Οι Αττικές Διαδρομές Α.Ε συμμετέχουν στο ερευνητικό πρόγραμμα ZONeSEC

ΠΙΛΟΤΙΚΗ  ΔΟΚΙΜΗ  ΤΟΥ  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ZONeSEC 
ΓΙΑ  ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΣΤΗΝ  ΑΤΤΙΚΗ  ΟΔΟ, 
ΑΠΟ ΤΙΣ  ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Η εταιρεία λειτουργίας και συντήρησης της Αττικής Οδού «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχει στο πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα ZONeSEC, που είναι ενταγμένο στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Η2020 και σχεδιάστηκε για την παρακολούθηση ζωνών ευρείας κλίμακας (widezones) και τον άμεσο εντοπισμό κακόβουλων και παράνομων ενεργειών. Στόχος της συμμετοχής αυτής είναι η διαφύλαξη της ασφάλειας των εγκαταστάσεων, των υποδομών, των χρηστών αλλά και των εργαζομένων της Αττικής Οδού. 

Στo πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος, θα πραγματοποιηθεί πιλοτική δοκιμή στις 14, 15 και 16 Δεκεμβρίου, στο πάρκο πάνω από τη σήραγγα Βριλησσίων, ακολουθώντας ένα προκαθορισμένο υποθετικό σενάριο (δολιοφθορές, εισβολή αγνώστων, κυκλοφοριακά συμβάντα στα τεχνικά κτίρια που βρίσκονται στα δύο άκρα του πάρκου). Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής δοκιμής, οι συμμετέχοντες στο ερευνητικό πρόγραμμα θα κάνουν επίδειξη των σύγχρονων μέσων προστασίας σημαντικών υποδομών, όπως αισθητήρες δόνησης και ήχου, drones, σε συνδυασμό με τη συνεργασία πολλαπλών πηγών δεδομένων, την προσομοίωση συμβάντων και τις τεχνολογίες ενημέρωσης του κοινού.

Όλες οι δοκιμές θα πραγματοποιηθούν εκτός αυτοκινητοδρόμου για την ασφάλεια των χρηστών της Αττικής Οδού και την ασφάλεια των συμμετεχόντων στο ερευνητικό πρόγραμμα, ενώ θα υπάρχει κατάλληλη σήμανση για την ενημέρωση του κοινού, που θα βρίσκεται στο πάρκο πάνω από τη σήραγγα Βριλησσίων. 

Η «Αττικές Διαδρομές Α.Ε.» συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε ελληνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, προκειμένου να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε τομείς όπως η οδική ασφάλεια, η διαχείριση συμβάντων στον αυτοκινητόδρομο, η ενημέρωση των οδηγών, κλπ. με απώτερο στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών της  στους συγκεκριμένους τομείς. 

Περισσότερες πληροφορίες για το ερευνητικό πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα http://www.zonesec.eu/.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ