Συμμετοχή της KPMG στο Smart Cities Conference 2018

Συγκριτική αξιολόγηση δημοτικών υπηρεσιών: Βρίσκοντας το θάρρος για βελτίωση

Αυτή η έκθεση παρουσιάζει την αποτελεσματικότητα των δημοτικών υπηρεσιών αποκαλύπτοντας πληροφορίες και δίνοντας ιδέες από πετυχημένες πρακτικές.

Είναι δύσκολο να έχεις το θάρρος – να αλλάξεις, να καινοτομήσεις, να βελτιωθείς – όταν δεν έχεις όλα τα δεδομένα.

Σε ολόκληρο τον κόσμο οι πόλεις μας υφίστανται μαζικές και θεμελιώδεις αλλαγές. Η ζήτηση για δημοτικές υπηρεσίες αλλάζουν. Οι προσδοκίες αυξάνονται. Και τα κόστη βρίσκονται υπό πίεση. Οι δήμοι δεν έχουν άλλη επιλογή παρά να γίνουν πιο αποτελεσματικοί και πιο αποδοτικοί στην παροχή υπηρεσιών.

Το πρόβλημα είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τι είναι «καλό» όταν πρόκειται για την αποτελεσματικότητα και την απόδοση μιας υπηρεσίας. Δεν υπάρχει ένας παγκόσμιος οδηγός συγκριτικής αξιολόγησης που να παρέχει τα εργαλεία σύγκρισης μεταξύ χωρών και τομέων υπηρεσιών. Με άλλα λόγια δεν υπάρχουν οι απαραίτητες βάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους επικεφαλής των δημοτικών υπηρεσιών να βελτιώσουν ή να αξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους. 

Η συγκριτική αξιολόγηση των δήμων είναι μια εξαιρετικά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία. Εν μέρει, αυτό συμβαίνει επειδή δεν υπάρχουν δύο δήμοι που μετρούν ακριβώς τα ίδια πράγματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (στην πραγματικότητα, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχουν καν βασικοί δείκτες μέτρησης). Ένας λόγος, για τον οποίο οι μετρήσεις είναι διαφορετικές, έγκειται στις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε πόλη σε περιβαλλοντικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Και αυτό έχει άμεσο αντίκτυπο στο συγκεκριμένο κόστος και τις δυνατότητές τους. Οι πόλεις που συμμετείχαν ενθουσιάστηκαν που αποτέλεσαν μέρος αυτής της δύσκολης αλλά διαφωτιστικής μελέτης.

Δείτε τα αποτελέσματα ανά κατηγορία και πάρτε νέες ιδέες διαβάζοντας την πλήρη αναφορά ή τμήματα αυτής.

Αποκομιδή απορριμμάτων 

Ενώ τα έξοδα των απορριμμάτων κυμαίνονται από US$ 30 έως US$ 580 ανά τόνο, τρεις δήμοι κερδίζουν χρήματα για τη συλλογή τους μέσω άμεσων χρεώσεων. Όλοι οι δήμοι θα πρέπει να εξετάζουν αν η αποκομιδή πρέπει να χρηματοδοτείται από τα γενικά φορολογικά έσοδα ή αν πρέπει να επιβάλλεται ειδική χρέωση.

Απόρριψη αποβλήτων 

Ο μέσος δήμος ανακυκλώνει το 37% των αποβλήτων του, αλλά ένας δήμος παραδίδει μαθήματα ανακύκλωσης καθώς ανακυκλώνει το 98% των αποβλήτων του!

Διάσωση από πυρκαγιά

Τα ποσοστά αντίδρασης στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς έχουν μέσο όρο μόλις 8,5 λεπτά, αλλά πραγματικά αποτελεσματικέςπόλεις έρχονται μέσα σε 7 λεπτά.Τα δύο τρίτα των συμμετεχόντων στην έρευνα απαντούν μεταξύ 7 και 8 λεπτών. Τα οφέλη είναι εμφανή όχι μόνο στην πρόταση αξίας αλλά και στα ποσοστά ασφάλισης που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Η μέση πόλη δαπανά US $ 6 320 ανά συμβάν διάσωσης πυρκαγιάς. Ωστόσο, το κόστος κυμαίνεται από  US $ 116 μέχρι τα US $ 14 000 ανά περιστατικό.

Πόσιμο νερό – Απομάκρυνση λυμάτων – Αποστράγγιση βρόχινου νερού

Το μέσο κόστος που πληρώνει ο Έλληνας πολίτης ανά κυβικό μέτρο νερού είναι € 1.65 . Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό κόστος του νερού, υπάρχουν πολλά ακόμη άμεσα συνδεόμενα και μη με τη χρήση του νερού. Για παράδειγμα εάν αντληθεί μεγάλη ποσότητα νερού από τις γεωτρήσεις και πέσει η στάθμη του υπόγειου νερού, οι κάτοικοι θα χρειάζεται να πληρώνουν περισσότερο σε ηλεκτρικό ρεύμαγια την άντληση του νερού, που βρίσκεται σε χαμηλότερη στάθμη. Επίσης η αυξημένη ρύπανση από υγρά απόβλητα οδηγεί σε μεγάλη υποβάθμιση των παράκτιων περιοχών και μείωση των ιχθυοαποθεμάτων, προκαλώντας μεγάλη οικονομική ζημιάστους αλιευτές. Αυτό το κόστος δεν πληρώνεται άμεσα, αλλά έμμεσα. 

Σύμφωνα με την έρευνα:

Πόσιμο νερό 

Το πόσιμο νερό κοστίζει κατά μέσο όρο US $1,14 ανά κυβικό μέτρο. Παρατηρούμε μια σημαντική ομάδα γύρω από το μέσο όρο του 10%, αλλά μια πόλη χάνει 65% του νερού της (από τη στιγμή που προωθείτε μέχρι το χρόνο που παρέχεται). Αιτίες θα μπορούσαν να είναι η διαρροή από ελαττωματικό δίκτυο, η κλοπή ή η παροχή νερού χωρίς εισόδημα. Πώς μπορεί μια πόλη να χάσει τα δύο τρίτα του νερού της;  

Απομάκρυνση λυμάτων 

Μόνο μία πόλη ανέφερε 100% κάλυψη των υπηρεσιών απομάκρυνσης λυμάτων. Οι δαπάνες υπολογίστηκαν κατά μέσο όρο σε US $ 47 000 ανά χιλιόμετρο αποχέτευσης (χιλιόμετρο δικτύου αποβλήτων). Δημιουργικές λύσεις για τη μείωση των απορριμμάτων που απορρίπτονται στο δίκτυο αρχίζουν τώρα να εμφανίζονται αυξάνοντας το κόστος άντλησης και επεξεργασίας και μεταβάλλοντας τους κανονισμούς. 

Αποστράγγιση βρόχινου νερού

Λίγες πόλεις θα μπορούσαν να παρέχουν την ποσότητα του αποστραγγισμένου νερού, αλλά εκείνες που ανέφεραν το κόστος κυμαίνεται από US $ 0,01 έως US $ 1,98 ανά κυβικό μέτρο. Σημαντικό να σημειωθεί είναι πως οι πόλεις πρέπει να εκμεταλλεύονται τη δυναμική του κύματος καταιγίδων καθώς με τις ακραίες καιρικές συνθήκες να αυξάνονται, θα εκπλαγείτε με το πόσο καινοτόμος αυτή η υπηρεσία θα θεωρείται τα επόμενα χρόνια.

Οικοδομικές Άδειες

Κατά μέσο όρο οι οικοδομικές άδειες χρειάζονται 50 ημέρες για να εγκριθούν. Σε μια πόλη παρ’ όλα αυτά, το σύστημα των εγκρίσεων έχει μέσο όρο διεκπεραίωσης 684 ημέρες (σχεδόν δύο χρόνια) οδηγώντας σε καθημερινές παραβάσεις από τους εργολάβους. 

Πάρκα

Με κόστος σχεδόν US$ 13 000 ανά εκτάριο κατά μέσον όρο, οι περισσότερες πόλεις παγκοσμίως διαθέτουν εξαιρετική κάλυψη πάρκων (σε κοντινή απόσταση) για να καλύψουν τις ανάγκες των κατοίκων, αλλά λίγες πόλεις γνωρίζουν την έκταση της χρήσης του πάρκου. Την ίδια στιγμή στο Δήμο Αθηναίων υπάρχουν 1 570 στρέμματα πρασίνου, τα οποία κατακερματίζονται σε αρμοδιότητες άλλων φορέων, καθιστώντας έτσι δύσκολη την διαχείριση, επομένως και την μέτρηση της χρήσης τους. Ανάμεσά τους το Πεδίον του Άρεως, ο κήπος του Ζαππείου, ο λόφος του Αρδηττού – λόφος Άγρα, ο κήπος του Αρχαιολογικού Μουσείου, τα Προπύλαια, ο λόφος της Ακρόπολης κ.α. 

Πρόσβαση σε εγκαταστάσεις αναψυχής και άθλησης 

Οι εγκαταστάσεις αναψυχής κοστίζουν US$ 61 ανά συμμετέχοντα στο πρόγραμμα και σε πολλές περιπτώσεις, το κόστος δεν καλύπτεται. Αυτό εμποδίζει σοβαρά τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτών των εγκαταστάσεων σε μακροπρόθεσμη βάση από το δήμο.

Ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)

Ο Δήμος Αθηναίων ενισχύει την επιχειρηματικότητα με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, το INNOVATHENS (Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης) και άλλες δράσεις. Στην παγκόσμια έρευνα της KPMG, μια από τις μεγαλύτερες τάσεις που εμφανίζεται συχνότερα είναι η μετατόπιση της προσοχής των δήμων από τη χρηματοδοτική στήριξη προς την παροχή υπηρεσιών, οι οποίες τείνουν να έχουν ως αποτέλεσμα καλύτερα αποτελέσματα, βοηθώντας τους επιχειρηματίες να αξιοποιήσουν ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης.

Οδική πρόσβαση & μεταφορές

Το μέσο κόστος ανά χιλιομετρική λωρίδα δρόμου είναι λίγο περισσότερο από 15 000 αμερικάνικα δολάρια. Ενώ σε πολλές από αυτές τις πόλεις αναφέρεται πως οι δρόμοι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, τα τροχαία ατυχήματα εμφανίζονται σε υψηλά επίπεδα. Επιπλέον, είναι σαφές ότι το κλίμα και το έδαφος είναι σημαντικοί παράγοντες τόσο στα οδικά ατυχήματα όσο και στα τροχαία ατυχήματα. Στην Ελλάδα το 2016 σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής αστυνομίας τα τροχαία ατυχήματα ανήλθαν στα 11 396 σε αριθμό, εκ των οποίων τα 752 ήταν θανατηφόρα.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ