Ίδρυμα Λάτση: Δωρεά δύο κλινών θεραπείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Ολοκληρώθηκε η δωρεά δύο κλινών θεραπείας με στρώμα πρόληψης κατακλίσεων και ηλεκτρονικό ζυγό και ενός μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και συνεχών μεθόδων, η οποία έχει σκοπό την αναβάθμιση της Μονάδας Εμφραγμάτων του «Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών».

Η δωρεά υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος “Συμπράττουμε για την Υγεία” που συγχρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Λάτση και τη ΣΥΝ-ΕΝΩΣΙΣ.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ