Το Ινστιτούτο Prolepsis φιλοξένησε την 3η συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος INHERIT

Από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 2 Δεκεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Κεντρικό Κτήριο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η 3η συνάντηση εταίρων του ευρωπαϊκού προγράμματος INHERIT. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν η πρόοδος του προγράμματος έως σήμερα, η διάχυση των ερευνητικών δεδομένων που έχουν προκύψει και η λειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης καλών πρακτικών, που προάγουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την υγεία, και συμβάλλουν στην ισότητα της υγείας στην Ε.Ε. Παρουσιάστηκαν επίσης πιλοτικά προγράμματα που έχουν προταθεί για εφαρμογή στο προσεχές μέλλον, τα οποία στοχεύουν στους τομείς της διαβίωσης, μετακίνησης και κατανάλωσης. Οι εταίροι του προγράμματος INHERIT ευελπιστούν πως τα θετικά αποτελέσματα που θα προκύψουν από την υλοποίησή του, θα θέσουν τις βάσεις για τη βελτίωση των δεικτών υγείας, την αντιμετώπιση των ανισοτήτων υγείας και την υποστήριξη της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο επίκεντρο της χάραξης της ευρωπαϊκής πολιτικής μέχρι το 2040.

Το Ινστιτούτο Prolepsis είναι εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα INHERIT – Intersectoral Health and Environment Research for Innovation, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο της Ε.Ε. για την Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Tο πρόγραμμα INHERIT χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., αναπτύσσει σενάρια και ενθαρρύνει αποτελεσματικές παρεμβάσεις για ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ