Ευρωπαϊκή Πίστη: Οικονομικό Ημερολόγιο 2017

Η Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων  με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ» ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2017, σύμφωνα με το οποίο:
  • Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2016, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Τρίτη 25 Απριλίου 2017 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την ίδια μέρα θα γίνει και σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών
  • Η ενημέρωση αναλυτών/ δημοσιογράφων εξωτερικού θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 26 Απριλίου 2017
  • Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 16 Μαΐου 2017, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισιάς 274, Χαλάνδρι – Μέγαρο Europlaza και ώρα 14.00)
  • H ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2016 ορίζεται η Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 (*)
  • Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρίας κατά την Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 (Record Date)(*)
  • Η έναρξη καταβολής μερίσματος θα γίνει την Τρίτη 30 Μαΐου 2017 (*)
  • Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Ιουνίου 2017
  • Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2017, που έχουν συνταχθεί βάσει των ΔΠΧΑ, μαζί με τα εξαμηνιαία συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την ίδια μέρα θα γίνει και η ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών
(*) Με την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει τυχόν θέμα καταβολής μερίσματος.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ