Υποτροφίες Ιδρύματος Λάτση για μεταπτυχιακές σπουδές

«Η υποτροφία διευκολύνει τους γονείς μου οικονομικά και είναι ένα κίνητρο για την αφιέρωση περισσότερου χρόνου στο διάβασμα και, συνεπώς, ένα κίνητρο για την επίτευξη υψηλότερων βαθμολογιών. Επιπλέον, εμπλουτίζεται το βιογραφικό ειδικά αν καταφέρει κανείς να την κρατήσει για όλα τα έτη σπουδών. Σε μια περίοδο όπου η κρατική υποστήριξη είναι ελλιπής, η υποτροφία βοηθάει σημαντικά όσους ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι δεν έχω λάβει μέχρι σήμερα το στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016 που δικαιούμαι. Επίσης στη δική μου σχολή αγοράζουμε αρκετά συγγράμματα που είναι ακριβά, και παλαιότερα διανέμονταν δωρεάν» λέει ο Χαρούν Χουσεϊν, τριτοετής φοιτητής και προπτυχιακός υπότροφος Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. 

Ο Χαρούν πήρε υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το οποίο είναι από τους λίγους φορείς στην Ελλάδα που παρέχει σε ετήσια βάση υποτροφίες για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και για όλα τα επιστημονικά πεδία. Από το 2012 έχει αναλάβει τη δράση που ξεκίνησε ο Γιάννης Λάτσης μέσω του Ιδρύματος Υποτροφιών Ηλείων το 1967, και μέχρι σήμερα έχει χρηματοδοτήσει περίπου 2.000 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές μέσω των προγραμμάτων υποτροφιών του, τα οποία υλοποιούνται πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέσα στο 2017, το Ίδρυμα στήριξε συνολικά 146 νέους μέσω παροχής υποτροφίας, 87 για προπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και 59 για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, για το το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το ίδρυμα έχει προκηρύξει τη χορήγηση 20 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master’s) σε όλα τα επιστημονικά πεδία για πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όσοι έχουν ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και είναι απόφοιτοι ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Βασικά κριτήρια επιλογής είναι η ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αποδεδειγμένη οικονομική αδυναμία ή και άλλους κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες που δυσχεραίνουν την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών. Παράλληλα, οι υποψήφιοι καλούνται να σκιαγραφήσουν σε αδρές γραμμές τις φιλοδοξίες και τα σχέδιά τους για την πορεία τους στο μέλλον, ως μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης.

Δεκτές θα γίνονται αιτήσεις για προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών πλήρους φοίτησης (full-time)  σε ευρωπαϊκές χώρες. Οι υποψήφιοι πρέπει να ξεκινούν το πρώτο μεταπτυχιακό τους δίπλωμα και μπορούν να υποβάλουν αίτηση μόνο για ένα πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Η δημόσια πρόσκληση στην οποία υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, τα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής και το χρονοδιάγραμμα της επιλογής είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος www.latsis-foundation.org. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως και την 8η Ιουνίου και ώρα 14:00 μ.μ., μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής www.latsis-scholarships.gr

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 31 Ιουλίου στην ιστοσελίδα www.latsis-scholarships.org και το facebook του Ιδρύματος www.facebook.com/JSLatsis.Foundation/

Πηγή: kathimerini.gr

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ