Δήμος Αγ. Δημητρίου: Αναφορά του Δήμου στην Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης

Είναι μεγάλη αναγνώριση και τιμή η ένταξη του Δήμου μας, με ειδική αναφορά στην Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, που συντάχθηκε και δημοσιεύτηκε από τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης και ήδη αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΗΕ. 

Η αναφορά στο Δήμο μας γίνεται με αφορμή τη σύνταξη και δημοσίευση του Απολογισμού Βιώσιμης Ανάπτυξης, αφού είναι ο μοναδικός Δήμος στην Ελλάδα, και από τους ελάχιστους στην Ευρώπη, που επίσημα εντάσσει τους στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης στην στρατηγική λειτουργίας του.

Δείτε αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΗΕ ολόκληρη την Εθνική Έκθεση Αξιολόγησης όπου στη σελίδα 88 αναφέρεται ο Δήμος Αγίου Δημητρίου εδώ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ