Μελέτη κ. Ηλία Λεκκού Επικεφαλής Οικονομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς

Στη μελέτη του κ. Ηλία Λεκκού, Επικεφαλής Oικονομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς, με θέμα «Πόσο κοστίζουν οι μη βιώσιμες επιχειρήσεις. Ευρήματα μιας άσκησης προσομοίωσης επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης», επιδιώκεται να αποτυπωθεί η αναπτυξιακή όψη της επιχειρηματικής εξυγίανσης, να εκτιμηθεί δηλαδή το δυνητικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και την οικονομία εν γένει, από ένα πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των ελληνικών μη βιώσιμων επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, στη μελέτη επιχειρείται η αποτύπωση του δυνητικού οφέλους από την αναδιάρθρωση ενός τμήματος (περίπου 1/3) των εγχώριων μη βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσω της απορρόφησης του ενεργητικού τους, και μέρους του παθητικού, από βιώσιμες επιχειρήσεις αντίστοιχου μεγέθους.

Εάν οι μη βιώσιμες μπορούσαν να λειτουργήσουν με τους όρους των βιώσιμων επιχειρήσεων, η λειτουργική κερδοφορία τους (και κατά προσέγγιση η προστιθέμενη αξία της ελληνικής οικονομίας) θα αυξάνονταν κατά €2,6 δισ. ετησίως, ενώ αντίστοιχα ο τζίρος στην οικονομία θα αυξάνονταν κατά €16,7 δισ.

Ταυτόχρονα, σημαντικό τμήμα των σημερινών μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων τους ύψους €15,9 δισ. θα μπορούσε, εφόσον μεταβιβάζεται σε υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις, να αρχίσει να εξυπηρετείται εκ νέου, συμβάλλοντας καθοριστικά στην μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.


<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ