Η μελέτη φάσης ΙΙΙ CANTOS της Novartis δείχνει ότι η στόχευση της φλεγμονής με το ACZ885 μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο

Η μελέτη φάσης ΙΙΙ CANTOS της Novartis δείχνει ότι η στόχευση της φλεγμονής με το ACZ885 μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο  


Η μελέτη έδειξε σημαντική  μείωση 15% στα μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα (MACE) σε ασθενείς με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου και φλεγμονώδη αθηροσκλήρυνση που έλαβαν θεραπεία με 150mg ACZ885 επιπλέον της καθιερωμένης θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας μείωσης των λιπιδίων

Η επίδραση κατευθύνθηκε από σχετική μείωση 24% στον κίνδυνο εμφράγματος του μυοκαρδίου. Παρατηρήθηκε μη στατιστικά σημαντική μείωση 10% στον κίνδυνο καρδιαγγειακού θανάτου

Η υποομάδα συμμετεχόντων στη μελέτη που σημείωσε μείωση της φλεγμονής κάτω από τη διάμεση τιμή της hsCRP εμφάνισε 27% σχετική μείωση κινδύνου στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο MACE

Επιπρόσθετα, η ανάλυση των τυφλών, προσχεδιασμένων ογκολογικών αναλύσεων ασφάλειας αποκάλυψε 77% μείωση στη θνητότητα από καρκίνο του πνεύμονα και 67% μείωση στα περιστατικά καρκίνου του πνεύμονα στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με 300mg ACZ885

Η Novartis σχεδιάζει να συζητήσει τα ευρήματα της μελέτης CANTOS με τις αρχές υγείας και να υποβάλει τα καρδιαγγειακά δεδομένα για έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές

Η Novartis αποκάλυψε πρωτογενή δεδομένα από τη μελέτη CANTOS, μία μελέτη φάσης ΙΙΙ που αξιολογεί τη χορήγηση ανά τρίμηνο ενέσεων ACZ885 (canakinumab) σε άτομα με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου και φλεγμονώδη αθηροσκλήρυνση, όπως μετρήθηκε από τα επίπεδα της υψηλής ευαισθησίας C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (hsCRP) ≥2mg/L, ενός γνωστού δείκτη φλεγμονής. Οι συμμετέχοντες στη μελέτη έλαβαν είτε εικονικό φάρμακο είτε μία από τις τρεις δόσεις του ACZ885 σε συνδυασμό με τρέχουσες καθιερωμένες θεραπείες, με το 91% αυτών να λαμβάνει στατίνες για τη μείωση των επιπέδων των λιπιδίων. Η μελέτη έδειξε ότι το ACZ885 οδήγησε σε στατιστικά σημαντική μείωση κατά 15% στον κίνδυνο μείζονων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων (MACE), ένα σύνθετο σημείο που αποτελείται από το μη θανατηφόρο έμφραγμα μυοκαρδίου, το μη θανατηφόρο εγκεφαλικό και τον καρδιαγγειακό θάνατο, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (τιμή p=0,021). Αυτό το όφελος διατηρήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης (διάμεση παρακολούθηση 3,7 ετών) και παρέμεινε σταθερό στις σημαντικές προκαθορισμένες βασικές υποομάδες. Η μελέτη πέτυχε το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μείωσης του καρδιαγγειακού κινδύνου με τη δόση των 150mg ACZ885. Η δόση των 300mg έδειξε παρόμοιες επιδράσεις και η δόση των 50mg ήταν λιγότερο αποτελεσματική. Τα ευρήματα της μελέτης για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου παρουσιάστηκαν στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας (ESC) και δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα στο περιοδικό The New England Journal of Medicine. Οι λεπτομέρειες των επιπλέον ευρημάτων για τον καρκίνο του πνεύμονα στη μελέτη CANTOS επίσης παρουσιάστηκαν στο ESC και δημοσιεύτηκαν ταυτόχρονα στο περιοδικό The Lancet.

«Τα αποτελέσματα της μελέτης CANTOS είναι εξαιρετικά καθώς έχουμε πλέον σαφή στοιχεία σύμφωνα με τα οποία, πέραν της μείωσης της χοληστερόλης, η στόχευση της φλεγμονής μειώνει τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου των ασθενών και ίσως ακόμα και τον κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα», δήλωσε ο Δρ. Paul Ridker, MD, Επικεφαλής ερευνητής της μελέτης CANTOS και Διευθυντής του Κέντρου Πρόληψης Καρδιαγγειακής Νόσου στο νοσοκομείο Brigham and Women’s Hospital. «Εκ μέρους όλης της ομάδας της μελέτης, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ιατρούς και παρόχους υγείας των κέντρων που συμμετείχαν στην κλινική μελέτη και φυσικά τους χιλιάδες ασθενείς που συμμετείχαν στη μελέτη σε αυτά τα χρόνια, για το πάθος και την αφοσίωσή τους στην προώθηση της σημαντικής αυτής έρευνας». 

«Τα δεδομένα αυτά αποτελούν ένα σημαντικό ορόσημο γιατί δείχνουν ότι η επιλεκτική στόχευση της φλεγμονής με το ACZ885 μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και ότι το ACZ885 μπορεί να αποτελέσει μία σημαντική ανοσο-ογκολογική θεραπεία στόχευσης της IL-1β στον καρκίνο του πνεύμονα», δήλωσε ο Vas Narasimhan, Global Head Drug Development και Chief Medical Officer της Novartis. «Ανυπομονούμε να υποβάλλουμε τα δεδομένα της μελέτης CANTOS στις ρυθμιστικές αρχές για έγκριση σε καρδιαγγειακές νόσους και να ξεκινήσουμε νέες μελέτες φάσης ΙΙΙ στον καρκίνο του πνεύμονα.»

Με περισσότερους από 10.000 ενταγμένους ασθενείς στη μελέτη κατά το διάστημα των τελευταίων έξι ετών, η μελέτη CANTOS ήταν μία από τις μεγαλύτερες σε συμμετοχή ασθενών και διάρκεια κλινικές μελέτες στην ιστορία της Novartis. Το επιπλέον θετικό όφελος που παρατηρήθηκε στη μελέτη CANTOS ήταν η μείωση στον αριθμό των ασθενών που έχρηζαν μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης λόγω ασταθούς στηθάγχης, ένα από τα συστατικά του κύριου δευτερεύοντος καταληκτικού σημείου MACE τεσσάρων σημείων. Η θεραπεία με 150mg ACZ885 οδήγησε σε:
17% μείωση στο σχετικό κίνδυνο σύνθετου μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου, μη θανατηφόρου εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιαγγειακού θανάτου και νοσηλείας λόγω ασταθούς στηθάγχης που χρήζει μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης (p <0,005)
36% μείωση στο σχετικό κίνδυνο νοσηλείας για την ασταθή στηθάγχη που χρήζει μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης, ως συστατικό αυτού του σύνθετου καταληκτικού σημείου (p <0,021)
32% μείωση στο σχετικό κίνδυνο οποιασδήποτε στεφανιαίας επαναγγείωσης (p <0,001), το οποίο ήταν διερευνητικό καταληκτικό σημείο

Ο χρόνος έως την ολική θνητότητα εκτιμήθηκε επίσης ως δευτερεύον καταληκτικό σημείο στη μελέτη, με τη δόση των 150mg ACZ885 να επιδεικνύει 8% μείωση, η οποία δεν έφτασε σε επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας. Το άλλο κύριο δευτερεύον καταληκτικό σημείο – η έναρξη του διαβήτη – ήταν ουδέτερο.

Μία υπο-ανάλυση της μελέτης έδειξε ότι το 50% των ασθενών που πέτυχε τιμή hsCRP κάτω από τη διάμεση τιμή στους τρεις μήνες μετά από την πρώτη ένεση εμφάνισε 27% μείωση σχετικού κινδύνου στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο MACE.

Τα συνολικά ποσοστά ανεπιθύμητων συμβάντων (AE), σοβαρών AE και διακοπών λόγω AE ήταν παρόμοια με το εικονικό φάρμακο σε όλες τις δόσεις του ACZ885.  Κατά τη μέση διάρκεια παρακολούθησης 3,7 ετών, σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν σε 11,3% έναντι 10,2%, ενώ κακοήθειες αναφέρθηκαν σε 6,4% έναντι 7,1% των συμμετεχόντων (ACZ885 150mg έναντι εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα). Στη δόση των 300 mg, σοβαρές λοιμώξεις αναφέρθηκαν σε 11,7% έναντι 10,2%, ενώ κακοήθειες αναφέρθηκαν στο 6,7% έναντι 7,1% των συμμετεχόντων (ACZ885 300mg έναντι εικονικού φαρμάκου, αντίστοιχα). Θανατηφόρες λοιμώξεις σημειώθηκαν σε περίπου 1 ανά 1.000 ασθενείς υπό θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Αν και σπάνιες, οι θανατηφόρες λοιμώξεις ήταν περισσότερο συχνές στη συνδυασμένη ομάδα του ACZ885 συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο. Από την άλλη πλευρά, οι θάνατοι από καρκίνο υποδιπλασιάστηκαν με το ACZ885 με αποτέλεσμα να υπάρξει μη σημαντική μείωση στον θάνατο από κάθε αιτία1.

Σχετικά με τη μελέτη CANTOS (NCT01327846)
Η μελέτη CANTOS (Canakinumab Anti-inflammatory Thrombosis Outcomes Study) (NCT01327846) είναι μία τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο, κατευθυνόμενη από συμβάντα μελέτη φάσης ΙΙΙ, η οποία σχεδιάστηκε για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια και την ανεκτικότητα των τριμηνιαίων υποδόριων ενέσεων ACZ885 (επίσης γνωστό ως canakinumab) σε συνδυασμό με την καθιερωμένη θεραπεία στην πρόληψη των επανεμφανιζόμενων καρδιαγγειακών συμβάντων σε 10.061 ανθρώπους με προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου (ΕΜ) και με επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης υψηλής ευαισθησίας (hsCRP) ≥2mg/L. Η μελέτη αξιολόγησε τρεις διαφορετικές δόσεις του ACZ885 έναντι του εικονικού φαρμάκου. Το πρωτογενές καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν ο χρόνος έως την πρώτη εμφάνιση μείζονος ανεπιθύμητου καρδιαγγειακού συμβάντος (MACE), ενός σύνθετου καταληκτικού σημείου καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού. Τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία περιελάμβαναν το χρόνο έως την πρώτη εμφάνιση του σύνθετου καταληκτικού σημείου που αποτελείται από τον καρδιαγγειακό θάνατο, το μη θανατηφόρο ΕΜ, το μη θανατηφόρο εγκεφαλικό και τη νοσηλεία λόγω ασταθούς στηθάγχης που χρήζει μη προγραμματισμένης επαναγγείωσης, το χρόνο έως τη νέα εμφάνιση διαβήτη τύπου 2 σε άτομα με προδιαβήτη κατά την τυχαιοποίηση, το χρόνο έως την εμφάνιση μη θανατηφόρου ΕΜ, μη θανατηφόρου εγκεφαλικού ή ολικής θνητότητας και το χρόνο ως την ολική θνητότητα. Ο διάμεσος χρόνος παρακολούθησης ήταν 3,7 έτη. Η μελέτη διήρκεσε περίπου έξι έτη.

Σχετικά με το έμφραγμα μυοκαρδίου και τη φλεγμονώδη αθηροσκλήρυνση
Περίπου 580.000 άτομα κάθε χρόνο βιώνουν έμφραγμα του μυοκαρδίου στις πέντε μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 750.000 άτομα μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες4,5. Παρά τη βέλτιστη καθιερωμένη θεραπεία, οι ασθενείς που έχουν βιώσει προηγούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου ζουν με υψηλότερο κίνδυνο δευτεροπαθών μειζόνων ανεπιθύμητων καρδιαγγειακών συμβάντων (MACE), δηλ. ενός σύνθετου καταληκτικού σημείου καρδιαγγειακού θανάτου, μη θανατηφόρου εμφράγματος του μυοκαρδίου και μη θανατηφόρου εγκεφαλικού2. 
 
Έχει δειχθεί ότι σε περίπου τέσσερα στα 10 άτομα, ο κίνδυνος αυτός σχετίζεται άμεσα με αυξημένη φλεγμονή, η οποία σχετίζεται με φλεγμονώδη αθηροσκλήρυνση, όπως μετράται από τα επίπεδα του βιοδείκτη της C-αντιδρώσας πρωτεΐνης υψηλής ευαισθησίας (hs-CRP) ≥ 2mg/L6. Τα επανεμφανιζόμενα MACE σε άτομα με φλεγμονώδη αθηροσκλήρυνση σχετίζονται με αυξημένη νοσηρότητα, θνητότητα και μειωμένη ποιότητα ζωής και στην παρούσα φάση αποτελούν ένα σημαντικό οικονομικό φορτίο για τους ασθενείς και τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο.

Σχετικά με το ACZ885 (canakinumab)
Το ACZ885 (canakinumab) είναι ένα εκλεκτικό, υψηλής συγγένειας, πλήρως ανθρώπινο μονοκλωνικό αντίσωμα που αναστέλλει την IL-1β, μία βασική κυτοκίνη στο μονοπάτι της φλεγμονής που είναι γνωστό ότι κατευθύνει τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της φλεγμονώδους αθηροσκλήρωσης. Το ACZ885 δρα μπλοκάροντας τη δράση της IL-1β για μία παρατεταμένη χρονικό περίοδο, αναστέλλοντας με αυτό τον τρόπο τη φλεγμονή που προκαλείται από την υπερπαραγωγή της. Το ACZ885 είναι η πρώτη και μοναδική ερευνητική θεραπεία που έχει δείξει ότι η εκλεκτική στόχευση της φλεγμονής μειώνει σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο.


Δήλωση αποποίησης ευθύνης 
Το παραπάνω δελτίο περιέχει δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων όπως αυτές ορίζονται στην πράξη Private Securities Litigation Reform Act του 1995 των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων μπορούν σε γενικές γραμμές να αναγνωριστούν από τη χρήση ορολογίας όπως «πιθανό», «μπορεί», «θα», «σχεδιάζει», «αναμένεται», «περιμένουμε», «ανυπομονούμε», «πιστεύουμε», «δεσμευόμαστε», «ερευνητικό», «γραμμή ανάπτυξης προϊόντων», «λανσάρισμα», «ίσως», «ενδιαφέρον», «μπορεί», «αναμένουμε» ή παρόμοιους όρους, ή από ρητές ή συνεπαγόμενες συζητήσεις σχετικά με τις πιθανές εγκρίσεις, τις νέες ενδείξεις ή την επισήμανση του ACZ885, σε σχέση με πιθανά μελλοντικά έσοδα από το ACZ885. Δεν θα πρέπει να εμπιστεύεστε άκριτα αυτές τις δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων βασίζονται στις τρέχουσες πεποιθήσεις και προσδοκίες σχετικά με μελλοντικά συμβάματα, και υπόκεινται σε σημαντικούς γνωστούς και άγνωστους κινδύνους και αβεβαιότητες. Εάν υλοποιηθεί ένας ή περισσότεροι από αυτούς τους κινδύνους ή τις αβεβαιότητες, ή εάν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικά αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά από αυτά που εκτιμώνται στις δηλώσεις αναμενόμενων αποτελεσμάτων. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία εγγύηση ότι το ACZ885 θα υποβληθεί ή εγκριθεί για επιπλέον ενδείξεις ή επισήμανση σε οποιαδήποτε αγορά, ή σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο. Ούτε μπορούν να δοθούν εγγυήσεις ότι το ACZ885 θα έχει εμπορική επιτυχία στο μέλλον, ή ότι οι προσπάθειες για την επίτευξη εμπορικής επιτυχίας για το ACZ885 σε νέες ενδείξεις δεν θα έχουν αρνητική επίδραση στις πωλήσεις του προϊόντος στις υπάρχουσες ενδείξεις. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες μας σχετικά με το ACZ885 θα μπορούσαν να επηρεαστούν μεταξύ άλλων από αβεβαιότητες που σχετίζονται με δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της κλινικής μελέτης και της επιπλέον ανάλυσης των υφιστάμενων κλινικών δεδομένων, καθώς και τις προγραμματισμένες κλινικές μελέτες του ACZ885 στον καρκίνο του πνεύμονα, και το χρονικό διάστημα εκπόνησης αυτών των προγραμματισμένων κλινικών μελετών, των ενεργειών ή καθυστερήσεων των ρυθμιστικών αρχών, ή των κανονισμών των κρατικών αρχών γενικά, της ικανότητας της εταιρείας να λαμβάνει ή να διατηρεί την προστασία της ιδιόκτητης πνευματικής της περιουσίας για διάστημα που θα επιτρέψει στο ACZ885 να αποκτήσει εμπορική επιτυχία σε νέες ενδείξεις που μπορεί να εγκριθούν, των ειδικών προτιμήσεων συνταγογράφησης των ιατρών και των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων αβεβαιοτήτων σχετικά με το εάν οι ιατροί και οι ασθενείς θα προσάρμοζαν το ACZ885 στα σχήματα θεραπείας τους σε νέες ενδείξεις που μπορεί να εγκριθούν, των γενικών τάσεων σχετικά με τη μείωση του κόστους και της αποζημίωσης των φαρμάκων από κρατικούς φορείς, πληρωτές και γενικό κοινό, και πιθανών διαφωνιών σχετικά με την τρέχουσα τιμή του ACZ885 στις ενδείξεις για τις οποίες πωλείται ήδη το προϊόν, και τυχόν κατάλληλης τιμής του προϊόντος σε νέες ενδείξεις που μπορεί να εγκριθούν, γενικών οικονομικών συνθηκών και συνθηκών της βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των επιδράσεων του σταθερά εξασθενημένου οικονομικού και χρηματοδοτικού περιβάλλοντος σε αρκετές χώρες, θεμάτων ασφάλειας, ποιότητας ή παρασκευής, και άλλων κινδύνων και παραγόντων που αναφέρονται στο τρέχον έντυπο 20-F της Novartis AG, όπως υποβλήθηκε στην επιτροπή Securities and Exchange Commission των Η.Π.Α. Η Novartis παρέχει τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου με σημερινή ημερομηνία και δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει τυχόν αναμενόμενες δηλώσεις που περιέχονται στο παρόν δελτίο συνεπεία νέων πληροφοριών, μελλοντικών συμβάντων ή άλλως.

Λίγα Λόγια για τη Novartis
Η Novartis παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα της υγείας που καλύπτουν τις εξελισσόμενες ανάγκες των ασθενών και της κοινωνίας. Με έδρα στη Βασιλεία της Ελβετίας, η Novartis προσφέρει ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο για την καλύτερη δυνατή κάλυψη των εν λόγω αναγκών: καινοτόμα φάρμακα, χαμηλού κόστους γενόσημα και βιο-ομοειδή φάρμακα, οφθαλμολογική φροντίδα.  Η Novartis κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε αυτούς τους τομείς.  Το 2016, ο Όμιλος σημείωσε καθαρές πωλήσεις ύψους 48,5 δις δολαρίων ΗΠΑ, ενώ οι δαπάνες Έρευνας και Ανάπτυξης σε ολόκληρο τον Όμιλο ανήλθαν σε 9,0 δις δολάρια ΗΠΑ περίπου. Οι εταιρείες του Ομίλου Novartis απασχολούν περίπου 119.000 συνεργάτες πλήρους απασχόλησης. Τα προϊόντα της Novartis είναι διαθέσιμα σε περίπου 155 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο.

Στην Ελλάδα, η Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε. δραστηριοποιείται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής και απασχολούνται 500 περίπου άτομα. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Novartis:

Website: www.novartis.gr
Facebook page: https://www.facebook.com/NovartisHellas/
Twitter:               http://twitter.com/novartis
YouTube chanel: Novartis HellasΒιβλιογραφία

1. Ridker, PM, et al. Effect of interleukin-1β inhibition with canakinumab on incident lung cancer in patients with atherosclerosis: exploratory results from a randomised, double-blind placebo- controlled trial. The Lancet. 2017; S0140-6736(17)32247-X.
2. Ridker, PM, et al. The Canakinumab Anti-Inflammatory Thrombosis Outcomes Study. Abstract
#2127. 2017 European Society of Cardiology (ESC), August 27, 2017, Barcelona, Spain.
3. Ridker, PM, et al. Anti-inflammatory Therapy with Canakinumab for Atherosclerotic Disease. The New England Journal of Medicine.2017; DOI: 10.156/NEJMmoa: 1707914.
4. Heart Disease and Stroke Statistics—2017 Update: A Report from the American Heart Association.
Circulation. 2017;135:e146-e603.
5. NHS Choices. Heart attack. Available at: http://www.nhs.uk/conditions/Heart- attack/Pages/Introduction.aspx. Last accessed June 2017.
6. EU5 MI trend. Based on Eurostat discharge data. Novartis data on file.
7. Mozaffarian D, et al. Heart Disease and Stroke Statistics – 2016 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2017; 135(23):e1-324.
8. Ridker P. How Common Is Residual Inflammatory Risk? Circ Res. 2017;120:617-619.


# # #


Για περισσότερες πληροφορίες:

Νατάσα Χατζηπρίμου
Τηλ: 210 2897028
natasa.chatziprimou@novartis.com
www.novartis.gr  


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ