Συμμετοχή ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ. στο 1ο Forum Κυκλικής Οικονομίας

Στο 1ο Ελληνικό Forum Κυκλικής Οικονομίας που διοργάνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη συνεργασία της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδας, συμμετείχε ο ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.

Το Forum πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 8 και 9 Απριλίου στην Αθήνα και παρουσιαστήκαν  η ευρύτερη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία, τα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς και οι δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία.

Στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα «Αποκτώντας οικονομικά δικαιώματα για αποτελεσματική διαχείριση αποβλήτων» ο αντιπρόεδρος του συνδέσμου κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης τόνισε: «οι  δράσεις και οι παρεμβάσεις που απαιτούνται  και έχουν στο επίκεντρό τους την ανάπτυξη συνθηκών κυκλικής οικονομίας θα πρέπει να εκκινήσουν άμεσα. Η προοπτική δημιουργίας υποδομών, δράσεων και συνεπακόλουθα χιλιάδων πράσινων θέσεων εργασίας μπορούν να αποτελέσουν πράσινο καύσιμο για την οικονομία μας». Παράλληλα τόνισε την στήριξη του συνδέσμου στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το Υ.Π και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτήν την κατεύθυνση.

Στις εργασίες του Forum συμμετείχαν υπουργοί και μέλη της Ελληνικής κυβέρνησης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και μέλη της επιχειρηματικής, επιστημονικής και παραγωγικής κοινότητας.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ