets της ΕΥ και Greg Moreton, Director, Corporate Finance, Capital & Debt Advisory της ΕΥ.

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε προς τις στρατηγικές αναχρηματοδότησης μέσω έκδοσης ομολόγων, σε ένα πάνελ με συντονιστή τον κ. Γκουτζίνη και συμμετέχοντες τους Dominic Ashcroft, Co-head of EMEA Leveraged Capital Markets της Goldman Sachs & Co. και Martin Steinbach, Global Director, IPO & Strategic Transactions της EY. Όπως επισημάνθηκε στη συζήτηση, με τίτλο «Διαμορφώνοντας μία Δυνατή και Καλά Σχεδιασμένη Στρατηγική Αναχρηματοδότησης», η επιστροφή στις διεθνείς αγορές ομολόγων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Απαιτείται συνέπεια σε όσα μια εταιρεία επικοινωνεί δημοσίως, καθώς και προσπάθεια τήρησης των υποσχέσεών της απέναντι στους επενδυτές, αλλά και γενικότερα στους stakeholders. Τα παραπάνω αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη δημιουργία εμπιστοσύνης, η οποία με τη σειρά της επιδρά, τόσο στην αρχική προσπάθεια εξόδου μιας εταιρείας στις διεθνείς αγορές ομολόγων ως “first-time issuer”, όσο και σε μετέπειτα εκδόσεις, είτε για άντληση νέων κεφαλαίων, είτε για αναχρηματοδότηση.

Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Παπάζογλου, ο οποίος συντόνισε ένα πάνελ με τίτλο «Από τα Χαρακώματα: Εταιρικές Μαρτυρίες». Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Μπάμπης Μαζαράκης, Γενικός Διευθυντής Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του Ομίλου ΟΤΕ, Ανδρέας Σιάμισης, Γενικός Διευθυντής Οικονομικών του Ομίλου Ελληνικών Πετρελαίων, Paul Simpkin, Managing Director, European Leveraged Finance της Citigroup και Σίμος Σπύρου, co-CFO της Star Bulk. Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν με το κοινό τις εμπειρίες τους από εκδόσεις δικών τους εταιρικών ομολόγων και τους κρίσιμους παράγοντες που θεωρούν ότι ισχυροποιούν ή αποδυναμώνουν το βαθμό επιτυχίας μιας έκδοσης. Όπως επισημάνθηκε, απαιτείται μεγάλη προετοιμασία από πλευράς των επιχειρήσεων, μια καλή διοικητική ομάδα και συχνές επαφές με τους επενδυτές. Η διαφοροποίηση της χρηματοδότησης, μέσω και αξιοποίησης εταιρικών ομολόγων, έχει πολλά θετικά, όπως, για παράδειγμα, πρόσβαση σε μια ευρύτερη βάση επενδυτών, δυνατότητα χρηματοδοτήσεων μεγαλύτερης διάρκειας και μεγέθους, πιο ευέλικτες ή καθόλου ρήτρες, κλπ. Ωστόσο, προϋποθέτει μια διαφορετική φιλοσοφία επικοινωνίας με τους επενδυτές και αντίληψη των απαιτήσεων των αγορών από τη στιγμή που θα εκδοθούν διαπραγματεύσιμες ομολογίες.  

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ