Δήμος Αγ.Δημητρίου: Ερωτηματολόγιο για τη βελτίωση της πόλης μας

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης της πόλης του Αγίου Δημητρίου, με επίκεντρο όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες και γνώμονα τις αρχές της βιωσιμότητας και αειφορίας,  ξεκινάμε μια έρευνα που έχει ως σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις σας σχετικά με τα κυριότερα θέματα, που αφορούν στη Βιώσιμη Ανάπτυξη της πόλης.

Στην έρευνα αυτή επιχειρήσαμε να καλύψουμε το φάσμα και των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης, να ασχοληθούμε δηλαδή με ζητήματα που αφορούν στην Κοινωνία, την Οικονομία και το Περιβάλλον, δημιουργώντας έτσι ένα  ερωτηματολόγιο και ζητώντας από εσάς, τον πυρήνα της πόλης μας, να μας πείτε τη γνώμη σας, να μας βοηθήσετε να ιεραρχήσουμε τις προτεραιότητες, να αποτυπώσουμε τις ανάγκες και τέλος να θέσουμε τους μελλοντικούς στόχους για τη βελτίωση της πόλης μας.  

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/r/sustainable_development_dad 

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται μόνο ηλεκτρονικά και διαρκεί λίγα λεπτά. Παρακαλούμε θερμά να μας απαντήσετε το αργότερο μέχρι τη Δετυτέρα 26 Ιουνίου 2017 προκειμένου να έχουμε χρόνο για την επεξεργασία των απαντήσεων. 

Η συμβολή σας είναι πολύτιμη και θα βοηθήσει ουσιαστικά την προσπάθειά μας να βελτιωνόμαστε καθημερινά και να λειτουργούμε ακόμα πιο υπεύθυνα απέναντι στο περιβάλλον, τον άνθρωπο και την κοινωνία. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας και τη συμμετοχή σας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ