SYMPRAXIS TEAM: IMPULSE: Ένα πρόγραμμα οδηγός για την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημόσιων Κτιρίων

Με την παρουσίαση των σημαντικών αποτελεσμάτων του Διαμεσογειακού Προγράμματος IMPULSE (Interreg-MED), κατά την υλοποίησή του στο Δήμο Ηρακλείου, των οφελών από τη χρήση των εργαλείων του σε εθνικό και μεσογειακό επίπεδο, καθώς και την ουσιαστική συνεισφορά των συμπερασμάτων του στη χάραξη πολιτικής που αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση των Δημόσιων Κτιρίων, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9  Μαΐου στο Ηράκλειο το Εθνικό Συνέδριο και η Συνάντηση Πολιτικής του Διαμεσογειακού Προγράμματος IMPULSE. Στo συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε από το Δήμο Ηρακλείου μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφρικής, συμμετείχε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως Συντονιστής Εταίρος του IMPULSE αλλά και στο πλαίσιο του ρόλου του ως ο Εθνικός Φορέας για την προώθηση της ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ως Διασυνδεμένος Εταίρος του IMPULSE αλλά και στο πλαίσιο του ρόλου του ως Περιφερειακός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων, ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος για την Ενέργεια “Energy Cities”, εκπρόσωποι του ΥΠ.ΕΝ., του Πανεπιστημίου Κρήτης και του ΙΤΕ, Ευρωπαϊκές Ενώσεις για την Ενέργεια, επικεφαλής στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α` και Β` Βαθμού, στελέχη επιχειρήσεων του Ενεργειακού Κλάδου καθώς και στελέχη από τους Μεσογειακούς Εταίρους του Προγράμματος.

Ο Γιάννης Αναστασάκης, Αντιδημάρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Αυτεπιστασίας & Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της ημερίδας τόνισε: «Είμαι περήφανος που ο Δήμος Ηρακλείου συμμετέχει σε αυτό το σημαντικό έργο το IMPULSE. Η γόνιμη συνεργασία που είχαμε με το ΚΑΠΕ, τους Εταίρους μας στην Ευρώπη και την Κρήτη, μας οδήγησε στην ένταξη πολύ συγκεκριμένων στόχων στο επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου που ήδη έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα για τα οικονομικά του Δήμου και το περιβάλλον. Ακολουθώντας το παράδειγμα και τα εργαλεία του IMPULSE εντάξαμε στο ΕΣΠΑ την ενεργειακή αναβάθμιση του Παγκρήτιου Σταδίου, της μεγαλύτερης αθλητικής εγκατάστασης στην ελληνική επαρχία, ένα έργο που θα πετύχει μια συνολική ετήσια εξοικονόμηση μεγαλύτερη του 65%. Το ποσό που θα εξοικονομηθεί θα προσφερθεί άμεσα για κοινωνικούς σκοπούς και βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών στους εργαζόμενους, τους αθλητές και τους πολίτες του Δήμου». 

Ο Μάρκος Δαμασιώτης Διευθυντής Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΚΑΠΕ και Συντονιστής του έργου IMPULSE, αναφερόμενος στην ευκαιρία που δίνει το IMPULSE στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και την κοινωνία είπε: «Ο νόμος ζητά από τον Δημόσιο Tομέα να είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης και τοποθετεί σημαντικούς στόχους. 3% του συνολικού εμβαδού των δημόσιων κτιρίων για τα κτίρια πάνω από 250 τ.μ. πρέπει να ανακαινίζεται κατ’ έτος και παράλληλα από το 2019 όλα τα καινούργια κτίρια πρέπει να κατασκευάζονται με προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Οι υψηλοί στόχοι μπαίνουν στα δημόσια κτίρια γιατί αυτά αποτελούν το σπίτι της κοινωνίας, μέσα σε αυτά ο πολίτης ζει, συναλλάσεται, εργάζεται. Εάν ο πολίτης αντιληφθεί εκεί την αλλαγή θα τη μεταφέρει και στο δικό του σπίτι. Επιπλέον αυτή η εξοικονόμηση θα σημάνει μείωση των δαπανών του δημοσίου και μεταφορά πόρων σε απαραίτητες κοινωνικές υπηρεσίες. Σε ένα κτίριο μπορείς να κάνεις εξοικονόμηση με πολλούς τρόπους. Η συνεισφορά του IMPULSE έρχεται να υποστηρίξει τις επιλογές που ταιριάζουν σε κάθε κτίριο, με τον βιωσιμότερο τρόπο και παράλληλα με το χαμηλότερο κόστος. Τα αποτελέσματα του έργου έχουν ήδη ενσωματωθεί ως εργαλεία πολιτικής στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το ΚΑΠΕ στέκεται αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια και υποστηρίζει τους Δημόσιους Φορείς να κάνουν τις καλύτερες επιλογές με τον οικονομικότερο τρόπο, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι εξοικονόμησης».  

Η Ρένια Δρόσου, Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Ηρακλείου και Συντονίστρια του έργου για τον Δήμο Ηρακλείου, σημείωσε αναφερόμενη στα οφέλη του έργου IMPULSE ότι: «Εφαρμόζοντας το IMPULSE δημιουργήσαμε ένα γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών, μέσω του οποίου έχει χαρτογραφηθεί το ενεργειακό προφίλ ενός σημαντικού δείγματος δημοτικών κτιρίων στη Μεσόγειο και έχει δημιουργηθεί ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων για την προετοιμασία και την υλοποίηση σχεδίων δράσης ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων χρήσιμων για όλους τους Δήμους σε μεσογειακό επίπεδο. Μέσα από το IMPULSE δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των δεδομένων και των συμπερασμάτων του έργου για παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης σε άλλα κτίρια του Δήμου Ηρακλείου αλλά και όλων των Δήμων της χώρας». 

Ο Δρ. Νίκος Ζωγραφάκης Διευθυντής Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης – Ενεργειακού Κέντρου Κρήτης, Περιφερειακός Συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων δήλωσε: «Η πολιτική για την Ενέργεια και το Κλίμα είναι μία από τις σπουδαιότερες ευρωπαϊκές πολιτικές και έχει περάσει σε εθνικό επίπεδο μέσα από το ΕΣΠΑ και τα Περιφερειακά Εθνικά Πλαίσια. Η πιο επιτυχημένη πρωτοβουλία, το Σύμφωνο των Δημάρχων, έχει ιδιαίτερη αξία και είναι σημαντικό να εφαρμοστεί από τους Δήμους και τις Περιφέρειες σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται περί ενός σχεδίου δράσης των τοπικών κοινωνιών ώστε να αντιμετωπίσουν σε συνεργασία το πρόβλημα της Ενέργειας και του Κλίματος, ενώ ήδη 16 από τους 24 Δήμους της Κρήτης συμμετέχουν σε αυτό. Το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, ως ο περιφερειακός συντονιστής του Συμφώνου των Δημάρχων πραγματοποιεί συστηματική προσπάθεια, ώστε και οι υπόλοιποι Δήμοι να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτή τη σπουδαία ευρωπαϊκή πρωτοβουλία».

Η Miriam Eisermann Communication Manager του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου “Energy Cities”, Εταίρου του έργου MEDNICE, τόνισε από την πλευρά της τη σημασία του Συνδέσμου “Energy Cities” ως ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου τοπικών αρχών για την ενεργειακή μετάβαση με 1.000 συμμετέχοντες σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, το οποίο προσπαθεί να υποστηρίξει τις πόλεις να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μέτρα, συνδυάζοντας την πολιτική δέσμευση, τη λήψη πρακτικών μέτρων και την ανάπτυξη του διαλόγου σε τοπικό και ανώτερο επίπεδο διακυβέρνησης.   

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας πραγματοποιήθηκε συζήτηση πολιτικής σε στρογγυλό τραπέζι, με συντονίστριες τη Ρένια Δρόσου, Διευθύντρια Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, Συντονίστρια του έργου για τον Δήμο Ηρακλείου και την Κατερίνα Σφακιανάκη Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΚΑΠΕ, Υπεύθυνη Επικοινωνίας του έργου IMPULSE, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης, του ΚΑΠΕ, του ΥΠΕΝ, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Κρήτης και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ως εταίρου του έργου MEDNICE. Συζητήθηκαν σημαντικά θέματα που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση των δημόσιων κτιρίων, όπως οι εθνικές και περιφερειακές τοπικές πολιτικές, ο ρόλος του έργου MEDNICE στη σύνθεση συστάσεων πολιτικής στη Μεσόγειο, οι χρηματοδοτήσεις των έργων, το Νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για την Ενέργεια και το Κλίμα, ως εργαλείο ανάπτυξης για τους ΟΤΑ, οι προκλήσεις των σχεδίων ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων και η συνεισφορά του έργου IMPULSE καθώς και τα οφέλη και οι καλές πρακτικές από τα υλοποιούμενα έργα του Interreg MED απέναντι στις προκλήσεις της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων στην περιοχή της Μεσογείου.

<BACK

ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ & ΤΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣ