Κλαδική μελέτη της ICAP για τα Αλκοολούχα ποτά

Η πορεία του Κλάδου στην Ελληνική Αγορά  

Η συνολική εγχώρια παραγωγή αλκοολούχων ποτών μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,4% την περίοδο 2010-15, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από το ούζο (58%), το μπράντυ (30%) και τσίπουρο και άλλα αποστάγματα (7%). Οι εισαγωγές αλκοολούχων ποτών παρουσιάζουν συνεχή μείωση την τελευταία εξαετία, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε και η υψηλή φορολόγηση. Ωστόσο το 2015 παρατηρήθηκε ανάκαμψη των εισαγωγών (κατά 20%) με κυριότερο εισαγόμενο προϊόν το ουίσκι (καλύπτει σχεδόν το 40% των συνολικών εισαγωγών). Ο όγκος των εξαγωγών αλκοολούχων ποτών εμφάνισε μείωση την τελευταία τριετία, ενώ δεν συνέβη το ίδιο με την συνολική αξία των εξαγόμενων ποτών, που αυξήθηκε και ανήλθε σε €77,4 εκατ. το 2015.

Σύμφωνα με τη Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, η  συνολική εγχώρια κατανάλωση αλκοολούχων ποτών παρουσιάζει συνεχή μείωση την τελευταία εξαετία, γεγονός στο οποίο συνέβαλλε και η υψηλή φορολόγηση. Η κατανάλωση (σε ποσότητα) μειώθηκε κατά 4,5% το 2015 σε σχέση με το 2014. Στο σύνολο της αγοράς, το ουίσκι καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος καταλαμβάνοντας ποσοστό περίπου 34% το 2015, ενώ ακολουθεί το ούζο με μερίδιο της τάξης του 20%. Στην τρίτη θέση με αρκετά μικρότερη ζήτηση  βρίσκεται η βότκα και ακολουθούν τα λικέρ και τα μπράντυ. 

Οικονομικές Επιδόσεις του Κλάδου 

Για τη σύνταξη του ομαδοποιημένου ισολογισμού χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα 8 εισαγωγικών εταιρειών, με δημοσιευμένα στοιχεία της διετίας 2015/2014. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κλαδικής μελέτης, οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών αυτών αυξήθηκαν κατά 1,3% το 2015/14, όμως ο περιορισμός των λειτουργικών εξόδων οδήγησε σε υπερ-διπλασιασμό των λειτουργικών κερδών και βελτίωση της κερδοφορίας. Τα κέρδη (προ φόρου) ανήλθαν σε €10,1 εκ. το 2015, αυξημένα κατά 163% σε σχέση με το  2014. Από τις εταιρείες του δείγματος, οι 7 εταιρείες ήταν κερδοφόρες το 2015.

Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, η πλειοψηφία των εταιρειών  του δείγματος (56,7%) κατατάσσεται στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου το 2016. Ακολουθεί η ζώνη Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου στην οποία κατατάσσεται σχεδόν το 37% των εταιρειών. Σε σχέση με το 2015 εντοπίζεται σχετική βελτίωση, δεδομένου ότι υπάρχει τάση μετακίνησης από τη ζώνη Υψηλού Πιστωτικού Κινδύνου, στη ζώνη Μέσου Πιστωτικού Κινδύνου.

Ο Κλάδος στην Ευρωπαϊκή – Διεθνή Αγορά

Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Αλκοολούχων Ποτών θεωρείται κορυφαία διεθνώς απασχολώντας άνω  από 70 χιλ. άτομα. Η Ε.Ε. είναι ο κορυφαίος εξαγωγέας αλκοολούχων ποτών διεθνώς. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 70% την τελευταία δεκαετία. Η αξία των εξαγωγών αλκοολούχων ποτών προς Τρίτες χώρες υπερέβη τα €10 δισ. το 2015. Ειδικότερα, το 47% της συνολικής αξίας κάλυψε το ουίσκι, το κορυφαίο εξαγώγιμο αλκοολούχο ποτό (σε όγκο και αξία), ενώ ακολουθεί το κονιάκ (28%). 

Η συνολική παραγωγή υπερέβη τα 37,5 εκατ. εκατόλιτρα (HL) ποτών, συνολικής αξίας άνω των €23 δισ., τα τελευταία έτη. Σχετικά με τη διάθεση των ποτών στις Ευρωπαϊκές αγορές, το 73% του συνολικού όγκου πωλείται μέσω super – markets και ειδικευμένων καταστημάτων τύπου “οff-trade”. Το υπόλοιπο 27% διατίθεται στον τομέα της μαζικής εστίασης/ψυχαγωγίας (bars, pubs, εστιατόρια, ξενοδοχεία).

Όσον αφορά την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ στις χώρες της Ευρώπης, οι χώρες με τον υψηλότερο δείκτη είναι το Λουξεμβούργο (15,3), η Γαλλία (12,6), και η Αυστρία (12,2), ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 21η θέση μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ