VRS: 10 παράγοντες που συνεχίζουν να “κλονίζουν” τις αποτιμήσεις του ελληνικού χρηματιστηρίου

Θα Χρειασθεί Αρκετός Χρόνος για τη Μεταστροφή του Επενδυτικού Κλίματος

Το Ελληνικό Χρηματιστήριο εξακολουθεί να “ταλαιπωρείται” σε επίπεδο αποτιμήσεων με αποτέλεσμα ακόμη και οι πιο αισιόδοξοι επενδυτές να έχουν υιοθετήσει αυτήν την περίοδο αρκετό σκεπτικισμό στις επενδυτικές τους κινήσεις. Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε μια χρονιά κατά την οποία τα διεθνή και “ανεπτυγμένα” χρηματιστήρια έχουν σημειώσει ιστορικά υψηλά (Η.Π.Α., Βρετανία και Γερμανία), πραγματικά δεν “λέει να σηκώσει κεφάλι”. Δεν υπάρχει άλλη έκφραση για να αποτυπώσει την καταρρακωμένη ψυχολογία της χρηματιστηριακής αγοράς, αλλά ασφαλώς υπάρχουν συγκεκριμένοι –και πολλοί από αυτούς ήδη γνωστοί– παράγοντες που έχουν οδηγήσει τα πράγματα έως εδώ και θα εξακολουθήσουν να τα οδηγούν με μη ευνοϊκό τρόπο και στο μέλλον.

Οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να συνοψισθούν στους ακόλουθους 10, χωρίς όμως η παρακάτω σειρά να υποδηλώνει την αντίστοιχη σημαντικότητά τους:

—  Οι τράπεζες με τα ανεπίλυτα χρηματοοικονομικά προβλήματά τους (επισφαλή δάνεια και φυγή καταθέσεων) εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο “βαρίδι” σε ολόκληρη τη χρηματιστηριακή αγορά.

—  Το δημόσιο χρέος των 325 δισ. Ευρώ της Ελληνικής οικονομίας επηρεάζει καθοριστικά την εκτίμηση του κινδύνου της αγοράς και τις μετοχικές αποτιμήσεις.

—  Η πραγματική οικονομία έχει “ανοικτές πληγές” από την υψηλή φορολόγηση και την αδιάκοπη λιτότητα επηρεάζοντας τη ζήτηση στην οικονομία και τα έσοδα των εταιριών.

—  Δεν υπάρχει πλέον μικρομεσαία κεφαλαιοποίηση στο Χρηματιστήριο, δηλαδή αντίστοιχες εταιρίες των οποίων οι μετοχές να επιδεικνύουν σημαντικές συναλλαγές σε καθημερινή βάση.

—  Στο Ελληνικό Χρηματιστήριο υπάρχουν ιδιαίτερα περιορισμένα κεφάλαια ενεργών ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι σε κάθε χρηματιστηριακή αγορά πρέπει να αποτελούν ένα ζωντανό πυρήνα της.

—  Οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι κεφαλαίων στην εγχώρια οικονομία, οι οποίοι δεν θα αρθούν πλήρως στα επόμενα έτη, δεν πρέπει καμία στιγμή να υποτιμούνται ως προς την αρνητική τους επίπτωση τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε χρηματιστηριακό επίπεδο.

—  Το επενδυτικό περιβάλλον παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις των πολιτικών και οικονομικών αρχών για το αντίθετο, δυστυχώς δεν αποτελεί πόλο έλξης επενδύσεων σε όγκο και σε αξία που θα “έκανε τη διαφορά”.

—  Οι αποκρατικοποιήσεις οι οποίες θα έδιναν το μεγαλύτερο ψυχολογικό έναυσμα προς τους ξένους, κυρίως, επενδυτές είναι περιορισμένες, χρονοβόρες και προβληματικές με αποτέλεσμα να αποτελούν τη “βιτρίνα” παρά το πραγματικό υπόβαθρο της αγοράς.

—  Η έλλειψη νέων εισαγωγών στο Χρηματιστήριο και η έλλειψη ενδιαφέροντος ακόμη και των πιο ανταγωνιστικών ιδιωτικών εταιριών να εισαχθούν σε αυτό, στερεί από τη χρηματιστηριακή αγορά ένα σημαντικό άξονα προσέλκυσης κεφαλαίων.

—  Αντίστοιχα η συνεχιζόμενη φυγή μεγάλων εισηγμένων εταιριών από το Ελληνικό Χρηματιστήριο μόνο ως γεγονός συρρίκνωσης της αγοράς θα πρέπει να εκληφθεί και ως τίποτε άλλο.

Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη για να αντιληφθεί κανείς ότι οι ανωτέρω παράγοντες θα χρειασθούν από αρκετό έως πολύ χρόνο, μετρούμενο σε αρκετά έως πολλά χρόνια, για να αντιστρέψουν την πορεία τους και κατά αυτόν τον τρόπο να σταματήσουν να επηρεάζουν αρνητικά το Ελληνικό Χρηματιστήριο. Άλλωστε αυτό έχει δείξει κατά τις τελευταίες πολλές δεκαετίες τόσο η οικονομική όσο και χρηματιστηριακή ιστορία των αγορών, και η Ελληνική αγορά δύσκολα θα μπορέσει να αποτελέσει εξαίρεση του κανόνα.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ