Νέο εγχειρίδιο για την οπτική του φύλου από το Ίδρυμα Μποδοσάκη

Ο «Οδηγός για την Ένταξη της Διάστασης του Φύλου στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών» προσφέρει μία απάντηση σε αυτό το ερώτημα μέσα από ενημερωτικό υλικό και στοχευμένα εργαλεία. Πρόκειται για μια έκδοση, που πραγματοποιήθηκε με την πρωτοβουλία του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ως Διαχειριστή της Επιχορήγησης του Προγράμματος ΜΚΟ του ΕΟΧ «Είμαστε όλοι Πολίτες». 

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, οι οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών αποκτούν ένα ολοκληρωμένο και εύληπτο εγχειρίδιο αναφοράς και χρήσης, που μπορεί να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους να εντάξουν τη διάσταση του φύλου στη λειτουργία τους. Ο Οδηγός προσφέρεται για πληροφόρηση, την υποστήριξη δράσεων οργανωσιακής αλλαγής και ανάπτυξης, για τη διενέργεια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, καθώς και τον σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση έργων και προγραμμάτων προς τρίτους. Απευθύνεται σε όλες τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, ενώ οργανώσεις, οι οποίες ασχολούνται ειδικότερα με τις ευπαθείς ομάδες των Ρομά, των μεταναστών και προσφύγων, και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, με ζητήματα έμφυλης και ρατσιστικής βίας, και με την προστασία του περιβάλλοντος θα βρουν επιπλέον υλικό.

Η έκδοση του Οδηγού έρχεται να συμβάλει στην επίτευξη ουσιαστικής ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, αναγνωρίζοντας ότι οι ανισότητες των φύλων αφορούν τόσο τις γυναίκες όσο και τους άνδρες, παρότι υπερισχύουν και επιμένουν στην περίπτωση των γυναικών.

Επίσης, μέσω αυτού του Οδηγού, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, επιθυμεί να συμβάλει στην προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης. Διότι οι κοινωνίες, που υιοθετούν και εμβαθύνουν σε πρότυπα ανάπτυξης τα οποία λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις και τις ανάγκες όλων των μελών τους, ανεξάρτητα από το φύλο, είναι αυτές που εμφανίζουν υψηλά επίπεδα ατομικής ευδαιμονίας, κοινωνικής συνοχής και ανάπτυξης κατά βιώσιμο τρόπο.

Ο Οδηγός, για τη συγγραφή του οποίου συνεργάσθηκαν τρεις ειδικοί στα θέματα της ισότητας των φύλων και το gender mainstreaming, η Βίκυ Γκερμότση, η Ναυσικά Μοσχοβάκου και η Ματίνα Παπαγιαννοπούλου, έχει σχεδιασθεί κατά τρόπο ολοκληρωμένο και με γνώμονα τις ανάγκες των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα και σε χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις σχετικά με την κατάργηση των έμφυλων διακρίσεων. Δεδομένης της ευρύτερης χρησιμότητάς του, ο Οδηγός θα κυκλοφορήσει προσεχώς και στα αγγλικά. Επίσης, αν και στοχεύει στην υποστήριξη πρωτίστως των μη κυβερνητικών, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα από ενδιαφερόμενους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Εσείς πώς μπορείτε να συμβάλετε στην ισότητα των φύλων;

Κατεβάστε τον Οδηγό & μάθετε περισσότερα εδώ

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ